Betekenis Curator

Wat betekent Curator? Hieronder vind je 21 betekenissen van het woord Curator. Je kunt ook zelf een definitie van Curator toevoegen.

1.

2   1

Curator


Iemand die door de rechtbank is aangesteld om de zaken te regelen voor een persoon die dat zelf niet meer kan of mag. Bijvoorbeeld iemand die failliet of geestelijk in de war is.
Bron: werk.nl

2.

1   1

curator


Onder de curator verstaan we degene die door de rechtbank benoemd wordt en belast is met zaken als: 1. de vertegenwoordiging van een curandus; 2. het beheer van een onbeheerde nalatenschap; 3, het be [..]
Bron: the-web-library.com

3.

2   2

Curator


Persoon die de rechtbank aanwijst om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).
Bron: rechtspraak.nl

4.

1   1

curator


Iemand die door de rechtbank wordt benoemd om een faillissement af te handelen of om de zaken te behandelen van iemand die onder curatele is gesteld.
Bron: ondernemersunited.nl

5.

1   1

Curator


In het geval van een faillissement benoemt de rechtbank een curator. De curator neemt het beheer over het vermogen van de faillietverklaarde over. Schuldeisers kunnen bij de curator binnen zekere term [..]
Bron: ru.nl

6.

0   0

Curator


1. Door de kantonrechter benoemde functionaris ter bescherming van het vermogen en de persoon van een onder curatele gestelde. 2. Door de rechtbank benoemde functionaris, belast met het beheer en de v [..]
Bron: ariesadvocaten.nl

7.

0   0

Curator


Vanaf het moment dat een bedrijf failliet is verklaard verricht de curator alle noodzakelijke financiƫle handelingen voor het failliete bedrijf, met de bedoeling de schuldeisers zoveel mogelijk schad [..]
Bron: nos.nl

8.

0   0

Curator


proces -voogd, zaakgelastigde, degene die voor iemand met een wettige voogd of curator diens belang behartigt in een proces tegen die voogd of curator b.v. voor een getrouwde vrouw tegen haar man, ver [..]
Bron: dumont-andre.nl

9.

0   0

Curator


proces -voogd, zaakgelastigde, degene die voor iemand met een wettige voogd of curator diens belang behartigt in een proces tegen die voogd of curator b.v. voor een getrouwde vrouw tegen haar man, ver [..]
Bron: home.planet.nl

10.

0   0

Curator


Door de rechtbank aangewezen persoon, die zorgdraagt voor de verdeling van het vermogen van een schuldenaar in een faillissement.
Bron: hoeden-mulder.nl

11.

0   0

Curator


De persoon die door de rechter wordt aangesteld om de belangen van een onder curatele gestelde persoon te behartigen.
Bron: amernotarissen.nl

12.

0   0

Curator


Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen namens iemand die failliet is verklaard.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

13.

1   1

Curator


1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).
Bron: lavg.nl

14.

1   1

Curator


Een curator of bewindvoerder is iemand die door de rechter is aangewezen om het beheer te voeren over de bezittingen van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon. Er zijn twee verschillende sit [..]
Bron: nl.wikipedia.org

15.

0   0

Curator


Een curator viarum was een Romeins ambtenaar. Hij was een van de twee curatores (behorende tot de Vigintisexviri) die toezicht hielden op de viae (Romeinse wegen). Deze curatores waren oorspronkelijk [..]
Bron: nl.wikipedia.org

16.

0   0

Curator


1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld). 2. In faillissementen is de curator degene die het vermogen van degene die failliet is gegaan te gelde maakt en verdeelt over de schuldeisers.
anoniem op 2016-02-17

17.

1   2

Curator


proces -voogd, zaakgelastigde, degene die voor iemand met een wettige voogd of curator diens belang behartigt in een proces tegen die voogd of curator b.v. voor een getrouwde vrouw tegen haar man, ver [..]
Bron: home.planet.nl/~dumon002/

18.

1   2

Curator


Tentoonstellingsmaker
Bron: cjsm.vlaanderen.be

19.

1   2

curator


beheerder; hij die belast is met de zorg voor een onder curatele gestelde of het toezicht heeft op de vereffening van een failliete boedel.
Bron: loegiesen.nl

20.

0   1

Curator


proces -voogd, zaakgelastigde, degene die voor iemand met een wettige voogd of curator diens belang behartigt in een proces tegen die voogd of curator b.v. voor een getrouwde vrouw tegen haar man, ver [..]
Bron: computergenealogie.org

21.

0   1

Curator


Een curator van een tentoonstelling is degene die, vaak op projectbasis, een tentoonstelling organiseert en er de verantwoordelijkheid voor neemt. De term is overgenomen uit het Engels en is tegenwoor [..]
Bron: nl.wikipedia.org


Betekenis van Curator toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< curatief curb >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen