Betekenis Curator
Wat betekent Curator? Hieronder vind je 27 betekenissen van het woord Curator. Je kunt ook zelf een definitie van Curator toevoegen.

1.

1 up,0 down

Curator


Tentoonstellingsmaker
Bron: cjsm.vlaanderen.be

2.

1 up,0 down

curator


Onder de curator verstaan we degene die door de rechtbank benoemd wordt en belast is met zaken als: 1. de vertegenwoordiging van een curandus; 2. het beheer van een onbeheerde nalatenschap; 3, het beheer van de boedel van een in faillissement verkerende (rechts)persoon onder toezicht van een rechtercommissaris.
Bron: the-web-library.com

3.

1 up,0 down

curator


(personen- en familierecht)Latijn: door de rechtbank benoemd persoon die toezicht houdt op een onder curatele gesteld persoon.
Bron: juridischwoordenboek.com

4.

1 up,0 down

curator


(faillissementsrecht)Latijn: door de rechtbank benoemd persoon (meestal een advocaat) die het faillissement leidt en onderzoekt of en in hoeverre de resterende baten ten behoeve van de crediteuren kunnen strekken. De ~ legt periodiek rekening en verantwoording af aan de rechter-commissaris.
Bron: juridischwoordenboek.com

5.

1 up,0 down

Curator


Persoon die de rechtbank aanwijst om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).
Bron: rechtspraak.nl

6.

1 up,0 down

curator


Iemand die door de rechtbank wordt benoemd om een faillissement af te handelen of om de zaken te behandelen van iemand die onder curatele is gesteld.
Bron: ondernemersunited.nl

7.

1 up,0 down

Curator


Iemand die door de rechtbank is aangesteld om de zaken te regelen voor een persoon die dat zelf niet meer kan of mag. Bijvoorbeeld iemand die failliet of geestelijk in de war is.
Bron: werk.nl

8.

1 up,0 down

Curator


In het geval van een faillissement benoemt de rechtbank een curator. De curator neemt het beheer over het vermogen van de faillietverklaarde over. Schuldeisers kunnen bij de curator binnen zekere termijn hun vorderingen indienen.
Bron: ru.nl

9.

1 up,1 down

Curator


proces -voogd, zaakgelastigde, degene die voor iemand met een wettige voogd of curator diens belang behartigt in een proces tegen die voogd of curator b.v. voor een getrouwde vrouw tegen haar man, verzorger, voogd,
Bron: home.planet.nl/~dumon002/

10.

1 up,1 down

curator


beheerder; hij die belast is met de zorg voor een onder curatele gestelde of het toezicht heeft op de vereffening van een failliete boedel.
Bron: loegiesen.nl

11.

0 up,0 down

curator


curatele zn. ‘beheer over andermans vermogen’ Vnnl. te stellene in curatele ‘onder curatele stellen’ [1546; WNT sober], curatele ‘de zorg over andermans spullen’ [1577; Werve]. Ontleend aan middeleeuws Latijn curatela ‘id.’ [14e eeuw; Niermeyer], een contaminatie van Latijn cūrātiō ‘beheer’, afleiding van het werkwoord cūrā [..]
Bron: etymologiebank.nl

12.

0 up,0 down

Curator


Een curator wordt bij rechterlijke uitspraak benoemd om namens iemand op te treden die onder curatele is gesteld. Onder curatele gestelden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die niet meer in staat zijn over het eigen vermogen te beheren. De curator wordt benoemd bij faillissementen. Wanneer een natuurlijk persoon of een rechtspersoon veel [..]
Bron: ensie.nl

13.

0 up,0 down

Curator


1. Door de kantonrechter benoemde functionaris ter bescherming van het vermogen en de persoon van een onder curatele gestelde. 2. Door de rechtbank benoemde functionaris, belast met het beheer en de vereffening van de boedel van een faillissement.
Bron: ariesadvocaten.nl

14.

0 up,0 down

Curator


Vanaf het moment dat een bedrijf failliet is verklaard verricht de curator alle noodzakelijke financiële handelingen voor het failliete bedrijf, met de bedoeling de schuldeisers zoveel mogelijk schadeloos te stellen.
Bron: nos.nl

15.

0 up,0 down

Curator


proces -voogd, zaakgelastigde, degene die voor iemand met een wettige voogd of curator diens belang behartigt in een proces tegen die voogd of curator b.v. voor een getrouwde vrouw tegen haar man, verzorger, voogd,
Bron: dumont-andre.nl

16.

0 up,0 down

Curator


1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld). 2. In faillissementen is de curator degene die het vermogen van degene die failliet is gegaan te gelde maakt en verdeelt over de schuldeisers.
Bron: advocatenoverzicht.nl

17.

0 up,0 down

Curator


proces -voogd, zaakgelastigde, degene die voor iemand met een wettige voogd of curator diens belang behartigt in een proces tegen die voogd of curator b.v. voor een getrouwde vrouw tegen haar man, verzorger, voogd,
Bron: home.planet.nl

18.

0 up,0 down

Curator


proces -voogd, zaakgelastigde, degene die voor iemand met een wettige voogd of curator diens belang behartigt in een proces tegen die voogd of curator b.v. voor een getrouwde vrouw tegen haar man, verzorger, voogd,
Bron: computergenealogie.org

19.

0 up,0 down

Curator


Door de rechtbank aangewezen persoon, die zorgdraagt voor de verdeling van het vermogen van een schuldenaar in een faillissement.
Bron: hoeden-mulder.nl

20.

0 up,0 down

Curator


– 1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).
Bron: aalberq.com

21.

0 up,0 down

Curator


De persoon die door de rechter wordt aangesteld om de belangen van een onder curatele gestelde persoon te behartigen.
Bron: amernotarissen.nl

22.

0 up,0 down

Curator


Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen namens iemand die failliet is verklaard.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

23.

1 up,1 down

Curator


1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).
Bron: lavg.nl

24.

0 up,0 down

Curator


Een curator van een tentoonstelling is degene die, vaak op projectbasis, een tentoonstelling organiseert en er de verantwoordelijkheid voor neemt. De term is overgenomen uit het Engels en is tegenwoordig in de tentoonstellingswereld synoniem met 'tentoonstellingsmaker'. De curator bepaalt onder andere het tentoonstellingsconcept, de titel, de inri [..]
Bron: nl.wikipedia.org

25.

0 up,0 down

Curator


Een curator of bewindvoerder is iemand die door de rechter is aangewezen om het beheer te voeren over de bezittingen van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon. Er zijn twee verschillende situaties waarin een curator of bewindvoerder optreedt:
Bron: nl.wikipedia.org

26.

0 up,0 down

Curator


Een curator viarum was een Romeins ambtenaar. Hij was een van de twee curatores (behorende tot de Vigintisexviri) die toezicht hielden op de viae (Romeinse wegen). Deze curatores waren oorspronkelijk waarschijnlijk voor speciale gelegenheden aangesteld en schijnen altijd beschouwd te zijn als ambtenaren en niet als functionarissen die de praktisch [..]
Bron: nl.wikipedia.org

27.

0 up,0 down

Curator


1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld). 2. In faillissementen is de curator degene die het vermogen van degene die failliet is gegaan te gelde maakt en verdeelt over de schuldeisers.
anoniem op 2016-02-17


Betekenis van Curator toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< curatief curb >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen