Betekenis Context
Wat betekent Context? Hieronder vind je 26 betekenissen van het woord Context. Je kunt ook zelf een definitie van Context toevoegen.

1.

9 up,0 down

context


Sommige zinnen horen binnen een context gelezen te worden, anders worden ze compleet uit hun verband(context) getrokken.

Lees onderstaand interview:

Maartje: "Mijn man is lief, optimistisch, zelfverzekerd en betrouwbaar!"
Interviewster: "Is er dan niks negatiefs aan uw man?"
Maartje: "Hij is 's ochtends altijd chagrijnig haha ;)"

Zou je alleen de volgende zin uit het interview publiceren:

Maartje zei over man: "Hij is 's ochtends altijd chagrijnig"..

Dan krijgt het ineens een negatieve lading, en is de zin uit zijn context gehaald. Dit gebeurd vaak door interviewers uit roddelbladen die sensationele berichten willen plaatsen. Haal iets uit zijn context, en het krijgt een andere betekenis, die toch niet gelogen is omdat het letterlijk 'geuote' is..
Simone op 2011-08-13

2.

3 up,0 down

context


Een context is het ruimere geheel waarbinnen iets past. Wanneer je een feit hebt, is de context het verhaal rond dat feit. Het geeft vaak meer duiding of informatie aan het feit. Een ongeval in zijn context plaatsen doe je bijvoorbeeld door de omstandigheden waarin het ongeval is gebeurd te vertellen.

Het is belangrijk om de feiten binnen de juiste context te plaatsen.
 katrien op 2011-08-13

3.

3 up,0 down

Context


The framework in which the action in which the record participates nclude juridical-administrative context, provenancial context, procedural context, documentary context, and technological context.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

4.

3 up,1 down

context


Een "woord" of "zin" kan een andere context krijgen afhankelijk van het gesprek. Bijvoorbeeld het onschuldige zinnetje: "ik ga naar de wc".
Jan en Piet zeggen hetzelfde, maar in een andere context, waardoor het een andere betekenis krijgt:


Piet: Ik moet plassen
Piet: ... Ik ga naar de wc

Jan: Ik ben misselijk
Jan: ... Ik ga naar de wc
Jos op 2011-08-13

5.

2 up,0 down

Context


1. van een archiefstuk, archiefbestanddeel of archiefafdeling: het geheel van administratief-organisatorische, bestuurlijk-juridische en technische gegevens, waarbinnen de functie van het archiefstuk, archiefbestanddeel of archiefafdeling in relatie tot de activiteiten en taken van de archiefvormer moet worden geïnterpreteerd; 2. van een archief : [..]
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

6.

2 up,0 down

Context


* Algemeen: het grotere, betekenisgevende kader waarbinnen iets plaatsvindt; zie bijvoorbeeld maatschappij of cultuur. * context : de inbedding van woorden en zinnen in een betekenisgevend geheel. * ontext-vrije grammatica * ontextualisme * ConTEXT, de naam van een tekstverwerker. * context : de weefsels in het vruchtlichaam van zwammen die niet i [..]
Bron: nl.wikipedia.org

7.

2 up,0 down

Context


de achtergrond waartegen een literair boek verschijnt.
Bron: scholieren.com

8.

2 up,0 down

Context


Context is de samenhang tussen woorden en zinnen. Woorden hebben vaak verschillende betekenissen, waarbij uit de gebeurtenis kan worden afgeleid welke betekenis een woord heeft. Om een duidelijker beeld te geven van wat de context precies inhoudt, staan hieronder enkele voorbeeldzinnen. Door te kijken naar de omliggende woorden kan het woord in de [..]
Bron: ensie.nl

9.

3 up,2 down

context


De context is waarin iets zijn betekenis krijgt. De context is de achtergrond van een bepaalde uitdrukking. Wanneer jij iets zegt, dan doe je dat in een bepaalde context. In relatie met het hele verhaal krijgt een bepaald iets -bijvoorbeeld een bewering - dan een betekenis.
 Loraine op 2011-08-02

10.

2 up,1 down

context


verband waarin iets zich voordoet
Bron: nl.wiktionary.org

11.

2 up,1 down

context


con·text (de; m) samenhang: het woord ontleent zijn betekenis aan de context aan het overige deel van de zin
Bron: vandale.nl

12.

2 up,1 down

Context


Registratie context: Een in beginsel onbeperkt aantal kenmerken ten dienste van een juiste interpretatie, waaronder in elk geval begrepen de interpretatie die de beherende instantie beoogde.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

13.

2 up,1 down

Context


Context is een onderdeel van de meta-gegevens
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

14.

1 up,0 down

Context


context is de totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt. Hierbij kan zowel letterlijk "tekst" worden bedoeld als een situatie of betrokken personen. De context is de achtergrond of referentie van elke uitdrukking of idee of gebeurtenis in welke het was uitgedrukt, in relatie tot welke het een bepaalde betekenis verkrijgt. In de taalkunde de [..]
Bron: nl.wikipedia.org

15.

1 up,0 down

Context


Context is een verzamelnaam voor de hyfen die niet instaan voor de soortverbreiding van een zwam. De weefsels in het vruchtlichaam van een zwam of schimmels worden opgedeeld naargelang ze al dan niet instaan bij de voortplanting van de soort. Het hymenium is de vruchtbare laag die de basidiën of ascen met sporen bevat. Alle andere weefsels tezame [..]
Bron: nl.wikipedia.org

16.

1 up,0 down

context


 con·text de; m samenhang: het woord ontleent zijn betekenis aan de ~ aan het overige deel vd zin
Bron: vandale.nl

17.

1 up,0 down

context


context zn. ‘samenhang’ Nnl. context “inhoud, zamenhang, redekoppeling” [1824; Weiland]. Ontleend aan Frans contexte [1539] < Latijn contextus, het gesubstantiveerde verl.deelw. van contexere ‘samenvlechten, samenbouwen’, gevormd uit → com- ‘samen’ en texere ‘weven’, zie → textiel, → textuur.
Bron: etymologiebank.nl

18.

1 up,0 down

Context


De context is het kader waarbinnen zich een specifieke situatie voordoet. De context bepaalt vaak hoe een specifieke ervaring of gebeurtenis wordt geïnterpreteerd.  
Bron: ravisie.nl

19.

1 up,0 down

Context


1) Context is de achtergrond of referentie van een uitdrukking, idee of gebeurtenis in welke het was uitgedrukt, in relatie tot welke het een bepaalde betekenis verkrijgt.

2) In de taalkunde doelt men op de delen van een zin, paragraaf, hoofdstuk etc, volgend op of voorafgaand aan een bepaald woord of passage die het zijn exacte bet [..]
Bron: nl.wikipedia.org

20.

1 up,0 down

context


verband, situatie
Bron: collegenet.nl

21.

1 up,0 down

Context


Het beroepscontext van mijn beroepsprestatie is het veiligheid,geborgenheid en verzorging bidden aan zorgvrager
costa op 2014-11-23

22.

1 up,1 down

context


De samenhang, het verband waarin iets zich bevindt.
Bron: kennisconsult.nl

23.

1 up,2 down

context


(rechtswetenschap) (zins-)verband, waarin zich iets voordoet, de bewoordingen van een tekst die het kader scheppen waarin een aspect daaruit moet worden verstaan. Bijv.: uit de ~ van het hele vonnis van de rechter is de veroordeling van de verdachte wel te begrijpen.
Bron: juridischwoordenboek.com

24.

1 up,2 down

Context


Het geheel van omgevingselementen die direct en/of indirect inhoud, structuur en wijze van bevraging van het archief van een bepaalde archiefvormer bepalen.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

25.

0 up,3 down

Context


Het geheel van relevante entiteiten in de omgeving van archiefdocumenten. Voorbeelden van zulke entiteiten zijn: werkprocessen, actoren, medewerkers, informatiesystemen etc. De context bepaalt de betekenis die aan archiefdocumenten moet worden toegekend.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

26.

0 up,4 down

Context


Document context: Een in beginsel onbeperkt aantal kenmerken ten dienste van een juiste interpretatie, waaronder in elk geval begrepen de interpretatie die de oorspronkelijke opsteller beoogde.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl


Betekenis van Context toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< contersegel conthoralis >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen