zestor.nl

Website:https://www.zestor.nl
Upvotes ontvangen11
Downvotes ontvangen14
Karma:-4 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (10)

1

6   6

WW


Werkloosheidswet
Bron: zestor.nl

2

2   0

ZW


Ziektewet
Bron: zestor.nl

3

2   5

WAO


Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Bron: zestor.nl

4

1   2

Wajong


Wet Werk en arbeidsondersteuning jongehandicapten
Bron: zestor.nl

5

0   0

WSW


Wet Sociale Werkvoorziening
Bron: zestor.nl

6

0   0

WIA


Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen.
Bron: zestor.nl

7

0   0

IVA


Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten
Bron: zestor.nl

8

0   1

WGA


Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
Bron: zestor.nl

9

0   0

ZAHBO


Ziekte en arbeidsongeschiktheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs
Bron: zestor.nl

10

0   0

WAZ


Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Bron: zestor.nl