vogelbescherming.nl

Website:https://www.vogelbescherming.nl
Upvotes ontvangen48
Downvotes ontvangen44
Karma:3 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (251)

1

5 Thumbs up   1 Thumbs down

Merel


De merel is tegenwoordig de meest algemene broedvogel van ons land. Omdat de merel zoveel in tuinen voorkomt, kent vrijwel iedereen deze zangvogel. Merels zijn luidruchtig. Als er een kat in de buurt is, waarschuwen ze met hun luide alarmroep andere dieren. Ze leven vooral van regenwormen, maar eten in de winter ook fruit en broodkruimels. Merels m [..]
Bron: vogelbescherming.nl

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Eider


Deze forse eend is een kustgebonden zeevogel. De eider leeft van schelpdieren, krabben en kreeftachtigen, en broedt op eilanden en andere rustige plaatsen nabij de zee. De meeste eidereenden broeden in arctische streken. Nederland ligt aan de zuidgrens van het broedareaal. Buiten Nederland wordt het dons, waarvan het nest wordt gemaakt, plaatselijk [..]
Bron: vogelbescherming.nl

3

3 Thumbs up   0 Thumbs down

ekster


Eksters zijn intelligente vogels met een fascinerende leefwijze, die hen helaas niet erg populair heeft gemaakt. Als echte opportunisten gaan ze te werk. Tot hun derde levensjaar leven eksters in 'jeugdbendes', een harde leerschool om de noodzakelijke ervaring op te doen die een ekster nodig heeft om jongen groot te kunnen brengen. Ekster [..]
Bron: vogelbescherming.nl

4

3 Thumbs up   0 Thumbs down

koekoek


Bijna ieder kind leert op school in de biologieles al over het merkwaardige gedrag van de koekoek. Gechoqueerd vernemen zij over het werk dat kleine zangvogels wordt aangedaan, door de eigen eieren in nesten van kleine zangvogels achter te laten. Biologisch gezien is dit echter een zeer interessant principe, dat in alle lagen van de natuur wordt aa [..]
Bron: vogelbescherming.nl

5

3 Thumbs up   3 Thumbs down

kwak


De kwak is een vogel van uitgestrekte moerasgebieden die koloniegewijs broedt in wilgen- en elzenstruweel. De vogels verzamelen 's nachts hun vooral uit kikkers en vissen bestaande voedsel. Nederland ligt aan de noordgrens van het verspreidingsgebied. Hoewel kwakken op het eerste gezicht opvallende vogels lijken, valt het zeker niet mee er een [..]
Bron: vogelbescherming.nl

6

3 Thumbs up   3 Thumbs down

nachtegaal


Bijna iedereen heeft wel eens gehoord over deze vogel met fabelachtige zangkwaliteiten. Slechts weinigen hebben 'm ook wel eens gezien. Wíe ze voor het eerst ziet, kan vaak een lichte teleurstelling niet onderdrukken. Maar zoals het vaker is in de vogelwereld hebben de minst opvallende soorten de meest uitbundige zang en moeten bont [..]
Bron: vogelbescherming.nl

7

3 Thumbs up   3 Thumbs down

zwarte kraai


Zwarte kraaien zijn bij veel mensen niet bijzonder populair. Dat is erg jammer; kraaien doen niets verkeerd (in de natuur bestaat dat niet), het is een stigma dat ze door mensen is toebedeeld. De levenswijze van kraaien botst op sommige punten met bijvoorbeeld de belangen van boeren, doordat ze zaaigoed opeten. Daar staat tegenover dat kraaien ook [..]
Bron: vogelbescherming.nl

8

2 Thumbs up   2 Thumbs down

kwartel


'Zo doof als een kwartel' is een bekend gezegde. Waar dit op gebaseerd is, is niet helemaal duidelijk, want de kwartel is toch echt niet doof. Integendeel, soortgenoten horen elkaar van verre en weten elkaar blindelings te vinden. Soms ontstaan er op die manier hele clusters van kwartels. Kwartels zie je eigenlijk nooit omdat ze zich alti [..]
Bron: vogelbescherming.nl

9

2 Thumbs up   1 Thumbs down

spreeuw


Spreeuwen zijn net als mezen echte holenbroeders. Ze nestelen in natuurlijke holtes in bomen, in nestkasten maar ook in huizen en gebouwen. Spreeuwen tasten de bodem van weilanden en grasvelden af op zoek naar insectenlarven. Op bemoste zandgrond (stuifzanden) keren ze het mos om op zoek naar emelten en andere (larven van) bodembewoners. Ze zijn ui [..]
Bron: vogelbescherming.nl

10

2 Thumbs up   0 Thumbs down

wielewaal


Het geluid van de wielewaal is bekender dan de vogel zelf. Dat is niet verwonderlijk want wielewalen zijn bijzonder schuwe vogels die zich voornamelijk in de bovenste lagen van boomkronen ophouden. Wielewalen zijn opvallend geel-zwart gekleurd, maar merkwaardig genoeg vormt deze kleurstelling juist een uitstekende camouflage voor omhoog kijkende me [..]
Bron: vogelbescherming.nl


Login in om alle 251 betekenissen te bekijken