roerendewaarden.be

Website:https://financien.belgium.be/nl/nationaal-kantoor-voor-roerende-waarden
Upvotes ontvangen51
Downvotes ontvangen78
Karma:-26 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (30)

1

7   18

vermoeden


Gevolgtrekking die de wet (wettelijk vermoeden) of de rechter (feitelijk vermoeden) afleidt uit een bekend feit om te besluiten tot een onbekend feit en welke toelaat dit laatste te bewijzen (BW 1349). Tegen een wettelijk vermoeden wordt geen bewijs van het tegendeel toegelaten; het wordt onweerlegbaar genoemd. (BW 1352).
Bron: roerendewaarden.be

2

5   0

notificatie


Het ter kennis brengen door een andere persoon dan een ministerieel ambtenaar van een akte aan een belanghebbende volgens de wettelijke vormvereisten. Indien de kennisgeving gebeurt door een ministerieel ambtenaar spreken we van een betekening.
Bron: roerendewaarden.be

3

5   4

terugvordering


Gerechtelijke eis waardoor een persoon het eigendomsrecht doet gelden dat deze beweert te hebben op een goed.
Bron: roerendewaarden.be

4

5   4

uitgifte


Het creëren en aanbieden van roerende waarden, tegen een vaste of een variable interestvoet, opgedeeld in deelbewijzen of categorieën van effecten. Een uitgifte kan geplaatst worden in het land waar de emittent gevestigd is, op diens binnenlandse markt, of in één of meerdere andere landen dan dat waarin deze gevestigd is. Een uitgifte die tegel [..]
Bron: roerendewaarden.be

5

4   3

aandeel


Deel van het kapitaal van een vennootschap, ook maatschappelijk aandeel genoemd indien op het effect geen nominale waarde vermeld is. Elk effect is een eigendomsrecht. Het geeft, indien er winst is, recht op een deel van de uitgekeerde winst van het bedrijf in verhouding tot het kapitaal dat het vertegenwoordigt. De looptijd van een aandeel is geli [..]
Bron: roerendewaarden.be

6

4   4

coupon


Bon, talon of vignet, aangehecht aan een effect, welke recht geeft op interest of dividend, en om op de vervaldag een vaste of variabele opbrengst te ontvangen. Deze gedrukte en genummerde bon heeft, als hij wordt afgeknipt van het effect, op zich ook de kenmerken van een waardepapier. De coupons vormen het tweede gedeelte van een effect aan toonde [..]
Bron: roerendewaarden.be

7

4   7

mantel


Eén van de twee delen van een effect aan toonder. De mantel geeft de identificatie (naam van de emittent, kapitaal, aantal uitgegeven effecten, reeksnummer, coupure enz.) van het effect weer en vermeldt de rechten van de belegger; het tweede deel van het effect is het couponblad (zie "coupon").
Bron: roerendewaarden.be

8

4   7

strip


(zie "aandeel VVPR")
Bron: roerendewaarden.be

9

3   10

effect


Soortnaam die een deelbewijs van om het even welke aard van een belegging, participatie of investering aanduidt dat verhandelbaar is of verworven kan worden door inschrijving of omwisseling, of dat aanleiding geeft tot een afwikkeling in contanten. Volgens Belgisch recht kan een effect voorkomen onder drie vormen : aan toonder, op naam of gedemater [..]
Bron: roerendewaarden.be

10

2   2

beurs


Een beurs van roerende waarden is een markt waar de transacties openbaar zijn en waar iedereen, via de bemiddeling van een aan de beurs verbonden tussenpersoon, financiële instrumenten welke op die markt genoteerd worden, kan aan- en verkopen. Een beurs kan verschillende afzonderlijke markten bevatten naargelang de soorten verhandelde financiële [..]
Bron: roerendewaarden.be


Login in om alle 30 betekenissen te bekijken