rkk.nl

Upvotes ontvangen204
Downvotes ontvangen199
Karma:6 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (266)

1

18 Thumbs up   11 Thumbs down

Epifanie


Het hoogfeest van Epifanie of Openbaring des Heren herdenkt drie belangrijke momenten uit het leven van Jezus: dat Hij als kind aanbeden werd door wijzen uit het Oosten; dat God Hem bij zijn doopsel in de Jordaan zijn Zoon noemde; dat Hij als gast op een bruiloft water in wijn veranderde. Dit belangrijke feest wordt op 6 januari gevierd. In de Nede [..]
Bron: rkk.nl

2

14 Thumbs up   14 Thumbs down

Messias


'Messias? betekent ?gezalfde?. Bij de Joden is zalving een teken van goddelijke uitverkiezing. Aan de Joden is een bijzondere Messias beloofd, geroepen om een rijk van vrede en gerechtigheid te vestigen. Christenen geloven dat de beloofde Messias daadwerkelijk is verschenen in de persoon van Jezus van Nazaret.
Bron: rkk.nl

3

13 Thumbs up   14 Thumbs down

Relikwie


Een relikwie is een overblijfsel van het lichaam van een heilige, of een voorwerp dat met een heilige in aanraking is geweest, waaraan wonderdadige kracht wordt toegekend.
Bron: rkk.nl

4

9 Thumbs up   5 Thumbs down

Urbi et Orbi


Het Latijnse 'urbi et orbi' betekent 'aan stad en wereld'; het is in het bijzonder de benaming voor de zegen die de paus tijdens hoogfeesten als Pasen en Kerstmis geeft aan de stad Rome en de wereld.
Bron: rkk.nl

5

9 Thumbs up   5 Thumbs down

Urbi Et Orbi


Het Latijnse 'urbi et orbi' betekent 'aan stad en wereld'; het is in het bijzonder de benaming voor de zegen die de paus tijdens hoogfeesten als Pasen en Kerstmis geeft aan de stad Rome en de wereld.
Bron: rkk.nl

6

9 Thumbs up   5 Thumbs down

Urbi et orbi


Het Latijnse 'urbi et orbi' betekent 'aan stad en wereld'; het is in het bijzonder de benaming voor de zegen die de paus tijdens hoogfeesten als Pasen en Kerstmis geeft aan de stad Rome en de wereld.
Bron: rkk.nl
Deze betekenis is afgekeurd

7

8 Thumbs up   5 Thumbs down

eucharistie


De eucharistie is een heilige maaltijd, waarin christenen Jezus herdenken. Zij geloven dat de joodse man Jezus van Nazaret hen de weg naar God wijst. Door Hem in herinnering te roepen, komt Hij in hun midden. Tijdens zijn leven had Jezus vaak aanvaringen met andere joden. Zijn preken stuitten velen tegen de borst, omdat Hij zei dat met Hem het Rijk [..]
Bron: rkk.nl

8

8 Thumbs up   4 Thumbs down

kardinaal


Kardinaal is de titel van de belangrijkste hoogwaardigheidsbekleders na de paus. De kardinalen helpen en adviseren de paus bij het bestuur van de Katholieke Kerk en kiezen na zijn overlijden in het conclaaf een opvolger.
Bron: rkk.nl

9

7 Thumbs up   2 Thumbs down

martelaar


Een martelaar is iemand die standvastig van zijn geloof heeft getuigd, en hierom gepijnigd en ter dood is gebracht.
Bron: rkk.nl

10

6 Thumbs up   9 Thumbs down

mis


?Heilige Mis? is een synoniem voor ?eucharistieviering?. Het is afgeleid van de Latijnse formule die de priester of diaken aan het slot van de eucharistie uitspreekt: Ite, missa est. Het is niet duidelijk hoe deze formule exact vertaald moet worden. Soms vertaalt men het met: ?Gaat, dit is de wegzending?. Missa wordt dan in verband gebracht met mis [..]
Bron: rkk.nl


Login in om alle 266 betekenissen te bekijken