rechtbankkoophandeldendermonde.be

Upvotes ontvangen43
Downvotes ontvangen71
Karma:-27 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (56)

1

8   12

verzet


Bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek veroordeeld is. Een partij kan verzet aantekenen na kennisname van een vonnis dat hem aangaat maar dat in zijn afwezigheid is uitgesproken.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

2

7   4

pleidooi


Mondelinge toelichting van zijn standpunt in het geding.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

3

6   26

conclusie


Het document waarin een partij in het geding zijn argumentatie weergeeft.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

4

3   0

advocaat


Raadsman of raadsvrouw in juridische aangelegenheden. Een advocaat moet ingeschreven zijn bij de orde van advocaten.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

5

3   2

minuut


Origineel exemplaar van een gerechtelijk stuk (bijvoorbeeld een vonnis).
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

6

2   5

balie


Aanduiding voor de gehele advocatuur.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

7

2   3

betekening


Uitreiking van gerechtelijke stukken, zoals een dagvaarding of oproeping bij gerechtsbrief om te verschijnen of de kennisgeving door een deurwaarder of bij gerechtsbrief van een vonnis of arrest.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

8

2   1

gemachtigde


Iemand die, als vertegenwoordiger namens een partij, optreedt in de procedure.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

9

2   1

sekwester


Diegene die is aangesteld als voorlopig bewaarder van een in betwisting zijnde zaak.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be

10

1   0

bewijslast


De verplichting tot het leveren van bewijs in een proces.
Bron: rechtbankkoophandeldendermonde.be


Login in om alle 56 betekenissen te bekijken