raesystems.nl

Website:http://www.raesystems.nl
Upvotes ontvangen47
Downvotes ontvangen75
Karma:-27 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (30)

1

13   14

weerstand


Een elektronisch component die de doorstroming van elektrische stroming in een elektrisch circuit tegenhoudt.
Bron: raesystems.nl

2

7   12

weerstand


De eigenschap van een weerstand (resistor) die de doorstroming van elektrische stroming in een elektrisch circuit remt.
Bron: raesystems.nl

3

6   13

voc


Volatile Organic Compound (vluchtige organische verbinding): over het algemeen verwijst deze afkorting naar alle organische verbindingen met een aanzienlijke dampdruk.
Bron: raesystems.nl

4

5   7

kwantum


Natuurkunde – de kleinste eenheid om een fysieke eigenschap te meten. Het kwantum van elektromagnetische straling is bijvoorbeeld het foton.
Bron: raesystems.nl

5

4   8

organisch


Scheikunde – Bestaand uit of verwijzend naar koolstofverbindingen met meer dan één koolstofatoom en meestal waterstofatomen bevattend. Van het Griekse organon, letterlijk werktuig of instrument, deels van het oud-Franse organe, van het Latijnse organum, verwant aan het Griekse ergon, werken.
Bron: raesystems.nl

6

3   4

vluchtig


NL-NL Verdampt eenvoudig bij normale temperaturen en druk. NL-NL Kan eenvoudig verdampt worden. Frans, via het Oud-Frans, van het Latijnse volatilis, vliegend/gevleugeld, van volatus, voltooid deelwoord van volare, vliegen.
Bron: raesystems.nl

7

3   4

damp


de gasvormige toestand van een vloeistof of vaste stof bij een temperatuur onder het kookpunt.
Bron: raesystems.nl

8

2   4

ion


Een atoom of groep atomen die een netto elektrische lading heeft gekregen door een overschot van of gebrek aan één of meer elektronen; van het Griekse woord ion, dat “gaan” betekent.
Bron: raesystems.nl

9

1   1

lel of lfl


Lower Explosive Limit (onderste explosiegrens) of Lower Flammability Limit (onderste ontvlammingsgrens): de laagste dampconcentratie die niet ontbrandt of explodeert wanneer een vlam wordt ontstoken.
Bron: raesystems.nl

10

1   2

mos


Metal Oxide Semiconductor (metaaloxidehalfgeleider): een type halfgeleider dat wordt gebruik in de meeste elektronische circuits. Sommige sensoren maken gebruik van deze technologie voor gasdetectie.
Bron: raesystems.nl


Login in om alle 30 betekenissen te bekijken