pidpa.be

Website:https://www.pidpa.be
Upvotes ontvangen72
Downvotes ontvangen94
Karma:-21 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (80)

1

12   22

debiet


het aantal m³ water dat op een bepaalde punt per tijdseenheid passeert.
Bron: pidpa.be

2

8   6

irrigatiewater


water voor kunstmatige bevloeiing of bewatering van een terrein
Bron: pidpa.be

3

7   8

organisch


koolstof bevattend: organische stof, stof waaruit de planten en dieren samengesteld zijn of die door deze wordt voortgebracht.
Bron: pidpa.be

4

6   5

erosie


Het algemeen proces of de groep van processen waarbij materiaal van de aardkorst losgemaakt of opgelost wordt en gelijktijdig via de natuurlijke weg wordt verplaatst. Erosie omvat verwering, corosie en transport door water of wind.
Bron: pidpa.be

5

4   7

ijken


toetsen aan de gestelde eisen, ze indien nodig en mogelijk daaraan doen beantwoorden en ten bewijze daarvan er een merkteken op zetten.
Bron: pidpa.be

6

4   2

inert


de eigenschap van lichamen om te volharden in de toestand van rust of beweging waarin zij zich bevinden (synoniem: traagheid)
Bron: pidpa.be

7

4   1

pesticiden


zijn middelen die, vooral in de landbouw, gebruikt worden om organismen die schadelijk zijn voor cultuurgewassen te bestrijden of om onkruid te verdelgen.
Bron: pidpa.be

8

3   1

proceswater


water dat wordt aangewend als basisgrondstof (vb. brouwerijen), als essentieel reagens (chemische processen), als oplosmiddel (vb. elektrolytische baden) of als transportmiddel in industriële processen.
Bron: pidpa.be

9

3   3

watertafel


is het niveau waar de scheiding ligt tussen water en gas in een onderaards aardgasreservoir.
Bron: pidpa.be

10

2   7

formatie


een laag of een groep van aardlagen of gesteenten die tot een zelfde tijdperk van vorming behoren of onder gelijke omstandigheden ontstaan zijn.
Bron: pidpa.be


Login in om alle 80 betekenissen te bekijken