phl.be

Upvotes ontvangen38
Downvotes ontvangen56
Karma:-17 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (63)

1

7 Thumbs up   9 Thumbs down

Vermelding


Een woordelijke appreciatie van de globale jaaruitslag van geslaagde studenten, die bij de proclamatie wordt medegedeeld en eventueel opgenomen wordt in het jaarrapport. Bijvoorbeeld: geslaagd met onderscheiding.
Bron: phl.be

2

6 Thumbs up   1 Thumbs down

Volgtijdelijkheid


De inschrijving voor een opleidingsonderdeel kan onderworpen worden aan de voorwaarde dat de student een ander opleidingsonderdeel moet gevolgd hebben, of dat de student eerst een voldoende examenresultaat moet behaald hebben voor een ander opleidingsonderdeel. Als voldoende examenresultaat wordt beschouwd: een cijfer van 10 of meer op 20 of een la [..]
Bron: phl.be

3

4 Thumbs up   1 Thumbs down

Bloktoets


De beoordeling van de student per blok.
Bron: phl.be

4

4 Thumbs up   3 Thumbs down

Opleiding


De structurerende eenheid van het onderwijsaanbod. Zij wordt bij succesvolle voltooiing bekroond met een diploma. Een opleiding heeft een studieomvang van 60 studiepunten of een veelvoud daarvan.
Bron: phl.be

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Afstudeerproject


Een gestructureerde opdracht die de student dient uit te voeren in het laatste jaar van zijn opleiding, onder begeleiding van een promotor en eventueel een externe deskundige. De student dient een rapport in dat mogelijks nog verdedigd moet worden voor een jury, al dan niet met externe deskundigen. De vereisten worden omschreven [..]
Bron: phl.be

6

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Beursstudent


Een beursstudent is een student die aan de financiĆ«le voorwaarden voldoet om een studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap te ontvangen, of onderdaan is van een staat behorende tot de Europese Economische Ruimte en beantwoordt aan de criteria voor het verkrijgen van een studiefinanciering van de Vlaamse gemeenschap, of een DGOS-bursaal is, [..]
Bron: phl.be

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Afstudeerrichting


Een differentiatie in een opleidingsprogramma met een studieomvang van minstens 30 studiepunten.
Bron: phl.be

8

1 Thumbs up   15 Thumbs down

associatie


Een vereniging zonder winstoogmerk die bestaat uit volgende verplichte leden: enerzijds een rechtspersoon verantwoordelijk voor een universiteit die zowel bachelor- als masteropleidingen aanbiedt en anderzijds minstens een rechtspersoon verantwoordelijk voor een hogeschool. De PHL vormt een associatie met de universiteit Hasselt, de Xios hoges [..]
Bron: phl.be

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Creditbewijs


De erkenning van het feit dat een student blijkens een examen de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven. Deze erkenning wordt vastgelegd in een document of registratie. De verworven studiepunten verbonden aan het betrokken opleidingsonderdeel worden aangeduid als credits.
Bron: phl.be

10

1 Thumbs up   5 Thumbs down

departement


Organisatorisch deel van de hogeschool dat geleid wordt door een departementshoofd.
Bron: phl.be


Login in om alle 63 betekenissen te bekijken