nvao.net

Website:https://www.nvao.net/nl
Upvotes ontvangen48
Downvotes ontvangen91
Karma:-42 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (122)

1

17   32

variant


Een opleiding kan in verschillende vormen worden aangeboden: voltijd, deeltijd en duaal. In het kader van accreditatie gelden de verschillende opleidingsvormen als één opleiding. Er is dus één accreditatiebesluit. De NVAO heeft in de kaders bepaald, dat zij voor iedere opleidingsvorm afzonderlijk de basiskwaliteit gewaar [..]
Bron: nvao.net

2

3   1

accreditatie


Accreditatie is het keurmerk dat aangeeft dat de kwaliteit van de opleiding door het accreditatieorgaan positief is beoordeeld.
Bron: nvao.net

3

3   1

hbo


Hoger Beroepsonderwijs (hbo), gericht op de overdracht van theoretische kennis en op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk.
Bron: nvao.net

4

3   1

tertiair onderwijs


Het hoger onderwijs zoals aangeboden door hogescholen en universiteiten.
Bron: nvao.net

5

2   0

bekostigd


Bekostigde hogeronderwijsinstellingen worden door de overheid gefinancierd. De bekostigde instellingen - openbare en bijzondere universiteiten en openbare en bijzondere hogescholen - zijn opgenomen in een bijlage behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).
Bron: nvao.net

6

2   1

equivalent


De NVAO heeft voor Vlaamse hogeronderwijsopleidingen de bevoegdheid om internationale accreditaties als equivalent te erkennen op basis van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De NVAO heeft haar voorwaarden voor het erkennen van de equivalentie van internationale accreditaties vastgele [..]
Bron: nvao.net

7

2   5

kwalificatie


Een getuigschrift of diploma uitgereikt na het met goed gevolg voltooien van een formeel opleidings- of scholingstraject. Kwalificatie van een graad: toevoeging die verwijst naar de voltooide opleiding of naar een vakgebied (doctor).
Bron: nvao.net

8

2   5

vvs


De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), studentenorganisatie.
Bron: nvao.net

9

1   0

abrvs


Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Bron: nvao.net

10

1   0

afstudeerrichting


Een differentiatie in een (geaccrediteerd) opleidingsprogramma met een studieomvang van ten minste dertig studiepunten.
Bron: nvao.net


Login in om alle 122 betekenissen te bekijken