nuon.nl

Upvotes ontvangen98
Downvotes ontvangen201
Karma:-102 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (157)

1

12 Thumbs up   19 Thumbs down

BTW


Btw staat voor Belasting Toegevoegde Waarde en is een door de overheid vastgesteld tarief voor omzetbelasting. Leveranciers en netbeheerder moeten deze 19% btw bij klanten in rekening brengen en vervolgens afdragen aan de belastingdienst.
Bron: nuon.nl

2

12 Thumbs up   33 Thumbs down

CO2


Kooldioxide. Een van de 'broeikasgassen' in de atmosfeer, waarvan de hoeveelheid toeneemt door het verbruik van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool. Nuon Natuurstroom is 100% CO2-vrij, want gemaakt met behulp van wind, water en zon.
Bron: nuon.nl

3

7 Thumbs up   3 Thumbs down

inloggen


Invoeren van een gebruikersnaam en/of wachtwoord om toegang te krijgen tot een afgeschermd deel van de website. Nuon-klanten kunnen inloggen op MijnVerbruik, het beveiligde deel van deze website, waar persoonlijke en betalingsgegevens kunnen worden ingezien.
Bron: nuon.nl

4

6 Thumbs up   12 Thumbs down

biomassa


Een bron voor duurzame opwekking van elektriciteitvorm van energie. Het gaat vaak om resten van planten of bomen, waarmee energie wordt opgewekt. Nuon gebruikt biomassa om elektriciteit op te wekken in een aantal energiecentrales. Door de Europese Unie wordt biomassa gedefinieerd als: 'De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen e [..]
Bron: nuon.nl

5

6 Thumbs up   8 Thumbs down

watt


De eenheid die het elektrisch vermogen aangeeft. Het aantal watt geeft aan hoeveel elektrische energie een turbine kan leveren. Ook geeft het aan hoeveel energie elektrische apparaten en lampen nodig hebben.
Bron: nuon.nl

6

5 Thumbs up   1 Thumbs down

MJ


Megajoule is een maatstaf voor energie. In Nederland wordt elektriciteit uitgedrukt in kWh en (de energie-inhoud van) aardgas in MJ of GJ (Gigajoule). 1 GJ is 1000 MJ en is 1 MJ 1000 kJ. 1 kJ is weer 1000 J.
Bron: nuon.nl

7

4 Thumbs up   6 Thumbs down

Liberalisering


De invoering van concurrentie tussen energieleveranciers en keuzevrijheid voor klanten. Liberalisering moet leiden tot meer efficiency en maatwerk en een gunstiger verhouding tussen kwaliteit en prijs voor klanten. De Nederlandse elektriciteitsmarkt is in drie fasen geliberaliseerd, daarnaast is de markt voor groene energie per 1 juli 2001 vrijgege [..]
Bron: nuon.nl

8

3 Thumbs up   4 Thumbs down

fossiele brandstoffen


Olie, gas, steenkool, bruinkool en turf zijn fossiele brandstoffen. Ze zijn afkomstig uit diepe aardlagen en ontstaan uit vergane resten van biologisch materiaal. Fossiele brandstoffen vallen niet onder de duurzame energie omdat ze niet onuitputtelijk zijn. Verbranden van fossiele brandstoffen zorgt voor de uitstoot van broeikasgassen, zoals kooldi [..]
Bron: nuon.nl

9

3 Thumbs up   2 Thumbs down

groene energie


Groene energie is elektriciteit die is opgewekt uit milieuvriendelijke bronnen. Het wordt ook wel duurzame stroom, natuurstroom of ecostroom genoemd. Duurzaam betekent dat de energiebron onuitputtelijk is, dat de energie schoon en betrouwbaar is en dat er bij winning en omzetting nauwelijks schadelijke effecten voor het milieu zijn. Voorbeelden van [..]
Bron: nuon.nl

10

3 Thumbs up   11 Thumbs down

spanning


Toestand waarin het mogelijk is elektriciteit te creƫren; LS = laagspanning (230 V en 400 V); MS = middenspanning (1 tot 30 kV); HS = hoogspanning (36 tot 220 kV); ZHS = zeer hoge spanning (380 kV). Elektrische energie wordt uitgedrukt in kWh en MWh.
Bron: nuon.nl


Login in om alle 157 betekenissen te bekijken