netadvies.nl

Website:http://netadvies.nl
Upvotes ontvangen93
Downvotes ontvangen131
Karma:-37 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (135)

1

19   11

username


(gebruikersnaam): de naam die u nodig heeft (tesamen met het password) om te kunnen inloggen bij een Unix systeem. Wanneer u contact legt met de server van u Internet aanbieder moet u uw usename en password opgeven.
Bron: netadvies.nl

2

18   13

account


een overeenkomt tussen een particulier of organisatie en een Internet service provider voor het leveren van Internet toegang of andere diensten.
Bron: netadvies.nl

3

10   13

kb


(kilo byte): 1024 bytes, de reden waarom het niet 1000 bytes is, is dat het makkelijker is te rekenen met 210 bytes en dit is dus 1024. top
Bron: netadvies.nl

4

6   5

moderator


een persoon die niet relevante of ongepaste berichten naar een mailinglist of nieuwsgroep verwijdert.
Bron: netadvies.nl

5

5   25

robot


(spider) een programma dat automatisch web pagina's ophaalt en informatie van die pagina's gebruikt om databases aan te leggen. Deze databases worden dan gebruikt door een search engine. top
Bron: netadvies.nl

6

5   7

signature


(sig) een stuk tekst dat men automatisch aan een email bericht kan laten toevoegen door de email client. De signature geeft wat algemene informatie over verzender van het bericht.
Bron: netadvies.nl

7

4   6

wan


(Wide Area Network) een netwerk dat zich uitstrekt over een grote afstand.
Bron: netadvies.nl

8

2   8

downloaden


het ophalen van bestanden met behulp van het FTP protocol. Tegenwoordig worden ook vaak browsers gebruikt voor het ophalen van bestanden (hetzij via het HTTP of het FTP protocol), dit heet ook downloaden.
Bron: netadvies.nl

9

2   3

email address


(email box, email adres, POP address) een email adres is een reeks karakters welke een gebruiker (mailbox) identificeert binnen het SMTP email systeem dat op Internet gebruikt wordt. Een email adres heeft het formaat "user@host". Hierbij identificeert "user" de individuele mailbox en "host" de Internet host waarop de m [..]
Bron: netadvies.nl

10

2   5

hosting


(web site hosting, domain hosting) het 24 uur per dag beschikbaar stellen van een web site op Internet door een Internet presence provider.
Bron: netadvies.nl


Login in om alle 135 betekenissen te bekijken