meidenmethmseds.nl

Website:https://www.meidenmethmseds.nl//
Upvotes ontvangen8
Downvotes ontvangen8
Karma:-1 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (40)

1

4   3

revalidatie


algemene term voor het hersteltraject na bijvoorbeeld een operatie, meer specifiek gaat het om een multidisciplinaire behandeling in een ziekenhuis of revalidatiecentrum die in het geval van HMS/EDS gericht zal zijn op het leren omgaan met pijn en het verbeteren van het functioneren door bijvoorbeeld het doen van gerichte oefeningen of het leren ge [..]
Bron: meidenmethmseds.nl

2

1   1

bursitis


slijmbeursontsteking Carpometacarpaal gewricht (CMC-1):
Bron: meidenmethmseds.nl

3

1   0

proximaal interphalangeaal


gewricht in het midden van de vinger, net onder de top Reponeren:
Bron: meidenmethmseds.nl

4

1   0

spoedeisende hulp


eerste hulpafdeling van een ziekenhuis Subluxatie:
Bron: meidenmethmseds.nl

5

1   0

wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen


de wet die tot eind 2005 de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen regelde. Daarvoor in de plaats is de WIA gekomen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO):
Bron: meidenmethmseds.nl

6

0   0

algemene wet bijzondere ziektekosten


wet die landelijk voorziet in voorzieningen als thuiszorg in de vorm van persoonlijke verzorging en verpleging, vergoeding van begeleiding voor mensen met een handicap en bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis Arts in opleiding tot medisch specialist (AIOS):
Bron: meidenmethmseds.nl

7

0   0

bandage


hulpmiddel dat zorgt voor warmte, compressie en lichte ondersteuning van een gewricht Beighton-score:
Bron: meidenmethmseds.nl

8

0   0

bekkeninstabiliteit


Een gestoorde functie van het bekkengebied, lage rug en benen, door verweking van verbindingen in de bekken. Benign joint hypermobility syndrome (BJHMS):
Bron: meidenmethmseds.nl

9

0   0

bindweefsel


weefsel dat zorgt voor steun en cohesie in het menselijk lichaam. Ook wel: steunweefsel Brace:
Bron: meidenmethmseds.nl

10

0   0

brighton-criteria


internationaal afgesproken diagnostische criteria voor het vaststellen van HMS Bulbena:
Bron: meidenmethmseds.nl


Login in om alle 40 betekenissen te bekijken