meidenmethmseds.nl

Website:https://www.meidenmethmseds.nl//
Upvotes ontvangen8
Downvotes ontvangen8
Karma:-1 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (40)

1

4 Thumbs up   3 Thumbs down

revalidatie


algemene term voor het hersteltraject na bijvoorbeeld een operatie, meer specifiek gaat het om een multidisciplinaire behandeling in een ziekenhuis of revalidatiecentrum die in het geval van HMS/EDS gericht zal zijn op het leren omgaan met pijn en het verbeteren van het functioneren door bijvoorbeeld het doen van gerichte oefeningen of het leren ge [..]
Bron: meidenmethmseds.nl

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

bursitis


slijmbeursontsteking Carpometacarpaal gewricht (CMC-1):
Bron: meidenmethmseds.nl

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Proximaal interphalangeaal


gewricht in het midden van de vinger, net onder de top Reponeren:
Bron: meidenmethmseds.nl

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Spoedeisende hulp


eerste hulpafdeling van een ziekenhuis Subluxatie:
Bron: meidenmethmseds.nl

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen


de wet die tot eind 2005 de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen regelde. Daarvoor in de plaats is de WIA gekomen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO):
Bron: meidenmethmseds.nl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Algemene wet bijzondere ziektekosten


wet die landelijk voorziet in voorzieningen als thuiszorg in de vorm van persoonlijke verzorging en verpleging, vergoeding van begeleiding voor mensen met een handicap en bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis Arts in opleiding tot medisch specialist (AIOS):
Bron: meidenmethmseds.nl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bandage


hulpmiddel dat zorgt voor warmte, compressie en lichte ondersteuning van een gewricht Beighton-score:
Bron: meidenmethmseds.nl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bekkeninstabiliteit


Een gestoorde functie van het bekkengebied, lage rug en benen, door verweking van verbindingen in de bekken. Benign joint hypermobility syndrome (BJHMS):
Bron: meidenmethmseds.nl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bindweefsel


weefsel dat zorgt voor steun en cohesie in het menselijk lichaam. Ook wel: steunweefsel Brace:
Bron: meidenmethmseds.nl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Brighton-criteria


internationaal afgesproken diagnostische criteria voor het vaststellen van HMS Bulbena:
Bron: meidenmethmseds.nl


Login in om alle 40 betekenissen te bekijken