lne.be

Website:https://www.lne.be
Upvotes ontvangen55
Downvotes ontvangen37
Karma:19 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (62)

1

14   3

inhiberen


remmen
Bron: lne.be

2

7   0

asymptomatisch


zonder ziekteverschijnselen
Bron: lne.be

3

5   3

gsm


Global System for Mobile Communications
Bron: lne.be

4

4   2

emissie


de uitstoot in de atmosfeer van milieuvervuilende stoffen ten gevolge van menselijke activiteiten. Emissies worden voor een bepaald gebied of regio meestal uitgedrukt in een hoeveelheid per tijdseenheid, bijv. ton/jaar of g/s.
Bron: lne.be

5

4   1

morbiditeit


ziekelijkheid of vatbaarheid voor bepaalde ziekten. De morbiditeitsgraad geeft de mate van voorkomen van een specifieke ziekte, het aantal mensen die in een bepaalde tijdspanne (normaliter, maar niet noodzakelijk, één jaar) door de ziekte worden getroffen per eenheid van bevolking. Het wordt gewoonlijk uitgedrukt als het aantal mensen die worden [..]
Bron: lne.be

6

3   2

abiotisch


niet-levend, de fysisch/chemische processen die van invloed zijn op levende wezens
Bron: lne.be

7

3   5

biotisch


met of onder invloed van levende organismen
Bron: lne.be

8

3   1

tetra


Terrestrial Trunked Radio
Bron: lne.be

9

2   6

antropogeen


veroorzaakt door menselijke activiteiten
Bron: lne.be

10

2   3

hcb


hexachloorbenzeen, een schimmelwerend middel
Bron: lne.be


Login in om alle 62 betekenissen te bekijken