kennislink.nl

Website:https://www.nemokennislink.nl/
Upvotes ontvangen53
Downvotes ontvangen90
Karma:-38 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (24)

1

25 Thumbs up   40 Thumbs down

prehistorie


Globaal gesproken doelen we hiermee op de periode voordat men geschreven bronnen had. Datering is lastig, hierover zijn wetenschappers het niet volledig eens. Grofweg zou je kunnen zeggen dat de prehistorie in Nederland duurde van 200.000 v. Chr. tot de komst van de Romeinen.
Bron: kennislink.nl (offline)

2

7 Thumbs up   21 Thumbs down

profiel


De verticale wand van een opgravingsput. In het profiel zijn de stratigrafische bodemlagen zichtbaar die van groot belang zijn bij de relatieve datering van het onderzochte terrein.
Bron: kennislink.nl (offline)

3

5 Thumbs up   2 Thumbs down

esdek


Grondlaag die ontstond door eeuwenlange ophoging van landbouwgebieden, door middel van stalmest, bosstrooisel en heide- of grasplaggen.
Bron: kennislink.nl (offline)

4

4 Thumbs up   13 Thumbs down

germanen


Deze naam werd voor het eerst gebruikt door Caesar om alle volkeren aan te duiden ten oosten van de Rijn.
Bron: kennislink.nl (offline)

5

3 Thumbs up   0 Thumbs down

stratigrafie


Geologisch begrip dat uit gaat van de opbouw van de bodem in lagen, waarbij de oudste lagen onder liggen en de jongere lagen daar boven.
Bron: kennislink.nl (offline)

6

2 Thumbs up   1 Thumbs down

datering


Methode om de ouderdom van archeologische vondsten, sporen, en structuren te bepalen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere C14 dateringen en dendrochronologie.
Bron: kennislink.nl (offline)

7

2 Thumbs up   1 Thumbs down

vlak


De horizontale dimensie van een opgraving. Een opgraving kan bestaan uit meerdere aangelegde vlakken, afhankelijk van de complexiteit van de vindplaats. Het eerste vlak wordt aangelegd direct onder de ploeglaag.
Bron: kennislink.nl (offline)

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

bataven


West-Germaanse stam woonachtig in het Rijndelta gebied. In historische bronnen worden zij genoemd van de 1e tot en met de 3e eeuw na Christus. Na die tijd is de stam waarschijnlijk opgegaan in de Franken en Friezen tijdens de Grote Volksverhuizing.
Bron: kennislink.nl (offline)

9

1 Thumbs up   2 Thumbs down

bronstijd


De periode tussen ongeveer 2000 en 800 v. Christus. In deze tijd werd brons veel gebruikt voor wapens, werktuigen en sieraden. Maar ook stenen werktuigen en veersteen werden nog steeds gebruikt.
Bron: kennislink.nl (offline)

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

greppel


Gegraven langgerekte kuil (soms oorspronkelijk gevuld met water), bedoeld als afscheiding. Het kan echter ook een rituele betekenis hebben gehad. In dat geval vinden we in de greppel vaak ook offergaven terug.
Bron: kennislink.nl (offline)


Login in om alle 24 betekenissen te bekijken