hockeyspelregels.nl

Website:http://www.hockeyspelregels.nl
Upvotes ontvangen18
Downvotes ontvangen14
Karma:5 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (20)

1

3   1

flick


Zodanig pushen van de bal dat deze van de grond afkomt.
Bron: hockeyspelregels.nl

2

2   0

zijlijn


De lange grenslijn (91,40 meter) van het speelveld.
Bron: hockeyspelregels.nl

3

2   3

cirkel


Het gebied aan elke kant van het veld, dat wordt begrensd door de lijnen van de twee kwartcirkels, met de binnenste hoekpunten aan de voorzijde van de doelpalen als middelpunt, en de verbindingslijnen tussen de kwartcirkels; de lijnen zijn onderdeel van de cirkel.
Bron: hockeyspelregels.nl

4

2   0

push


Verplaatsen van de bal over de grond met een duwende beweging van de stick, nadat de stick eerst dicht bij de bal is geplaatst. Wanneer een push wordt uitgevoerd, zijn zowel de bal als de haak van de stick in contact met de grond.
Bron: hockeyspelregels.nl

5

2   4

scoop


Omhoog brengen van de bal van de grond door de haak van de stick onder de bal te plaatsen en vervolgens een optillende beweging te maken.
Bron: hockeyspelregels.nl

6

2   0

tackle


Een actie waarmee men probeert een tegenstander de bal te ontnemen.
Bron: hockeyspelregels.nl

7

1   0

doelverdediger


Eén van de spelers van elk team, die beschermende uitrusting draagt, tenminste bestaande uit hoofdbescherming en die de rechten heeft van een doelverdediger.
Bron: hockeyspelregels.nl

8

1   0

forehand


Spelen van de bal in voorwaartse richting, terwijl deze aan de rechterzijde van de speler is.
Bron: hockeyspelregels.nl

9

1   5

slag


Spelen van de bal door middel van een zwaaiende beweging van de stick naar de bal.
Bron: hockeyspelregels.nl

10

1   0

schot op doel


De actie van een aanvaller die probeert te scoren door de bal van binnen de cirkel in de richting van het doel te spelen. Indien de intentie van de speler duidelijk was dat hij een doelpunt wilde maken door de bal in de richting van het doel te spelen, is er ook als de bal het doel mist sprake van een ‘schot op doel’.
Bron: hockeyspelregels.nl


Login in om alle 20 betekenissen te bekijken