energiesparen.be

Upvotes ontvangen46
Downvotes ontvangen64
Karma:-19 (upvotes-downvotes)



0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.



Betekenissen (26)

1

23 Thumbs up   36 Thumbs down

co2


koolstofdioxide. Geurloos en kleurloos gas dat ondermeer vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen en dat door een verhoogde uitstoot mee verantwoordelijk is voor het broeikaseffect en dus de opwarming van de aarde.
Bron: energiesparen.be (offline)

2

5 Thumbs up   11 Thumbs down

biomassa


het biologisch afbreekbare gedeelte van producten, afvalstoffen en plantaardig en dierlijk (rest)-materiaal van de land- en bosbouw, en van industrieel en huishoudelijk afval.
Bron: energiesparen.be (offline)

3

5 Thumbs up   4 Thumbs down

waterkracht


energie die wordt opgewekt uit water door gebruik te maken van het hoogteverschil of de stroomsnelheid van water.
Bron: energiesparen.be (offline)

4

4 Thumbs up   1 Thumbs down

vreg


Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. Website: www.vreg.be
Bron: energiesparen.be (offline)

5

2 Thumbs up   4 Thumbs down

fossiele brandstoffen


brandstoffen die zijn ontstaan als resten van plantaardig en dierlijk leven uit het geologische verleden van de aarde. Aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool zijn fossiele brandstoffen.
Bron: energiesparen.be (offline)

6

2 Thumbs up   0 Thumbs down

windturbine


naam voor een moderne windmolen.
Bron: energiesparen.be (offline)

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

biogas


ontstaat door vergisting van organisch materiaal.
Bron: energiesparen.be (offline)

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

hoogrendementsglas


HR-glas of superisolerende beglazing. U herkent dit glas aan de lage U-waarde die meestal 1.1 à 1.3 W/m2K bedraagt.
Bron: energiesparen.be (offline)

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

silicium


halfgeleidend materiaal dat gebruikt wordt in fotovoltaïsche cellen.
Bron: energiesparen.be (offline)

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

windenergie


energie die via een windturbine wordt gewonnen uit de wind.
Bron: energiesparen.be (offline)


Login in om alle 26 betekenissen te bekijken