endometriose.nl

Upvotes ontvangen14
Downvotes ontvangen21
Karma:-6 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (55)

1

5   4

rectum


Endeldarm.      
Bron: endometriose.nl

2

3   0

spotting


Licht bloedverlies buiten de menstruatieperiode om.      
Bron: endometriose.nl

3

2   1

abdominaal


  Door de buik.     
Bron: endometriose.nl

4

1   3

hst


(Hormonale SubstitutieTherapie),
Bron: endometriose.nl

5

1   1

immuunsysteem


Het afweersysteem van het lichaam tegen ziektekiemen en andere schadelijke stoffen, bestaande uit bepaalde cellen (onder andere de witte bloedcellen en de lymfeklieren) en de daar gemaakte stoffen (zoals antistoffen).     
Bron: endometriose.nl

6

1   8

ivp


Intraveneus pyelogram. Röntgenonderzoek waarbij de nieren en de urinewegen in beeld worden gebracht.    -J-             -K-            
Bron: endometriose.nl

7

1   0

metrorragie


Syn; perte uterine    Bloeding uit baarmoeder die niet optreedt tijdens de menstruatieperiode maar op andere onregelmatige tijdstippen.     
Bron: endometriose.nl

8

0   0

add-back therapie


  Een therapie toegepast in combinatie met het opwekken van de kunstmatige menopauze door middel van hormonen (LHRH-agonisten). Add-back therapie bestaat uit het continu toedienen van een progestageen, al dan niet in combinatie met een oestrogeen. Het vermindert de nadelige bijwerkingen van de kunstmatige menopauze, zoals verminderde botdichth [..]
Bron: endometriose.nl

9

0   0

adhesies


  Verklevingen.     
Bron: endometriose.nl

10

0   1

amenorroe


Uitblijven van de menstruatie. Men onderscheidt primaire amenorroe (uitblijven van de menstruatie vanaf de puberteitleeftijd), secundaire amenorroe (uitblijven van de menstruatie bij een vrouw die al ongesteld is geweest) en in de overgang (als gevolg van een hormonale behandeling bijvoorbeeld).     
Bron: endometriose.nl


Login in om alle 55 betekenissen te bekijken