endometriose.nl

Upvotes ontvangen14
Downvotes ontvangen21
Karma:-6 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (55)

1

5 Thumbs up   4 Thumbs down

rectum


Endeldarm.      
Bron: endometriose.nl

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

spotting


Licht bloedverlies buiten de menstruatieperiode om.      
Bron: endometriose.nl

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

abdominaal


  Door de buik.     
Bron: endometriose.nl

4

1 Thumbs up   3 Thumbs down

HST


(Hormonale SubstitutieTherapie),
Bron: endometriose.nl

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Immuunsysteem


Bron: endometriose.nl   NSFW / 18+

6

1 Thumbs up   8 Thumbs down

IVP


Intraveneus pyelogram. Röntgenonderzoek waarbij de nieren en de urinewegen in beeld worden gebracht.    -J-             -K-            
Bron: endometriose.nl

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

metrorragie


Syn; perte uterine    Bloeding uit baarmoeder die niet optreedt tijdens de menstruatieperiode maar op andere onregelmatige tijdstippen.     
Bron: endometriose.nl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Add-back therapie


  Een therapie toegepast in combinatie met het opwekken van de kunstmatige menopauze door middel van hormonen (LHRH-agonisten). Add-back therapie bestaat uit het continu toedienen van een progestageen, al dan niet in combinatie met een oestrogeen. Het vermindert de nadelige bijwerkingen van de kunstmatige menopauze, zoals verminderde botdichth [..]
Bron: endometriose.nl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adhesies


  Verklevingen.     
Bron: endometriose.nl

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Amenorroe


Uitblijven van de menstruatie. Men onderscheidt primaire amenorroe (uitblijven van de menstruatie vanaf de puberteitleeftijd), secundaire amenorroe (uitblijven van de menstruatie bij een vrouw die al ongesteld is geweest) en in de overgang (als gevolg van een hormonale behandeling bijvoorbeeld).     
Bron: endometriose.nl


Login in om alle 55 betekenissen te bekijken