dodenakkers.nl

Website:https://www.dodenakkers.nl
Upvotes ontvangen60
Downvotes ontvangen36
Karma:25 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (58)

1

14   7

tombe


Benaming voor een grafmonument dat lijkt op een praalgraf, maar dan op een kerkhof of begraafplaats. Het bevat feitelijk niets, maar de vorm wekt de suggestie dat de kist er in is opgenomen. Meestal bevindt de kist zich in een kelder of zandgraf onder het monument. Wel is de tombe vaak voorzien van een deksteen op een roef, beide vaak uitvoerig bew [..]
Bron: dodenakkers.nl

2

11   1

veenlijk


een in het veen gevonden overblijfsel van een prehistorisch menselijk lichaam, ook wel veenmummie genoemd. Het betreft lijken van personen die mogelijk in de prehistorie of later zijn geofferd door ze in het moeras te werpen. Door de conserverende werking van het veen, dat een laag zuurstofgehalte kent en een zure omgeving, zijn de offers in betrek [..]
Bron: dodenakkers.nl

3

7   6

zuil


ronde pijler, vrijstaand dragend bouwdeel, waarvan de doorsnede een cirkel vormt. In grafmonumenten toegepast, maar ook voorkomend als afgeknotte zuil voor de symbolische betekenis.
Bron: dodenakkers.nl

4

6   2

sarcofaag


grote stenen lijkkist uit één blok steen gehouwen. Gewoonlijk rijk versiert met beeldhouwwerk en inscripties aan binnen- en buitenzijde. De term is afgeleid van twee Griekse woorden: Sarx, wat vlees [..]
Bron: dodenakkers.nl

5

4   2

obelisk


siernaald op vierkante basis, naar boven spits toelopend, bekroond met een piramidevormige top.
Bron: dodenakkers.nl

6

3   1

beton


een mengsel van cement en zand met een toeslagmateriaal zoals kiezel, grind of gruis. In de Oudheid in het Nabije Oosten uitgevonden en door de Romeinen verder ontwikkeld. Dit materiaal werd gedurende [..]
Bron: dodenakkers.nl

7

3   2

kapel


kleine, niet-parochiale kerk op begraafplaats met een kruisbeeld, bewening of een heiligenbeeld. Ook wel als onderdeel van een groter kerkgebouw, maar dan voorzien van een eigen altaar, gewijd aan een specifieke heilige.
Bron: dodenakkers.nl

8

1   2

festoen


gehouwen of gesneden slinger van bloemen of vruchten. Zie ook guirlande*.
Bron: dodenakkers.nl

9

1   1

frijnwerk


het resultaat van een handmatige sierbewerking van een natuurstenen oppervlak, frijnen genaamd. Bij deze techniek gebruikt de steenhouwer een ceseel en een klopper. Een klap met hamer en beitel op de steen laat een spoor na in de vorm van een ondiepe richel of indeuking. Als een geoefende steenhouwer deze handeling regelmatig herhaalt, wordt een ge [..]
Bron: dodenakkers.nl

10

1   2

absoute


is het afscheidsritueel in de katholieke uitvaartliturgie waarbij de lijkbaar wordt besprenkeld met wijwater en bewierookt, onder het uitspreken van begeleidende gebeden. Van oudsher wordt hiermee gebeden voor kwijtschelding van straf voor de overledene.
Bron: dodenakkers.nl


Login in om alle 58 betekenissen te bekijken