diagnoseborstkanker.nl

Website:http://placeholder.roche.nl
Upvotes ontvangen145
Downvotes ontvangen122
Karma:22 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (137)

1

23   11

preventief


Ter voorkoming van.
Bron: diagnoseborstkanker.nl

2

16   8

genetisch


Erfelijk.
Bron: diagnoseborstkanker.nl

3

14   10

genen


Biologische eenheid van erfelijk materiaal, speelt een belangrijke rol bij de celdeling en aanmaak van cellen. Bevindt zich op een bepaalde plaats op een chromosoom. Is opgebouwd uit lange gedraaide DNA ketens.
Bron: diagnoseborstkanker.nl

4

9   13

acuut


Plotseling optredend.
Bron: diagnoseborstkanker.nl

5

8   5

invasief


Groeiend buiten de plek van ontstaan. Dit betekent bij borstkanker dat de groeiende tumor door de wand van een melkklier of melkgang gebroken is.
Bron: diagnoseborstkanker.nl

6

7   2

receptoren


Aanlegplaats voor hormonen of groeifactoren die de cel als het ware een signaal geven bijvoorbeeld om te groeien of te delen.
Bron: diagnoseborstkanker.nl

7

5   1

antibiotica


Geneesmiddelen die bacterieën kunnen doden
Bron: diagnoseborstkanker.nl

8

5   4

diagnose


Vaststellen van een bepaalde afwijking of ziekte.
Bron: diagnoseborstkanker.nl

9

5   7

dna


Deoxyribonucleïnezuur, de bouwstenen van de genen in de kern van elke cel, bevatten het erfelijke materiaal.
Bron: diagnoseborstkanker.nl

10

5   2

gradatie


(Van een tumor) indeling van tumorcellen op basis van hun mate van afwijking van gezonde cellen. Graad 1 betekent weinig afwijkend van gezonde cellen, graad 3 sterk afwijkend en graad 2 zit daar tussenin. Zie ook bij gedifferentiëerd.
Bron: diagnoseborstkanker.nl


Login in om alle 137 betekenissen te bekijken