dezorgplanner.nl

Upvotes ontvangen41
Downvotes ontvangen37
Karma:3 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (29)

1

9   9

indicatie


Bij een indicatie wordt bepaald of u zorg nodig heeft die wordt betaald via de AWBZ. Zonder indicatie krijgt u geen AWBZ-zorg. De indicatie voor AWBZ-zorg wordt uitgevoerd door het CIZ of door BJZ. Zij bepalen als onafhankelijke organisatie of iemand in aanmerking komt voor AWBZ-zorg. In een aantal gemeenten verzorgt het CIZ ook indicaties voor de [..]
Bron: dezorgplanner.nl

2

8   5

zorgvraag


Een verzoek om hulp of zorg. Dit verzoek kan door de cliënt zelf worden gedaan. Of door familie van de cliënt.
Bron: dezorgplanner.nl

3

6   4

hulpvraag


Een verzoek om hulp of zorg. Dit verzoek kan door de cliënt zelf worden gedaan. Of door familie van de cliënt.
Bron: dezorgplanner.nl

4

5   2

persoonlijk begeleider


Een verzorgende, verpleegkundige of begeleider die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van alle afspraken uit het zorgdossier van een bewoner of patiënt. Een PB’er is ook contactpersoon. Soms wordt een PB’er ook wel eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV’er) genoemd.
Bron: dezorgplanner.nl

5

4   4

dagbesteding


Een zinvolle besteding van de dag, ter vervanging van school en/of werk, voor bijvoorbeeld mensen met een handicap, voor mensen met psychiatrische problemen of voor ouderen. Er zijn verschillende vormen van dagbesteding. Bijvoorbeeld het uitvoeren van hobby’s en klussen of het werken in een kantine. Diagnose Bij een diagnose wordt bij een patiënt e [..]
Bron: dezorgplanner.nl

6

3   2

machtiging


Uw officiële toestemming met uw handtekening om anderen iets voor u te laten doen. Mantelzorg Zorg die mensen geven aan hun partner, een familielid of een vriend die (langdurige) zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte, een handicap of ouderdom. Het gaat om zorg waarvoor anders een professionele hulpverlener nodig is. Maximale [..]
Bron: dezorgplanner.nl

7

2   4

hardheidsclausule


Bij een hardheidsclausule wordt een uitzondering gemaakt, waardoor u geen eigen bijdrage voor zorg in de AWBZ hoeft te betalen. Deze uitzondering geldt als minderjarige, inwonende kinderen dringend zorg nodig hebben. Een zorgverzekeraar kan deze uitzondering maken op advies van een instelling voor algemeen maatschappelijk werk of de Raad voor de Ki [..]
Bron: dezorgplanner.nl

8

2   3

kennisgeving


Een brief waarin uw gegevens staan zoals ze bijvoorbeeld in de administratie van het CAK zijn opgenomen. Deze gegevens worden gebruikt om uw eigen bijdrage te berekenen. Klassen Een klasse geeft aan hoeveel uren zorg of begeleiding iemand per week nodig heeft. De klasse staat in het indicatiebesluit. Kortdurende opname Opname in een AWBZ-instelling [..]
Bron: dezorgplanner.nl

9

1   0

zorgaanbieders


Mensen of organisaties die gezondheidszorg leveren. Bijvoorbeeld de huisarts, het verzorgingshuis of de fysiotherapeut. Zorgfuncties De AWBZ verdeelt zorg in vijf verschillende zorgfuncties: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling.
Bron: dezorgplanner.nl

10

1   0

zorg in natura


Bij zorg in natura (ZIN) krijgt u zorg van een zorgaanbieder waarmee uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. Uw zorgverzekeraar betaalt de kosten voor uw zorg direct aan uw zorgaanbieder. Zorgjaar Het jaar waarin u zorg ontvangt. Zorgkantoor Organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van AWBZ-zorg. Het zorgkantoor maakt bijvoorbeeld [..]
Bron: dezorgplanner.nl


Login in om alle 29 betekenissen te bekijken