blanken.nl

Website:https://www.blanken.nl
Upvotes ontvangen21
Downvotes ontvangen34
Karma:-12 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (7)

1

9   11

valideren


Aantonen dat de meetapparatuur / meetmethode geschikt is voor de toepassing.
Bron: blanken.nl

2

6   14

kalibreren


Meten is weten.
Bron: blanken.nl

3

4   2

certificeren


Het verlenen van certificaten ('keurmerken') wanneer aan bepaalde welomschreven kwaliteitsnormen voldaan wordt.
Bron: blanken.nl

4

1   6

herleidbaarheid


Om zeker te zijn van de onzekerheid van de standaard (populair gezegd 'nauwkeurigheid'), is het begrip herleidbaarheid van belang.
Bron: blanken.nl

5

1   1

justeren


Apparatuur zo aanpassen dat de meetafwijking ten opzichte van de standaard lager is dan de toegestane afwijking voor de toepassing.
Bron: blanken.nl

6

0   0

wettelijk) ijken


Het vaststellen (door een RVA geaccrediteerd metrologisch laboratorium) of een meetmiddel geheel voldoet aan de voorschriften zoals deze voor het betreffende meetmiddel in de toepassing gelden. Bij afwijking justeren tot binnen de gestelde voorschriften. Waarmerken van het meetmiddel als geijkt. Bovenstaande geldt alleen voor lengte, oppervlakte, i [..]
Bron: blanken.nl

7

0   0

meten


Meten in strikte zin is de bepaling van de grootte of de omvang van iets aan de hand van waarneming en uitgedrukt in een getalswaarde of in een eenheid met een aangegeven dimensie.
Bron: blanken.nl