blanken.nl

Website:https://www.blanken.nl
Upvotes ontvangen21
Downvotes ontvangen34
Karma:-12 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (7)

1

9 Thumbs up   11 Thumbs down

valideren


Aantonen dat de meetapparatuur / meetmethode geschikt is voor de toepassing.
Bron: blanken.nl

2

6 Thumbs up   14 Thumbs down

kalibreren


Meten is weten.
Bron: blanken.nl

3

4 Thumbs up   2 Thumbs down

certificeren


Het verlenen van certificaten ('keurmerken') wanneer aan bepaalde welomschreven kwaliteitsnormen voldaan wordt.
Bron: blanken.nl

4

1 Thumbs up   6 Thumbs down

Herleidbaarheid


Om zeker te zijn van de onzekerheid van de standaard (populair gezegd 'nauwkeurigheid'), is het begrip herleidbaarheid van belang.
Bron: blanken.nl

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

justeren


Apparatuur zo aanpassen dat de meetafwijking ten opzichte van de standaard lager is dan de toegestane afwijking voor de toepassing.
Bron: blanken.nl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

wettelijk) IJken


Het vaststellen (door een RVA geaccrediteerd metrologisch laboratorium) of een meetmiddel geheel voldoet aan de voorschriften zoals deze voor het betreffende meetmiddel in de toepassing gelden. Bij afwijking justeren tot binnen de gestelde voorschriften. Waarmerken van het meetmiddel als geijkt. Bovenstaande geldt alleen voor lengte, oppervlakte, i [..]
Bron: blanken.nl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

meten


Meten in strikte zin is de bepaling van de grootte of de omvang van iets aan de hand van waarneming en uitgedrukt in een getalswaarde of in een eenheid met een aangegeven dimensie.
Bron: blanken.nl