bcatriratna.nl

Website:https://www.bcatriratna.nl
Upvotes ontvangen16
Downvotes ontvangen24
Karma:-7 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (17)

1

10 Thumbs up   12 Thumbs down

karma


(Skt.) (kamma, Pali) ‘Handeling’ of ‘actie’. In het boeddhisme heeft het nooit de betekenis van gevolg of resultaat van een handeling.
Bron: bcatriratna.nl (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

bodhisattva


(Skt.) bodhi = boeddhaschap; sattva = levend wezen. (1) Een levend wezen in het laatste stadium vóór het bereiken van het boeddhaschap (b.v. de historische Boeddha vóór zijn verlichting – ook in vorige levens) (2) Iemand die streeft naar verlichting, niet alleen voor zichzelf maar voor alle levende wezens. Pali: bodhisatta.
Bron: bcatriratna.nl (offline)

3

1 Thumbs up   5 Thumbs down

dharma


(Skt.) (dhamma – Pali) (1) Waarheid, religie, wet. De leer van de Boeddha, die tot verlichting leidt. (2) In het meervoud: de fundamentele elementen of werkelijkheden.
Bron: bcatriratna.nl (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

hinayana


(Skt.) Het ‘kleine voertuig’. Een van de twee grote boeddhistische scholen; de andere is het mahayana, het ‘grote voertuig’. In het hinayana concentreert de beoefenaar zich op fundamentele meditatie-beoefening en een begrip van de fundamentele boeddhistische leer, zoals de vier edele waarheden. Zie ook theravada
Bron: bcatriratna.nl (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

mahayana


(Skt.) Het ‘grote voertuig’. Een van de twee grote boeddhistische scholen; de andere is het hinayana, het ‘kleine voertuig’. Het mahayana benadrukt de leegte (shunyata) van alle verschijnselen, mededogen, en de erkenning van universele boeddha natuur. Het ideaal van het mahayana is de bodhisattva; vandaar dat mahayana vaak a [..]
Bron: bcatriratna.nl (offline)

6

1 Thumbs up   5 Thumbs down

sangha


De gemeenschap van degenen die de dharma beoefenen.
Bron: bcatriratna.nl (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

sati


(Pali) (smriti , Skt.) Bewuste aandacht.
Bron: bcatriratna.nl (offline)

8

0 Thumbs up   2 Thumbs down

boeddha


Ontwaakte, verlichte. Dit kan verwijzen naar de archetypische boeddha’s die de aspecten van het principe van verlichting zijn, of naar een verlicht wezen in het algemeen, of in het bijzonder naar Gautama Boeddha, de historische boeddha. Ook de naam van een van de vijf ‘families’ van de mandala.
Bron: bcatriratna.nl (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

brahma-vihara


(Pali) ‘Goddelijke verblijfplaatsen’. Vier verfijnde positieve geestelijke toestanden: metta (liefde, vriendelijkheid), karuna (mededogen, compassie), mudita (medevreugde) en upekkha (gelijkmoedigheid). Er zijn meditaties gericht op de ontwikkelen (bhavana) van die vier: de metta-, karuna-, mudita- en upekkha-bhavana.
Bron: bcatriratna.nl (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mahasiddha


(Skt.) Letterlijk ‘groot adept’. ‘Maha’ betekent ‘groot’ en ‘siddha’ wil zeggen ‘iemand die siddhi bezit’ – paranormale en spirituele vermogens. Het tibetaans boeddhisme kent vierentachtig mahasiddha’s, mannen en vrouwen met bovennatuurlijke krachten. Deze woonden in de achtste [..]
Bron: bcatriratna.nl (offline)


Login in om alle 17 betekenissen te bekijken