auschwitz.nl

Website:https://www.auschwitz.nl
Upvotes ontvangen117
Downvotes ontvangen151
Karma:-35 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (141)

1

16 Thumbs up   9 Thumbs down

Boycot


Een boycot betekent het verbreken van ( handels)relaties met een land, bedrijf of individu. De redenen kunnen van politieke aard zijn, uit wraak, of om te isoleren. In nazi-Duitsland werd door Goebbels op 1 april 1933 de officiële boycot van Joodse winkels, artsen en advocaten afgekondigd. Tien dagen later volgde het ontslag van alle ambtenaren met [..]
Bron: auschwitz.nl

2

11 Thumbs up   7 Thumbs down

Razzia


Opsporingsactie waarbij een politiemacht groepen mensen bijeen drijft en oppakt. De eerste Nederlandse razzia vond plaats in februari 1941. Als vergeldingsmaatregel voor een vechtpartij van (voornamelijk Joodse) knokploegen tegen Duitse en Nederlandse nazi’s, zijn in Amsterdam meer dan 400 overwegend jonge Joodse mannen willekeurig van straat [..]
Bron: auschwitz.nl

3

11 Thumbs up   9 Thumbs down

Fascisme


Het fascisme is een beweging die in 1900 is ontstaan in Italië. Fascisten stellen de staat boven het individu. Ze streven naar volledige controle over het maatschappelijk leven en over sociale en culturele organisaties. Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leider, wiens woord wet is. Andere partijen en politiek [..]
Bron: auschwitz.nl

4

8 Thumbs up   13 Thumbs down

assimilatie


Proces waarbij een minderheidsgroep van de bevolking op gaat in de meerderheid en daardoor de eigen culturele en etnische gebruiken en gewoonten geheel of gedeeltelijk achter zich laat.
Bron: auschwitz.nl

5

8 Thumbs up   6 Thumbs down

WA


De geüniformeerde, ongewapende paramilitaire afdeling van de NSB. WA is een afkorting voor Weerafdeling. De leden van deze groep werden ook wel Zwarthemden genoemd, naar de uniformen die zij droegen.
Bron: auschwitz.nl

6

7 Thumbs up   14 Thumbs down

nazi


Duitse afkorting van ‘nationaalsocialist’. De ideologie van het nationaalsocialisme, of nazisme, is erop gebaseerd dat het Duitse (lees: Arische) volk beter is dan alle andere volken. Deze gedachte is vastgelegd in de Neurenberger rassenwetten.
Bron: auschwitz.nl

7

6 Thumbs up   5 Thumbs down

Holocaust


Holocaust verwijst naar het systematisch uitroeien van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het woord is in de jaren ’40 ontstaan als afgeleide van het Griekse ‘holokauston’, dat ‘brandoffer’ of ‘algehele verbranding’ betekent. Tegenwoordig gebruikt men ook het Hebreeuwse woord Shoah
Bron: auschwitz.nl

8

6 Thumbs up   19 Thumbs down

geallieerden


Met de term geallieerden werden de tegenstanders van de As-mogendheden aangeduid. De belangrijkste waren: het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. De kern van de As-mogendheden werd gevormd door Duitsland, Italië en Japan. De term ‘as’ wordt voor het eerst gebruikt door de Italiaanse dictator Benito Mussolini in november 1936 [..]
Bron: auschwitz.nl

9

5 Thumbs up   1 Thumbs down

Bonkaarten


Bonnen die mensen recht gaven op voedsel, brandstof, kleding en andere schaarse goederen. Via dit bonnensysteem konden deze goederen op systematische wijze worden gedistribueerd.
Bron: auschwitz.nl

10

3 Thumbs up   3 Thumbs down

Sicherheitsdienst


De Sicherheitsdienst (SD) werd in 1931 opgericht als veiligheids- en inlichtingendienst van de SS. De invloed van de SD groeide onder leiding van de Duitse beveldrager Reinhard Heydrich. In Amsterdam zetelde het hoofdkwartier van de SD in de Euterpestraat in de huidige Gerrit van der Veenschool. Hier werden gevangenen op hardhandige wijze verhoord. [..]
Bron: auschwitz.nl


Login in om alle 141 betekenissen te bekijken