archive.leterme.belgium.be

Upvotes ontvangen11
Downvotes ontvangen25
Karma:-13 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (21)

1

2 Thumbs up   4 Thumbs down

decreet


een wetgevende norm van een gemeenschaps- en een gewestparlement. meer
Bron: archive.leterme.belgium.be (offline)

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

eedaflegging


De Belgische grondwet schrijft voor dat de koning de federale ministers benoemt. meer
Bron: archive.leterme.belgium.be (offline)

3

2 Thumbs up   5 Thumbs down

formateur


wordt door de koning benoemd en heeft als taak een regering voor te stellen. meer
Bron: archive.leterme.belgium.be (offline)

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

voorontwerp van wet


voorstel van wet dat een minister aan de ministerraad voorlegt. meer
Bron: archive.leterme.belgium.be (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

fod


staat voor federale overheidsdienst. meer
Bron: archive.leterme.belgium.be (offline)

6

1 Thumbs up   7 Thumbs down

staatssecretaris


is lid van de federale regering, maar maakt geen deel uit van de ministerraad. meer
Bron: archive.leterme.belgium.be (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

wet


een wet is een norm van algemene strekking van het federale parlement, zoals die in het staatsblad wordt gepubliceerd. meer
Bron: archive.leterme.belgium.be (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

begrotingsconclaaf


De ministerraad maakt elk jaar de balans op van de inkomsten en uitgaven die hij verwacht voor het komende jaar. meer
Bron: archive.leterme.belgium.be (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

doeb-test


Bron: archive.leterme.belgium.be (offline)   NSFW / 18+

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gemeenschapsregering


is bevoegd voor culturele en persoonsgebonden aangelegenheden, het onderwijs en het gebruik van de talen. meer
Bron: archive.leterme.belgium.be (offline)


Login in om alle 21 betekenissen te bekijken