architectenweb.nl

Website:https://architectenweb.nl/
Upvotes ontvangen311
Downvotes ontvangen455
Karma:-143 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (791)

1

16   9

colosseum


Het Colosseum is het oudste en het bekendste amfitheater van Rome, gebouwd in de periode 75-80 na Chr. onder keizer Vespasianus. De oorspronkelijke naam was Amphitheatrum Flavium, maar de gigant staat sinds de Middeleeuwen bekend als het Colosseum. Die naam heeft het te danken aan zijn enorme afmetingen of aan het feit dat er in het een verleden&nb [..]
Bron: architectenweb.nl

2

14   5

erker


Een erker is een ronde, vierkante of veelhoekige uitbouwsel aan een gevel. In de meeste gevallen is een erker aan drie zijden voorzien van ramen. Een erker was een geliefd element in de Nederlandse woningbouw in de periode 1920-1940.
Bron: architectenweb.nl

3

13   11

geometrie


Geometrie, ook meetkunde genoemd, is het deel van de wiskunde dat zich bezighoudt met het bepalen van de afmetingen en andere eigenschappen van figuren.In de architectuur wordt veel uitgegaan van geometrische vormen. Met name in de gotiek spelen de afmetingen en onderlinge verhoudingen van bouwdelen een grote rol. Voorbeelden van zulke verhoudingen [..]
Bron: architectenweb.nl

4

10   13

interieur


Het interieur is het inwendige van een gebouw, huis of vertrek. De term heeft zich voor het woninginterieur het sterkst ontwikkeld en duidt daarmee de aankleding, meubilering en stoffering van een vertrek aan.Het tegengestelde van interieur is exterieur.
Bron: architectenweb.nl

5

8   3

bestek


Een bestek is een nauwkeurige beschrijving van een uit tevoeren bouwwerk. Het bestek omvat zowel bouwtekeningen als een beschrijving van het werk, de voorwaarden die hiervoor gelden, de nota van inlichtingen en hetproces-verbaal van aanwijzingen. De tekeningen waarnaar verwezen wordt in dewerkbeschrijving worden bestektekeningen genoemd. Het bestek [..]
Bron: architectenweb.nl

6

8   10

hordijs


Tijdelijke houten galerij aan een wal- of torenmuur rustend op uitstekende balken of kraagstenen. Een stenen gaanderij wordt doorgaans een mezekouw genoemd.
Bron: architectenweb.nl

7

7   10

akropolis


Een akropolis is letterlijk een 'hoog gelegen stadsburcht'in het klassiek Grieks. De akropolis was een hoger gelegen deel binnen of net buiteneen Griekse stad, bijvoorbeeld op een natuurlijke heuvel of citadel. Hier bevonden zichde politieke, militaire en/ of godsdienstige functies van de stad, maar vaakbleven alleen de heiligdommen over. Voor [..]
Bron: architectenweb.nl

8

7   1

bovenlicht


Oorspronkelijk werd met een bovenlicht een hooggeplaatst venster aangeduid. Deze bovenlichten kwamen met name voor in de lichtbeuk van een basilicale kerk.Ook wordt het raam boven de voordeur van een huis, veelal versierd met snijwerk (17e en 18e eeuw) of levensboom (19e eeuw).Tegenwoordig wordt de term bovenlicht met name gebruikt om een extra raa [..]
Bron: architectenweb.nl

9

7   28

traditioneel


Het begrip traditioneel verwijst naar gewoontes die vaak al decennia of zelfs eeuwen worden toegepast onder een bepaald volk of in een bepaald land. Bij traditioneel bouwen wordt doelbewust teruggegrepen op vormen, constructies en functies die in het verleden bij het bouwen zijn gebruikt.Zie voor verdere informatie het artikel over traditionalisme& [..]
Bron: architectenweb.nl

10

7   5

winkel van sinkel


In 1837 gaf Anton van Sinkel opdracht tot de bouw van een warenhuis aan de Oude Gracht in Utrecht. Architect van de 'Winkel van Sinkel' was Pieter Adams. historie
Bron: architectenweb.nl


Login in om alle 791 betekenissen te bekijken