architectenweb.nl

Website:https://architectenweb.nl/
Upvotes ontvangen385
Downvotes ontvangen585
Karma:-199 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (791)

1

18 Thumbs up   13 Thumbs down

Colosseum


Het Colosseum is het oudste en het bekendste amfitheater van Rome, gebouwd in de periode 75-80 na Chr. onder keizer Vespasianus. De oorspronkelijke naam was Amphitheatrum Flavium, maar de gigant staat sinds de Middeleeuwen bekend als het Colosseum. Die naam heeft het te danken aan zijn enorme afmetingen of aan het feit dat er in het een verleden&nb [..]
Bron: architectenweb.nl

2

16 Thumbs up   15 Thumbs down

geometrie


Geometrie, ook meetkunde genoemd, is het deel van de wiskunde dat zich bezighoudt met het bepalen van de afmetingen en andere eigenschappen van figuren.In de architectuur wordt veel uitgegaan van geometrische vormen. Met name in de gotiek spelen de afmetingen en onderlinge verhoudingen van bouwdelen een grote rol. Voorbeelden van zulke verhoudingen [..]
Bron: architectenweb.nl

3

15 Thumbs up   7 Thumbs down

Erker


Een erker is een ronde, vierkante of veelhoekige uitbouwsel aan een gevel. In de meeste gevallen is een erker aan drie zijden voorzien van ramen. Een erker was een geliefd element in de Nederlandse woningbouw in de periode 1920-1940.
Bron: architectenweb.nl

4

15 Thumbs up   23 Thumbs down

Interieur


Het interieur is het inwendige van een gebouw, huis of vertrek. De term heeft zich voor het woninginterieur het sterkst ontwikkeld en duidt daarmee de aankleding, meubilering en stoffering van een vertrek aan.Het tegengestelde van interieur is exterieur.
Bron: architectenweb.nl

5

11 Thumbs up   35 Thumbs down

vorst


Nokvorst
Bron: architectenweb.nl

6

9 Thumbs up   7 Thumbs down

bestek


Een bestek is een nauwkeurige beschrijving van een uit tevoeren bouwwerk. Het bestek omvat zowel bouwtekeningen als een beschrijving van het werk, de voorwaarden die hiervoor gelden, de nota van inlichtingen en hetproces-verbaal van aanwijzingen. De tekeningen waarnaar verwezen wordt in dewerkbeschrijving worden bestektekeningen genoemd. Het bestek [..]
Bron: architectenweb.nl

7

8 Thumbs up   9 Thumbs down

Geometrisch


Meetkundig, betrekking hebbend op de geometrie.Niet alleen over vormen op zich kan worden gezegd dat ze geometrisch zijn; men kan ook de gehele bouwwijze als geometrisch bestempelen. In dat geval wordt in het gehele bouwwerk uitgegaan van wiskundigevormen en figuren.geometrische periodeIn de Griekse oudheid wordt de periode dat keramiek werd gevuld [..]
Bron: architectenweb.nl

8

8 Thumbs up   12 Thumbs down

Hordijs


Tijdelijke houten galerij aan een wal- of torenmuur rustend op uitstekende balken of kraagstenen. Een stenen gaanderij wordt doorgaans een mezekouw genoemd.
Bron: architectenweb.nl

9

8 Thumbs up   9 Thumbs down

nok


In de meest gebruikte zin van het woord, is een nok de, meestal horizontale, soms licht hellende, snijlijn waar twee tegenover elkaar liggende dakvlakken elkaar ontmoeten.Ook de bovenste begrenzing van een hoge, meestal gewelfde ruimte wordt nok genoemd. Deze betekenis komt voor in het spreek woord: tot de nok gevuld.
Bron: architectenweb.nl

10

8 Thumbs up   31 Thumbs down

traditioneel


Het begrip traditioneel verwijst naar gewoontes die vaak al decennia of zelfs eeuwen worden toegepast onder een bepaald volk of in een bepaald land. Bij traditioneel bouwen wordt doelbewust teruggegrepen op vormen, constructies en functies die in het verleden bij het bouwen zijn gebruikt.Zie voor verdere informatie het artikel over traditionalisme& [..]
Bron: architectenweb.nl


Login in om alle 791 betekenissen te bekijken