antforum.nl

Website:https://www.antforum.nl
Upvotes ontvangen64
Downvotes ontvangen133
Karma:-68 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (66)

1

13 Thumbs up   24 Thumbs down

Imago


Volwassen insect bij een gedaanteverwisseling. Zie ook hemi- en holometabool.
Bron: antforum.nl

2

12 Thumbs up   18 Thumbs down

Nimf


Een nimf is een nog niet volgroeid imago (volwassen individu). Mieren hebben geen nimfenstadium.
Bron: antforum.nl

3

11 Thumbs up   31 Thumbs down

kolonie


Een groep mieren die samenwerkt en dezelfde geur hebben. Mieren van andere kolonies worden herkend aan de geur en niet toegelaten in de kolonie.
Bron: antforum.nl

4

4 Thumbs up   4 Thumbs down

larve


Onvolwassen individu van een insect, niet zijnde een ei, pop of nimf. Bij de meeste mieren eten larven voornamelijk proteïnen om te groeien. Larven zijn niet zelfstandig en worden verzorgd in de kolonie.
Bron: antforum.nl

5

4 Thumbs up   7 Thumbs down

taxonomie


Leer en studie van de biologische classificatie en systematiek [Van Dale]. Met andere woorden: de manier waarop soorten worden ingedeeld.
Bron: antforum.nl

6

2 Thumbs up   3 Thumbs down

abdomen


Achterlijf. Bij mieren wordt dit gevormd door het propodeum, de petiolus en het gaster. Het abdomen is dus niet hezelfde als het bolle lichaamsdeel aan de achterkant, het gaster.
Bron: antforum.nl

7

2 Thumbs up   10 Thumbs down

cocon


Een ingesponnen pop. Coconnen worden soms ten onrechte aangezien voor 'miereneitjes'.
Bron: antforum.nl

8

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Polymorfisme


Eigenschap van een mierensoort, waarbij de werksters in duidelijk verschillende groottes voorkomen. Ze zijn evolutionair aangepast aan het werk dat ze moeten verrichten en aan de energie (het voedsel) die het de kolonie kost om dieren van deze grootte te maken. Polymorf duidt niet louter op het voorkomen van verschillende groottes van werksters, ma [..]
Bron: antforum.nl

9

1 Thumbs up   5 Thumbs down

Determinatie


Bepaling van de soort (van een mier). Dit is vaak niet gemakkelijk.
Bron: antforum.nl

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Endogeen ritme


Endogeen betekent van binnenuit. Een endogeen ritme betekent dat mieren zelf bepalen wanneer het tijd is voor de winterslaap en zich niet of minder laten leiden door de omstandigheden.
Bron: antforum.nl


Login in om alle 66 betekenissen te bekijken