amernotarissen.nl

Website:https://www.amernotarissen.nl
Upvotes ontvangen39
Downvotes ontvangen45
Karma:-7 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (55)

1

7 Thumbs up   9 Thumbs down

testament


Een notariële akte waarin u regelingen kunt treffen ten aanzien van uw nalatenschap.
Bron: amernotarissen.nl (offline)

2

5 Thumbs up   3 Thumbs down

afschrift


Een door de notaris ondertekende en aan de betrokkenen verstrekte letterlijke weergave van de minuut.
Bron: amernotarissen.nl (offline)

3

4 Thumbs up   2 Thumbs down

minuut


De bij de notaris in bewaring zijnde originele authentieke akte.
Bron: amernotarissen.nl (offline)

4

3 Thumbs up   1 Thumbs down

comparant


De persoon die persoonlijk de minuut bij de notaris ondertekent.
Bron: amernotarissen.nl (offline)

5

3 Thumbs up   0 Thumbs down

schenking


Het weggeven door de schenker van een vermogensbestanddeel (zoals een geldbedrag, een pand, een schilderij of een kwijtschelding van een schuld) aan de begiftigde zonder dat een tegenprestatie wordt verlangd uit persoonlijke en/of belastingtechnische overwegingen.
Bron: amernotarissen.nl (offline)

6

3 Thumbs up   2 Thumbs down

statuten


Een akte waarin de grondregels en de juridische structuur van een rechtspersoon zijn vastgelegd, zoals de naam, de doelstelling en het kapitaal.
Bron: amernotarissen.nl (offline)

7

2 Thumbs up   3 Thumbs down

bewind


In een testament kunt u vastleggen dat een erfgenaam niet zelf zal kunnen beschikken over zijn/haar erfdeel, maar dat dit voor een bepaalde periode door een andere persoon beheerd wordt, bijvoorbeeld omdat u de erfgenaam nog te jong vindt.
Bron: amernotarissen.nl (offline)

8

2 Thumbs up   1 Thumbs down

erfgenaam


De (rechts)persoon of één van de (rechts)personen die op basis van een testament of, bij ontbreken van een testament, op grond van de wet een erfenis krijgt.
Bron: amernotarissen.nl (offline)

9

2 Thumbs up   3 Thumbs down

erflater


Een overleden persoon.
Bron: amernotarissen.nl (offline)

10

1 Thumbs up   2 Thumbs down

akte


Geschrift dat als bewijs dient van de feiten, gebeurtenissen, handelingen en/of verklaringen die erin zijn vastgelegd. Dit geschrift dient te zijn ondertekend en gedagtekend.
Bron: amernotarissen.nl (offline)


Login in om alle 55 betekenissen te bekijken