AErikBe

Upvotes ontvangen206
Downvotes ontvangen211
Karma:-4 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (21)

1

34 Thumbs up   16 Thumbs down

Quote


- Het spreken of schrijven van een tekst met erkenning welke van een ander afkomst is. In de volksmond wordt dit ook wel het aanhalen van een citaat genaamd.

- Een verplichte (bied en laat) prijs waarop men een minimale hoeveelheid van een bepaald fonds dient te kopen of verkopen
AErikBe - 30 november 1999

2

32 Thumbs up   36 Thumbs down

bescheiden


1) Niet erg groot in grootte of hoeveelheid.
2) Niet te trots of zelfzeker over jezelf of je capaciteiten.
3) Het niet tonen van een goed gevoel of overmatige trots.
4) Voorzichtig, zonder enige brutaliteit
AErikBe - 13 juni 2010

3

31 Thumbs up   24 Thumbs down

Cognitief


Afhankelijk van de context staat cognitief voor kennis, een overtuiging, denkvermogen, het vermogen om dingen te leren, onthouden en uitwisselen van kennis, enzovoort.

Cognitief is een veelomvattend begrip wat in de psychologie vaak vermogen aanduid om kennis op te nemen en te verwerken, maar ook zaken als waarnemen, denken, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie.
AErikBe - 13 juni 2010

4

26 Thumbs up   7 Thumbs down

proactief


Handelen op voorhand om om te gaan met een verwachtte moeilijkheid.

Vooruitlopen; vooruitzien; Vooruitkijken; Een voorbereide regeling treffen; Vanuit een bepaalde verwachting handelen
AErikBe - 30 november 1999

5

16 Thumbs up   37 Thumbs down

duurzaam


1) Het In staat zijn om te presteren of concurreren over een lange periode, zoals door het vermijden of het overwinnen van blessures.
2) Bestand zijn tegen slijtage of bederf: Een duurzame stof.
3) Stabiliteit; bv een duurzame vriendschap
4) Duurzame energie : Een bron die nog vele jaren beschikbaar zal zijn.
AErikBe - 13 juni 2010

6

12 Thumbs up   14 Thumbs down

Fundamenteel


Een fundament fungeert als basis, het is van het grootste belang. Een fundamenteel iets dient dus als een essentiële component.

Het is noodzakelijk, Elementair, basis, essentieel, structureel, substantieel, primordiaal, diepgaand, basaal, wezenlijk; grondig; cruciaal.
AErikBe - 13 juni 2010

7

10 Thumbs up   12 Thumbs down

quotient


1) Het resultaat van deling van een getal door een ander getal.

2) De grootte van een bepaalde eigenschap of kwaliteit

3) Een quota, aandeel

4) De numerieke verhouding, meestal vermenigvuldigd met een testscore en een standaardwaarde
AErikBe - 27 januari 2011

8

10 Thumbs up   12 Thumbs down

Quotiënt


1) Het resultaat van deling van een getal door een ander getal.

2) De grootte van een bepaalde eigenschap of kwaliteit

3) Een quota, aandeel

4) De numerieke verhouding, meestal vermenigvuldigd met een testscore en een standaardwaarde
AErikBe - 30 november 1999

9

7 Thumbs up   6 Thumbs down

transitie


1) De overgang van de ene staat, onderwerp of plaats naar een andere : Verandering

2) Een beweging, ontwikkeling of evolutie van de vorm of stijl naar de andere.

3) Een abrupte verandering van de energie-toestand (moleculair)
AErikBe - 13 juni 2010

10

5 Thumbs up   2 Thumbs down

Utopie


Utopie is een moeilijk te definiëren literaire en filosofische term die men ook wel onmogelijke werkelijkheid noemt. Het is een droombeeld van verzonnen en gewenste werkelijkheid.

Het tegengestelde van een utopie is een dystopie.
AErikBe - 13 juni 2010


Login in om alle 21 betekenissen te bekijken