Betekenis terminologie
Wat betekent terminologie? Hieronder vind je 7 betekenissen van het woord terminologie. Je kunt ook zelf een definitie van terminologie toevoegen.

1

7 Thumbs up   4 Thumbs down

terminologie


de termen die de begrippen omschrijven die specifiek zijn voor een bepaald onderwerp.
Bron: massardo.com (offline)

2

6 Thumbs up   5 Thumbs down

terminologie


geheel van vaktermen
Bron: collegenet.nl (offline)

3

3 Thumbs up   4 Thumbs down

terminologie


vaktaal of groepstaal
Voorbeeld: dit woord hoort bij de [..]
Bron: www.muiswerk.nl

4

2 Thumbs up   4 Thumbs down

terminologie


De begrippenlijst is ontleend aan de publicatie van onze stichting: Terminologie verdedigingswerken inrichting, aanval en verdediging onder redactie van: P.J.M. Kamps, P.C. van Kerkum en J. de Zee ill [..]
Bron: coehoorn.nl

5

2 Thumbs up   4 Thumbs down

terminologie


Vaktaal; Woordkeus
Bron: complete-encyclopedie.nl (offline)

6

3 Thumbs up   6 Thumbs down

terminologie


Ten behoeve van de eenduidigheid wordt in weersverwachtingen zoveel mogelijk een vaste terminologie gebruikt. Wanneer verschillende meteorologen eenzelfde beeld voor ogen hebben van de weersontwikkelingen, moeten zij dat op ongeveer dezelfde manier benoemen. Zo zijn er zonneschijntermen, bewolkingstermen, temperatuurtermen, plaatselijkheidstermen e [..]
Bron: home.kpn.nl/neele050/ (offline)

7

2 Thumbs up   6 Thumbs down

terminologie


Onder terminologie wordt in het algemeen het geheel van woorden en begrippen verstaan die in een specifieke contexten worden gebruikt. Terminologie, als discipline, is de leer die systematisch studie [..]
Bron: nl.wikipedia.org

<< tegenstelling tegenstribbelen >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen