Betekenis ruilverkaveling
Wat betekent ruilverkaveling? Hieronder vind je 10 betekenissen van het woord ruilverkaveling. Je kunt ook zelf een definitie van ruilverkaveling toevoegen.

1

5 Thumbs up   3 Thumbs down

ruilverkaveling


het opnieuw inrichten van een landbouwgebied om de opbrengsten van het land te vergroten.
Bron: scholieren.com

2

2 Thumbs up   4 Thumbs down

ruilverkaveling


het ruilen van stukken grond, veranderingen in een gebied, om de agrarische bedrijfsvoering te verbeteren en (soms) de milieukwaliteit te vergroten
Bron: scholieren.com

3

1 Thumbs up   3 Thumbs down

ruilverkaveling


Herschikking van landbouwpercelen binnen een vooraf afgebakend gebied. Hiermee wordt gestreefd naar aaneengesloten, regelmatige en gemakkelijk toegankelijke kavels die zo dicht mogelijk bij het landbo [..]
Bron: lv.vlaanderen.be

4

1 Thumbs up   5 Thumbs down

ruilverkaveling


Het opnieuw verdelen van kavels onder de eigenaren, om per eigenaar zoveel mogelijk een aaneengesloten grondeigendom te krijgen. Meestal vinden er ook cultuurtechnische ingrepen in het landschap plaat [..]
Bron: www.digischool.nl

5

1 Thumbs up   5 Thumbs down

ruilverkaveling


(wet 1924) was vooral ruilen van grond tussen boeren om zo de versnippering hiervan tegen te gaan. Het landschap werd nogal rechtlijnig ingericht, want de belangen van de boeren stonden bovenaan.
Bron: collegenet.nl (offline)

6

1 Thumbs up   5 Thumbs down

ruilverkaveling


een herinrichting door specialisatie en mechanisatie
Bron: scholieren.com

7

1 Thumbs up   5 Thumbs down

ruilverkaveling


Ruilverkaveling is het herverdelen van agrarische grond, ofwel het ruilen van kavels boerenland waardoor grotere, aaneengesloten kavels ontstaan en de bedrijfsvoering van het agrarische bedrijf econom [..]
Bron: joostdevree.nl

8

1 Thumbs up   6 Thumbs down

ruilverkaveling


herverdelen/ruilen van(vaak kleine en verspreidde) kavels tussen boeren om grotere kavels te krijgen.
Bron: scholieren.com

9

1 Thumbs up   6 Thumbs down

ruilverkaveling


Ruilverkaveling, ook wel kavelruil genoemd, is een proces waarin eigenaren van een stuk land, de zogenaamde grondgebruikers, kavels met elkaar ruilen. De grondgedachte daarachter is dat alle grondgebr [..]
Bron: nl.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   6 Thumbs down

ruilverkaveling


Per eigenaar samenvoegen van zijn verspreid liggende eigendommen binnen een doelmatig net van wegen en waterlopen. In 1913 besloten 119 landeigenaren in Ballum (Ameland) op vrijwillige basis tot een [..]
Bron: www.encyclopediedrenthe.nl

<< Ruilorder rugzijde >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen