Betekenis informatie
Wat betekent informatie? Hieronder vind je 24 betekenissen van het woord informatie. Je kunt ook zelf een definitie van informatie toevoegen.

1

10 Thumbs up   10 Thumbs down

informatie


inlichtingen of gegevens waardoor je er meer over te weten [..]
Bron: www.muiswerk.nl

2

6 Thumbs up   9 Thumbs down

informatie


De betekenis die een belanghebbende geeft aan een of meer gegevens en waardoor deze beïnvloed wordt bij navolgende handelingen en beslissingen, noemen we informatie.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

3

9 Thumbs up   12 Thumbs down

informatie


Gegevens (data) die in een context (verband) zijn geplaatst en daardoor betekenis hebben gekregen
Bron: kennisconsult.nl

4

8 Thumbs up   12 Thumbs down

informatie


Onder informatie (van Latijn informare: "vormgeven, vormen, instrueren") verstaat men in algemene zin alles wat kennis of bepaaldheid toevoegt en zodoende onwetendheid, onzekerheid of onbepaaldheid ve [..]
Bron: nl.wikipedia.org

5

6 Thumbs up   10 Thumbs down

informatie


Zie 'verkeerde informatie'.
Bron: gerritspeek.nl

6

6 Thumbs up   10 Thumbs down

informatie


in·for·ma·tie (de; v; meervoud: informaties) 1inlichting, gegevens2elk gegeven dat door een computer kan worden gelezen
Bron: vandale.nl

7

3 Thumbs up   8 Thumbs down

informatie


Gegevens die zodanig bijeen zijn gebracht en worden voorgesteld dat er betekenis aan kan worden toegekend.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

8

4 Thumbs up   10 Thumbs down

informatie


 • de kennis die iemand te horen krijgt Kunt u mij daar meer informatie over geven?
 • de verstrekking van kennis Ter informatie : u kunt uw papieren hier ophalen.
 • Bron: nl.wiktionary.org

  9

  4 Thumbs up   10 Thumbs down

  informatie


  in·for·ma·tie (de; v; meervoud: informaties) inlichting, gegevens elk gegeven dat door een computer kan worden gelezen
  Bron: vandale.nl

  10

  2 Thumbs up   8 Thumbs down

  informatie


  1 Feit dat wordt overgebracht; 2 Boodschap die een feit of begrip weergeeft in en communicatieproces met het doel kennis te vermeerderen; 3 De op grond van een afspraak aan gegevens toegekende beteken [..]
  Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

  11

  7 Thumbs up   13 Thumbs down

  informatie


  De bevoegdheid van een persoon of groep personen om toegang te hebben tot informatie, computers, boekhouding, etc.
  Bron: kennisconsult.nl

  12

  4 Thumbs up   10 Thumbs down

  informatie


  ambtelijk onderzoek
  Bron: dumont-andre.nl

  13

  4 Thumbs up   10 Thumbs down

  informatie


  ambtelijk onderzoek
  Bron: home.planet.nl

  14

  4 Thumbs up   11 Thumbs down

  informatie


  Informatie is kennis. Informatie kan zowel nutttig als onnuttig zijn. Nuttige informatie is bijvoorbeeld nieuws dat relevant is voor jouw situatie. Onnuttige informatie is dan juist niet relevant nieuws voor jouw situatie. Alles wat in zekere zin kennis toevoegt voor jou valt onder informatie.
  Loraine - 3 augustus 2011

  15

  2 Thumbs up   9 Thumbs down

  informatie


  ambtelijk onderzoek
  Bron: home.planet.nl

  16

  2 Thumbs up   9 Thumbs down

  informatie


  Bij het samenstellen van een zeer uitgebreide kennisbank als deze ontstaan steeds nieuwe begrippen zoals informatie. Omdat we geen doodlopende takken willen nemen we daarom een tijdelijke pagina op zoals deze. Deze pagina wordt binnenkort vervangen door een meer definitieve versie.
  Bron: the-web-library.com

  17

  2 Thumbs up   9 Thumbs down

  informatie


  Verstrekking van kennis of inzicht.
  Bron: scholieren.com

  18

  2 Thumbs up   9 Thumbs down

  informatie


  -Datgene wat iemand al weet.
  Bron: scholieren.com

  19

  3 Thumbs up   10 Thumbs down

  informatie


  Informatie is: berichten, nieuws, en alles wat iets toevoegt aan wat we al wisten of verwachtten. De vrijheid van informatie is in het VN-verdrag (BuPo) omschreven als de vrijheid tot het zoeken, ontvangen en uitdragen van inlichtingen en ideeën van welke aard en in welke vorm dan ook, ongeacht grenzen. De wet kan hieraan echter beperkingen op [..]
  Bron: amnesty.nl

  20

  3 Thumbs up   10 Thumbs down

  informatie


  Antwoord op een vraag op basis van selectie en ordening van data. Een informatiesysteem is iets heel anders dan een database, want een informatiesysteem produceert antwoorden op vragen op basis van da [..]
  Bron: fons-vernooij.nl

  21

  4 Thumbs up   11 Thumbs down

  informatie


  Voor practische doeleinden synoniem met gegevens, tekst of andere wijzen van afbeelden van dingen of gedachten (heeft alleen in een bepaalde context met nadere aanduiding een bepaalde betekenis)
  Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

  22

  7 Thumbs up   15 Thumbs down

  informatie


  Informatie is de verzamelnaam van alle kennis die je hebt over iets. Het kan hierbij zowel om objectieve als subjectieve kennis gaan en hoeft niet allemaal feitelijk te zijn. Wanneer je veel informatie hebt over iets of iemand wilt dat zeggen dat je er veel over weet.


  Zij is een vat vol informatie.
  katrien - 14 augustus 2011

  23

  2 Thumbs up   10 Thumbs down

  informatie


  alles wat kennis of bepaaldheid toevoegt.
  Bron: scholieren.com

  24

  2 Thumbs up   10 Thumbs down

  informatie


  kiezers kunnen, ook buiten verkiezingstijd, dingen over standpunten vragen.
  Bron: scholieren.com

  << Informaticus informatiebehoefte >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen