Betekenis borderel
Wat betekent borderel? Hieronder vind je 6 betekenissen van het woord borderel. Je kunt ook zelf een definitie van borderel toevoegen.

1

24 Thumbs up   1 Thumbs down

borderel


Vaak gebruikt in juridische context. Een overzicht of lijst met daarop inkomsten en uitgaven of andere bedragen.

Het kan gaan om een uittreksel van een financieel document of waardepapier, maar ook om een lijst van vorderingen of een document waarin beschreven wordt hoe er met afgeleverde handels- of waardedocumenten moet worden omgegaan.

Meer in het algemeen kan het gaan om een lijst van dossiers, dossierstukken, goederen, kwitanties, specificaties, etc.

In het hypotheekrecht wordt de term vaak specifiek gebruikt voor een uittreksel van de akte van hypotheek, dat gebruikt kan worden om de hypotheek in de openbare registers in te schrijven.


Als een ondernemer zijn openstaande vorderingen (nog te innen bedragen) wilt verpanden (overdragen) aan de bank, bezorgt hij de bank een borderel dat gebruikt kan worden om de bedragen te innen.
martijnver - 22 augustus 2018

2

24 Thumbs up   1 Thumbs down

borderel


Een financieel overzicht met de inkomsten en uitgaven of andere bedragen.

In een algemene context kan het gaan om een lijst van dossiers, dossierstukken, goederen, kwitanties, specificaties, etc.

Vaak bedoelt met hier een uittreksel van een waardepapier of een ander financieel document mee, of een lijst van vorderingen.

In het hypotheekrecht doelt de term op een uittreksel van de hypotheekakte, dat dient om de hypotheek in de openbare registers in te schrijven.

Als een ondernemer de bedragen die hij nog moet innen (openstaande vorderingen) wilt overdragen aan een bank of andere financiële instelling, bezorgt hij die een borderel dat gebruikt kan worden om de bedragen te innen.


Op het borderel vind je een overzicht met alle openstaande schulden die de beklaagde heeft bij dat bedrijf.
martijnver - 7 oktober 2018

3

12 Thumbs up   4 Thumbs down

borderel


Een borderel is een veelal, los inliggend uittreksel bevattend de getallen van inkomsten en uitgaven horend bij de rekening, de staat, waarin de inkomsten en uitgaven over een bepaald tijdvak worden v [..]
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

4

10 Thumbs up   5 Thumbs down

borderel


Een staat die een uittreksel uit een financieel document bevat.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

5

10 Thumbs up   6 Thumbs down

borderel


Onder een borderel verstaan we een begeleidingsbrief die bij waardepapieren, handelsdocumenten of betalingsopdrachten wordt verstrekt en die instructies en aanvullende gegevens bevat met betrekking tot de verwerking van deze documenten.
Bron: the-web-library.com (offline)

6

5 Thumbs up   5 Thumbs down

borderel


Het bewijs en beschrijving van het uitgevoerde beursorder.
Bron: ondernemersunited.nl (offline)

<< boos opzet bouwrijp >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen