Betekenis Mandaat
Wat betekent Mandaat? Hieronder vind je 18 betekenissen van het woord Mandaat. Je kunt ook zelf een definitie van Mandaat toevoegen.

1

29   10

Mandaat


Een volmacht om in naam van iemand anders te handelen.

Een mandaat is een opdracht om een functie uit te voeren of een taak te vervullen in naam van een ander. De persoon die het mandaat krijgt, heet de mandataris.

De mandataris krijgt van de mandaatgever de toestemming om tijdelijk een bepaald gezag uit te oefenen en beslissingen te nemen die in werkelijkheid onder de bevoegdheid van de mandaatgever vallen.

Belangrijk bij een mandaat is dat er geen bevoegdheden effectief overgedragen worden. De verantwoordelijkheid blijft dan ook bij de mandaatgever liggen. Wanneer er wel bevoegdheden worden overgedragen, spreekt men van delegeren.

In een juridische context (bestuursrecht) betekent een mandaat: de bevoegdheid om op te treden namens een bestuursorgaan.


De vertegenwoordiger kreeg een mandaat om met de klant te gaan onderhandelen en een nieuwe deal uit de wacht te slepen.
martijnver - 24 augustus 2018

2

18   14

Mandaat


De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

3

12   12

Mandaat


opdracht om namens anderen iets te regelen
Voorbeeld: hi [..]
Bron: www.muiswerk.nl

4

8   11

Mandaat


Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf b [..]
Bron: nl.wikipedia.org

5

6   12

Mandaat


de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen; het bestuursorgaan behoudt de verantwoordelijkheid, maar draagt de uitoefening van de bevoegdheid op aan een andermandatering
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

6

3   9

Mandaat


Ander woord voor machtiging: de bevoegdheid die iemand geeft aan een ander om namens hem rechtshandelingen te verrichten.
Bron: ondernemersunited.nl

7

4   10

Mandaat


Taak of bevoegdheid. De term wordt o.m. gebruikt door de VN: een opdracht verstrekt krachtens het VN Handvest of een bepaalde resolutie. Het mandaat van Amnesty International was de omschrijving van de doelstellingen van de organisatie (tegenwoordig spreekt de organisatie van haar 'missie'). Die zijn: onvoorwaardelijke vrijlating van gewe [..]
Bron: amnesty.nl

8

4   10

Mandaat


bevel, last, ook heldendaden
Bron: dumont-andre.nl

9

5   12

Mandaat


Na WO I vroegere Duitse koloniƫn en Turks gebied dat in opdracht van de Volkenbond werd bestuurd.
Bron: tracesofwar.nl

10

3   10

Mandaat


Opdracht of bevoegdheid om namens en onder verantwoordelijkheid van een ander zaken af te handelen. Gekozen vertegenwoordigers hebben ook een mandaat, namelijk van de kiezer.
Bron: verkiezingsaffiches.nl

11

4   11

Mandaat


Een contract waarbij u aan de DAVO de toelating geeft om in uw plaats en in uw naam gerechtelijke stappen te zetten met het oog op het invorderen van het maandelijkse bedrag van het onderhoudsgeld en [..]
Bron: financien.belgium.be

12

3   10

Mandaat


(latij: mandatum, i) Bevel, opdracht.
Bron: users.telenet.be

13

2   9

Mandaat


bevel, last
Bron: genealogie.hcc.nl

14

3   10

Mandaat


bevel, last, ook heldendaden
Bron: home.planet.nl

15

4   12

Mandaat


bevel, last, ook heldendaden
Bron: home.planet.nl/~dumon002/

16

4   12

Mandaat


1 Document uitgaande van een organisatie of functionaris met gezag bekleed aan een persoon, groep personen of organisatie, dat de delegatie van een taak of bevoegdheid omvat. 2 Bevelschrift aan een af [..]
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

17

3   11

Mandaat


mandaat: procuratieopen_thes('Nl')
Bron: nl.thefreedictionary.com

18

3   11

Mandaat


Het door een daartoe bevoegd functionaris tijdelijk en onder nadere te bepalen voorwaarden overdragen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan een of meer anderen.
Bron: kennisconsult.nl

Betekenis van Mandaat toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< Mare Nostro Madagascar plan >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen