Betekenis Abstract
Wat betekent Abstract? Hieronder vind je 24 betekenissen van het woord Abstract. Je kunt ook zelf een definitie van Abstract toevoegen.

1

155   62

Abstract


1) Als zelfstandig naamwoord: een korte samenvatting van de opzet, het verloop en de conclusies van een wetenschappelijk onderzoek. Staat meestal aan het begin van het artikel waarin het onderzoek wordt beschreven.

2) Als bijvoeglijk naamwoord: Niet concreet, zonder tastbaar of zichtbaar beeld. Algemeen, principieel.

Wat abstract is, bestaat uit ideeën, concepten, logische relaties en principes. Het is niet materieel, verwijst niet naar concrete zaken.


Abstracte ideeën zijn vaak moeilijk te begrijpen, maar kunnen verduidelijkt worden met concrete ideeën.
martijnver - 13 november 2018

2

118   75

Abstract


Iets wat abstract is, heeft geen duidelijk herkenbare vorm. Een voorwerp kan abstract zijn, dan zie je dus niet waarvoor het dient of wat het is. Ook een idee kan abstract zijn, dan moet het nog vorm krijgen.
katrien - 1 september 2011

3

35   26

Abstract


Een samenvatting is een verkorte versie van een origineel, bijvoorbeeld een tekst, een film of een gebeurtenis. De bedoeling van zo'n simplificatie is om de hoofdpunten van het veel langere onderwerp [..]
Bron: nl.wikipedia.org

4

39   39

Abstract


ab·stract (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) losgemaakt van de werkelijkheid (tegenstelling: concreet): abstracte (schilder)kunst die overeenkomst tussen het kunstwerk en de zichtbare werkelijkheid [..]
Bron: vandale.nl

5

21   23

Abstract


Abstract is een woord dat is afgeleid uit het Latijn. Iets dat abstract is, is niet fysiek aantoonbaar. Je kan het niet aanschouwen en het heeft geen vorm. Het begrip 'liefde' is bijvoorbeeld abstract.
Abstracte kunst is een stroming in de moderne kunst, waarin niet altijd objecten uit de natuurlijke wereld gebruikt worden.
Een abstract is ook een term uit de orgelbouw.
turelinckx - 7 april 2014

6

28   31

Abstract


zonder een herkenbare voorstelling; ook non-figuratief genoemd.
Bron: scholieren.com

7

27   30

Abstract


 ab·stract bn, bw losgemaakt vd werkelijkheid (tegenst concreet): ~e (schilder)kunst die overeenkomst tussen het kunstwerk en de zichtbare werkelijkheid vermijdt (tegenst figuratieve schilderkunst) [..]
Bron: vandale.nl

8

22   27

Abstract


niet objectief voorstelbaar, niet onderworpen aan vorm of substantie, onstoffelijk

Het belangrijkste kenmerk van abstracte zaken/ideeën/begrippen is 'tegenstelling'. Alleen abstracte begrippen kennen een tegenstelling. Zonder tegenstelling geen abstracte begrippen; zonder abstracte begrippen geen tegenstelling.

Voorbeelden: goed-kwaad, chaos-orde, etc.
Ascia - 16 april 2014

9

19   25

Abstract


Abstract kan verwijzen naar: De samenvatting van een (wetenschappelijk) artikel, zie abstract (artikel) Het tegenovergestelde van concreet Een tegenstelling tot 'figuratief' in de kunsten, zie abstra [..]
Bron: nl.wikipedia.org

10

3   10

Abstract


afgetrokken, afgezonderd
Bron: genealogie.hcc.nl

11

5   12

Abstract


je kan niet zien wat het betekend
bijvoorbeeld een schilderij
a - 29 oktober 2017

12

15   23

Abstract


bijvoeglijk naamwoord - het is geen afbeelding van de werkel [..]
Bron: www.muiswerk.nl

13

15   23

Abstract


 • onvoorstelbaar als vorm Wat is dat nou toch weer voor abstracte uitspraak?
 • door redenering afgeleid i.p.v. door aanschouwing verkregen Dat was nogal een abstract betoog.
 • [..]
 • Bron: nl.wiktionary.org

  14

  13   21

  Abstract


  afgetrokken, afgezonderd
  Bron: home.planet.nl/~dumon002/

  15

  6   14

  Abstract


  gezegd bij iets waarbij je niet kan zien wat het betekend.
  Bron: scholieren.com

  16

  6   14

  Abstract


  zonder herkenbare voorstelling
  Bron: scholieren.com

  17

  7   15

  Abstract


  zonder herkenbare voorstelling.
  Bron: scholieren.com

  18

  7   15

  Abstract


  vertoont geen enkele overeenkomst met de zichtbare werkelijkheid meer. Een abstract beeld is dus wat anders dan een geabstraheerd beeld! Bij een volledig abstract beeld zijn er geen voorstellingsaspec [..]
  Bron: scholieren.com

  19

  8   16

  Abstract


  (engels: Abstract (fine arts style)) Verwijst naar kunststijlen die ontstonden als reactie op de traditionele Europese opvatting volgens welke de kunst wordt geacht de natuur te imiteren. In zijn meest strikte vorm verwijst de term naar 20ste-eeuwse westerse schilderkunst, beeldhouwkunst of grafische kunst waarvan de vormentaal in geen enkel opzich [..]
  Bron: aat-ned.nl

  20

  14   22

  Abstract


  abstractbn abstract [ɑpˈstrɑkt] 1 die of dat je niet kunt zien; concreet Liefde is een abstract begrip.
  Bron: nl.thefreedictionary.com

  21

  6   14

  Abstract


  z.nw. uittreksel, samenvatting, excerpt
  Bron: vindpunt.nl

  22

  10   18

  Abstract


  afgetrokken, afgezonderd
  Bron: dumont-andre.nl

  23

  2   10

  Abstract


  afgetrokken, afgezonderd
  Bron: home.planet.nl

  24

  6   14

  Abstract


  Let op: Spelling van 1858 afgetrokken, in tegenoverstelling van concreet. Deugd, schoonheid, enz. zijn abstracte begrippen. Eene zaak in concreto beschouwen, is met alle hare eigenschappen en omstandigheden; in abstracto daarentegen, wanneer eene zaak alleen op zich zelve gedacht wordt, zonder hare eigenschappen en omstandigheden in aanmerking te nemen; b.v., regtvaardigheid, godsvrucht, geleerdheid, zijn abstracta, een regtvaardige, godvruchtige, geleerde, daarentegen, concreta. Ook noemt men iemand abstract, die in eene zaak zoodanig verdiept is, dat hij op het geen bij en nevens hem is, geen acht geeft, - dat hij niet hoort, wat gezegd wordt. Eene abstracte verhandeling is zoodanige, welke, door eene al te afgetrokkene redenering, duister en moeijelijk te verstaan is. Abstractie, het aftrekken der gedachten van eenig ding; ook zulk een afgetrokken denkbeeld; ook verstrooijing, mangel aan opmerkzaamheid. Abstractum, Lat., het afgetrokkene, een afgetrokken denkbeeld. Abstraheren, aftrekken, in gedachten afzonderen
  anoniem - 17 februari 2016

  Betekenis van Abstract toevoegen.
  Aantal woorden:
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)

  << abbozzi absorptievermogen >>
  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen