Betekenis toewijzing

Wat betekent toewijzing? Hieronder vind je 6 betekenissen van het woord toewijzing. Je kunt ook zelf een definitie van toewijzing toevoegen.

1.

0   0

toewijzing


(rechtswetenschap) "toekenning; toegekend."
Bron: juridischwoordenboek.com

2.

0   0

Toewijzing


Toewijzing is een bepaalde verdeling overeenkomstig de emissievoorwaarden (zoals vermeld in de prospectus) van het aantal uit te geven aandelen of obligaties onder degenen die hierop hebben ingeschreven.
Bron: ondernemersunited.nl

3.

0   0

Toewijzing


Verdeling van aandelen of obligaties zoals opgesteld in de prospectus van de uitgever.
Bron: staatvanbeleg.nl

4.

0   0

Toewijzing


Aanbrenging, Aanwijzing, Addictie, Allocatie, Bestemming, Gunning, Levering, Plaatsing, Toebedeling,Toekenning, Verschaffing, Verstrekking
Bron: complete-encyclopedie.nl

5.

0   0

Toewijzing


Toewijzing of toeschrijving (ascription) is het verkrijgen van een sociale positie en status zonder dat daar persoonlijke invloed op kan worden uitgeoefend, zoals het geval is bij overerving, geslacht of leeftijd. Dit in tegenstelling tot verwerving waarbij persoonlijke invloed wel een rol speelt en de sociale positie door prestaties en capaciteiten wordt bepaald. Dit onderscheid waarop posities worden verkregen in een sociaal systeem werd gemaakt door antropoloog Linton. Overigens is dit niet altijd een scherp onderscheid. Zo kan een door toewijzing verworven voorsprong betere prestaties tot gevolg hebben. Andersom kan een prestatie in een ver verleden ook in het heden een status en positie opleveren zonder dat er op dat moment nog sprake is van relevante prestaties. Het begrippenpaar is onderdeel van de patroonvariabelen van Parsons waardoor het handelen in sociale interactie gekenmerkt wordt. Waar in de standensamenleving geboorte bepalend was voor de stand waartoe men behoorde, veranderde dit met de komst van de industriƫle samenleving met zijn markteconomie. Capaciteiten en prestaties werden steeds belangrijker en men verschoof meer richting de meritocratie, hoewel niet in de mate die hervormingsdenker Saint-Simon (1760-1825) voor ogen stond. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond het idee dat onderwijs de klassenmaatschappij zou doorbreken om een open samenleving mogelijk te maken. Dit zou onder meer blijken uit de verburgerlijking van de arbeidersklasse. Het optimisme bleek echter wat voorbarig. Hoewel de sociale mobiliteit sindsdien is toegenomen, speelt sociale reproductie waarbij de positie van ouders op het kind wordt overgedragen nog steeds een belangrijke rol.
Bron: nl.wikipedia.org

6.

0   0

toewijzing


1. Het verdelen van (schaarse) goederen over verschillende bestemmingen. 2. Het toewijzen van (uitvoerings-)capaciteit aan activiteiten of taken. Doel hiervan is ondermeer het bepalen van capaciteitsoverschotten en -tekorten.
Bron: kennisconsult.nl


Betekenis van toewijzing toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< toeziend voogd toezichthouder >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen