Betekenis heteroseksueel

Wat betekent heteroseksueel? Hieronder vind je 6 betekenissen van het woord heteroseksueel. Je kunt ook zelf een definitie van heteroseksueel toevoegen.

1.

2   0

Heteroseksueel


De meeste mensen verkiezen dan ook een partner van het andere geslacht.
Bron: scholieren.com

2.

2   0

heteroseksueel


homoseksueel bn. ‘seksueel gericht op personen van hetzelfde geslacht; betreffende zulke gerichtheid’; zn. ‘homoseksueel persoon’ Nnl. homosexueel ‘seksueel gericht op personen van hetzelfde geslacht’ [1892; Kunst/Schutte 1991], homosexueele geslachtsdaden [1933; WNT Aanv.], gebruikt als zn. in wij allen - hetero- en homosexueelen - [1905; WNT Aanv.]. Internationaal neologisme, als homosexual in het Duits geïntroduceerd in 1869, toen nog anoniem, door de Hongaars/Oostenrijkse journalist en homorechtenvoorvechter Karl-Maria Kertbeny (oorspr. Bernkert, 1824-1882) en in een breder perspectief en internationaal bekend geworden door het invloedrijke werk Psychopathia Sexualis uit 1886 van de Duitse sexuoloog Richard von Krafft-Ebing (1840-1902). Daarna verschijnen bijv.: Frans homosexuel bn. [1894; Rey], zn. [1891; Rey], Engels homosexual bn. [1892; Rey], zn. [1912; OED]. Kertbeny vormde dit woord uit het Griekse element → homo- ‘zelf, eigen’ en Duits sexual in de betekenis ‘betreffende het geslachtleven’, zie seksueel bij → seks. De analyse dat homosexual gevormd zou zijn uit Grieks homo- en het Latijnse bn. sexuālis ‘tot het geslacht behorend’, bij het zn. sexus ‘geslacht’ (zie → sekse), is niet juist; dat zou een betekenis ‘tot hetzelfde geslacht behorend’ moeten geven. Op grond van deze onjuiste analyse werd het woord door wetenschappers echter aanvankelijk verguisd, omdat zo'n combinatie indruist tegen de gewoonte om wetenschappelijke neologismes uit slechts één van de klassieke talen te vormen en niet uit beide. Als gevolg van de taboesfeer rondom homoseksualiteit zijn diverse spreektalige en meestal pejoratieve synoniemen ontstaan om homoseksuelen te benoemen, voor mannen bijv. → nicht 2, → poot 2, → flikker 2, → homofiel, homo (zie hieronder), → gay, en voor vrouwen bijv. → pot 2, lesbienne en lesbo (zie → lesbisch), waarvan sommige ook als geuzennaam gebruikt worden, maar die ieder een eigen specifieke gebruikssfeer hebben. Verdwenen synoniemen zijn bijv. geïnverteerden, sodomieten (zie → sodomie), uraniërs. Sinds de homoseksuele emancipatie in Nederland in de jaren 1970 is homoseksueel de neutraalste term geworden. ♦ heteroseksueel bn. ‘seksueel gericht op personen van het andere geslacht’; zn. ‘heteroseksueel persoon’. Nnl. heterosexueel (bn.) ‘betrekking hebbend of gericht op het andere geslacht’ in op heterosexueel gebied [1909; Groene Amsterdammer], de heterosexueel (zn.) [1922; Vaderland]. Internationaal neologisme, in 1869 tegelijk met homosexual als heterosexual geïntroduceerd in het Duits, met een eerste lid → hetero-. Wrsch. doordat heteroseksualiteit historisch-maatschappelijk en statistisch de norm is, bestaan er van dit woord, in tegenstelling tot homoseksueel, nauwelijks synoniemen. ♦ homo zn. en bn. ‘homoseksueel’. Nnl. homo ‘id.’ [1933; WNT Aanv.]. Verkorting van homoseksueel in dezelfde betekenis. Zo ook Engels homo [1929; OED]. ♦ hetero zn. ‘heteroseksuele man of vrouw’. Nnl. hetero ‘id.’ [1967; WNT Aanv.]. Als antoniem gevormd naar analogie van homo. Hierbij aansluitend is later ook lesbo gevormd uit lesbienne, zie → lesbisch.
Bron: etymologiebank.nl

3.

1   0

heteroseksueel


een partner kiezen van het andere geslacht
Bron: scholieren.com

4.

0   0

Heteroseksueel


Seksuele voorkeur voor personen van het andere geslacht
Bron: www.dokterdokter.nl

5.

0   1

Heteroseksueel


Heteroseksualiteit is een seksualiteit die wordt gekenmerkt door een exclusieve voorkeur voor personen van de andere sekse. Enerzijds verwijst de term naar seksuele handelingen en/of verlangens tussen mensen van verschillend geslacht, anderzijds naar een seksuele identiteit, geaardheid of oriëntatie gekenmerkt door een romantisch of seksueel verlangen naar mensen van de andere sekse. Heteroseksualiteit is een samenstelling van het Griekse woord heteros, dat "ander (van twee)" betekent, en het uit het Latijn afgeleide seksualiteit. De term is pas begin 20e eeuw ontstaan, toen de benaming homoseksueel al enkele decennia bestond. Heteroseksuele gedragingen zijn verantwoordelijk voor de reproductie van de meeste dieren, inclusief mensen. Wanneer men seksualiteit beschouwt als iets wat enkel de voortplanting tot doel heeft, is heteroseksualiteit dus in feite een pleonasme, aangezien parthenogenese (voortplanting zonder bevruchting) bij de mens niet voorkomt. Heteroseksualiteit is veruit de meest voorkomende seksuele voorkeur of oriëntatie. In de meeste culturen wordt het dan ook beschouwd als de norm, terwijl andere vormen van seksualiteit als abnormaal, afwijkend en taboe gelden. Niet-heteroseksueel gedrag wordt door velen afgekeurd op morele of religieuze gronden en in sommige landen en deelstaten ook strafrechtelijk vervolgd. Volgens radicale groeperingen zoals Les Panthères Roses is heteroseksualiteit een politiek systeem dat niet alleen één bepaalde vorm van seksualiteit als norm verheft, maar ook één bepaalde visie op de geslachten. Deze visie verdedigt het bestaan van (slechts) twee geslachten met elk specifieke en duidelijk afgebakende identiteitskenmerken en gedragingen, alsook een specifieke machtsverhouding tussen beide. In feministische en queer literatuur noemt men dit systeem vaak heteronormativiteit. In de verdediging van heteroseksualiteit als enige normale seksualiteit baseert men zich soms op het vermeende onnatuurlijke karakter van homoseksualiteit. Bij andere dieren dan de mens is heteroseksualiteit nochtans evenmin de enige bestaande vorm van seksualiteit. Tot nu toe is reeds bij 470 diersoorten homoseksueel gedrag vastgesteld.
Bron: nl.wikipedia.org

6.

0   1

Heteroseksueel


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
Bron: mennation.com   NSFW / 18+

Betekenis van heteroseksueel toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< heteroseksualiteit heterosoom >>