Betekenis drainage

Wat betekent drainage? Hieronder vind je 16 betekenissen van het woord drainage. Je kunt ook zelf een definitie van drainage toevoegen.

1.

2   0

Drainage


Afvoeren van vocht
Bron: www.dokterdokter.nl

2.

2   0

drainage


draineren ww. ‘afwateren’ Nnl. draineren ‘afwateren’ [1859; WNT waterpassen I]. Ontleend aan Frans drainer ‘afwateren, vocht laten weglopen’ [1848; Rey], een afleiding van het zn. drain ‘draineerbuis, draineersloot’ [1849; Rey] < Engels drain ‘afvoerbuis, ontwateringsloot’, dat teruggaat op oe. drēahnian ‘droog maken, uitputten’, dat bij de wortel van → droog hoort. ♦ drainage zn. ‘het ontwateren’. Nnl. drainage [1912; Kuipers] en [1912; Kramers], volgens de beide oudste vindplaatsen overgenomen uit Engels drainage ‘ontwatering, onttrekking’ [1652; OED], maar gezien de betekenis komt Frans drainage ‘het draineren’ [1848; Rey] eerder als oorsprong in aanmerking.
Bron: etymologiebank.nl

3.

1   0

drainage


Het afvoeren van lichaamsvocht, zoals wond- of weefselvocht of bloed, door een buisje (drain), dat operatief in het lichaam aangebracht is; onder meer na operaties en bij ernstige wonden.
Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl

4.

1   0

drainage


Door middels van een ondergronds buizenstelsel het overtollige grondwater afvoeren naar sloten.
Bron: www.digischool.nl

5.

1   0

Drainage


(Engels: Drainage) vochtafvoering
Bron: gezondheidsplein.nl

6.

1   0

Drainage


(Engels: Drainage) vochtafvoering
Bron: ziekenhuis.nl

7.

1   0

drainage


(engels: drainage) Het verwijderen van grond- of oppervlaktewater met kunstmatige of natuurlijke middelen.
Bron: aat-ned.nl

8.

1   0

Drainage


Dit begrip wacht helaas nog op uitleg. Externe links
Bron: wiki.autosnelwegen.nl

9.

1   0

Drainage


vochtafvoering
Bron: medisch-woordenboek.nl

10.

1   0

drainage


de afvoer van water over en door de grond en via het waterlopenstelsel.
Bron: aquo.nl

11.

1   0

drainage


Drainage is een systeem waarbij (grond)water afgevoerd wordt. We onderscheiden horizontale drainage via buizen en verticale drainage via een diep gat in de grond via buizen of echte zandpalen. Verbetering in de afvoer van water is te realiseren door de aanleg van drainage. Op regelmatige afstand van elkaar worden gebakken drainagebuizen of kunststof ribbeldrains in de grond gelegd.       Bij horizontale drainage is meestal sprake van een omhullingmateriaal, het drainagefilter, om de openingen in de buis tegen dichtslibben van bepaalde bodemdeeltjes te beschermen (selectieve filterwerking) en om de toestroom van water naar de buis te regelen (hydrologische werking). De meest voorkomende drainagefilters zijn vezels van kokos, polypropyleen (vaak PP450 of PP700) of polystyreen (PS1000). Kokosvezels gaan wat minder lang mee dan polypropyleen maar zijn een natuurlijk materiaal. In de aanduiding van bv. PP700 geeft 700 de zgn. O90-waarde (het O90-getal) de zanddichtheid van de vezel weer: 90% van de deeltjes met een korreldiameter van 700 micrometer worden tegengehouden. Bij drainage is een O90 van 450 tot 1000 algemeen. Verticale drainage wordt vaak toegepast bij het versneld ontwateren van ophogingen voor wegen of gebouwen, zie bij verticale drainage. Verticale drainage van bv. de tuin bij een woning bestaat uit het boren van gaten in de bodem. Dat kan uitgevoerd worden met een grondboor. Het geboorde gat wordt gevuld met grof puin, grof zand of grove humus. Het overtollige water verdwijnt via de schacht naar het dieper gelegen grondwater. Deze drainage werkt een aantal jaren, daarna raakt ze vaak verstopt. drainage verticaal horizontaal Met dank aan o.m. Horman drainagefilters, Dyka (o.m. drainagesystemen) en Vereniging van Draineerbedrijven. Zie ook geotextiel, bentonietmat, zeeffractie. Eng. drainage
Bron: joostdevree.nl

12.

1   0

Drainage


Ontwatering d.m.v. drainbuizen. Het afvoeren van overtollig water in de bodem. Dit kan o.a. gebeuren m.b.v. drainbuizen. Water van het land in de sloot/ gracht laten weglopen.
Bron: houtwal.be

13.

1   0

Drainage


Drainage of ontwatering is het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond, met als gevolg het verlagen van het grondwaterpeil. Hierbij kan het water worden afgevoerd via drains, kleine sloten of greppels. Via deze waterafvoermiddelen stroomt het water naar grotere watergangen, die de functie van afwatering hebben. De ontwatering kan alleen goed werken als de afwatering ook goed is. Het is een term uit de waterbouw, het waterbeheer en de cultuurtechniek.
Bron: nl.wikipedia.org

14.

1   0

Drainage


Ontgiften, drainage, ontslakken of detoxen (detoxificatie) is de in de natuurgeneeskunde gebezigde term voor het intern reinigen van het lichaam van afvalstoffen of gifstoffen. Hoewel het lichaam beschikt over een zelfgenezend vermogen en het vermogen om zich te ontdoen van gif- en afvalstoffen door de lever en de nieren, veronderstelt men in de natuurgeneeskunde dat dit ondersteund kan worden door ontgiftingstherapieën.
Bron: nl.wikipedia.org

15.

1   0

drainage


vochtafvoering
Bron: collegenet.nl

16.

0   1

drainage


vochtafvoering.
Bron: nl.wiktionary.org


Betekenis van drainage toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< drain druiper >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen