Betekenis bron

Wat betekent bron? Hieronder vind je 23 betekenissen van het woord bron. Je kunt ook zelf een definitie van bron toevoegen.

1.

45   15

Bron


waar de tekst vandaan komt.
Bron: scholieren.com

2.

41   25

bron


 • daar waar men informatie vandaan haalt
 • het begin van een waterloop De bron van een rivier is waar de rivier begint.
 • ( anatomie ) borst
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 3.

  19   17

  bron


  zelfstandig naamwoord - het punt waar iets begint
  Voorbeeld: wat is de bron van dit verhaal?. een bron van vermaak
  [waar je veel plezier kunt hebben]
  bron van inkomsten
  [waar je je geld mee verdient]
  uit betrouwbare bron
  [van iemand die te vertrouwen is]
  Bron: www.muiswerk.nl

  4.

  6   5

  bron


  In de aarde vloeien een aantal wateraders samen en het water stuwt omhoog. Op de weg naar boven stroomt het water weer horizontaal verder maar de energie stuwt verder omhoog en komt als een energetische bron uit de aarde. De energie stroomt over de aarde weg. De blinde bron komt van een minder grote diepte dan de thermische blinde bron. Blinde bronnen voelen energetisch wat koeler aan dan de thermische blinde bronnen, omdat ze op een diepte liggen waar minder aardewarmte (vuur) aanwezig is. Je kunt bij een blinde bron meestal wel een warmte voelen omdat de vier elementen aan Ether zijn toegevoegd. De bronnen kunnen ook hun warmte verliezen door de stijging naar het aarde oppervlak. De bronnen kunnen door hun hoge gehalte aan Ether en vitale energie genezend zijn. (vertikaal water) blinde bron met instroompunt
  Bron: geomantie.nl

  5.

  7   7

  Bron


  oase = oase die zijn water krijgt van een bron.
  Bron: scholieren.com

  6.

  7   7

  Bron


  Het begrip omvat het begrip diensten en voorzieningen, afzonderlijke objecten, alsmede online en offline objecten zoals gedrukte rapporten en CD-ROM's. Houdt er daarbij rekening mee dat informatie afkomstig kan zijn uit vele afzonderlijke bronnen, zoals meerdere documenten of database queries.
  Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

  7.

  9   9

  bron


  overblijfsel met informatie uit het verleden
  Bron: blaucapel.nl

  8.

  12   12

  Bron


  Een bron of wel is een plaats waar water uit de grond komt. Men onderscheidt puntbronnen en diffuse bronnen. Een bekende (punt)bron is: In het verleden zijn bronnen wel kunstmatig aangelegd, zoals de Veluwse sprengkoppen.
  Bron: nl.wikipedia.org

  9.

  8   8

  Bron


  Bron is een gemeente in het Franse departement Rhône (regio Rhône-Alpes) en telt 38700 inwoners (2005). De oppervlakte bedraagt 10,3 km², de bevolkingsdichtheid is 3757,3 inwoners per km². Bron ligt ten oosten van de stad Lyon. Bron behoort tot de 25 gemeenten die worden aangeduid met Est lyonnais.
  Bron: nl.wikipedia.org

  10.

  6   6

  bron


  Dit is een bron die subtiele warmtekwaliteit meevoert naar de oppervlakte van de aarde. Als je boven op zo’n uitstroom verblijft ervaar je vaak een aangename warmte. Het zijn krachtige bronnen met vaak een helende werking. Ze laden het energiesysteem op en activeren en vitaliseren het met subtiele aardewarmte, dat een transformerende vuurkwaliteit heeft. Iedere thermische blinde bron heeft zijn eigen kwaliteit. (vertikaal water)
  Bron: geomantie.nl

  11.

  8   8

  Bron


  Mag ik mij voorstellen: ik ben de Bron. Mijn eigenheid is zijn die ik ben. En daarmee houdt het denken op en beland ik in het Nu zonder zorgen voor morgen, zonder overpeinzingen uit mijn verleden. Ik ben de Kern waar het om draait. Ik ben niets in het iets. Ik ben zowel hart als mededogen. Ik ben de belangeloze Kern waar het om draait. Ik dwing niet, ik oefen geen macht uit en geef me niet over, ik bind geen strijd aan, ik accepteer, ik kijk hoe het is, ik bekijk het van twee kanten. Mijn eigenheid is Liefde. Liefde voor mezelf als basis voor liefde voor de wereld om me heen met al zijn eigenheid. Mijn leven kent geen pijn, mijn leven kent Liefde, Geluk, Stroom, Eigenheid, Bestaansrecht, Individualiteit, Kwaliteitsuiting, Licht, Vrede, Rust, Bewustzijn, Zijn zonder te halen of te brengen, Bewegingsstilte, Zijn. Mijn leven is vol van het leven en kent geen angst, weerstand, verdriet of woede. Mijn Kern is leegte gevuld met Liefde (die geen ik of jij kent, maar een is met alles). Wees lief en vriendelijk voor jezelf.
  Bron: geomantie.nl

  12.

  8   9

  bron


  plaats waar (zonder menselijke ingreep of toepassing van mechanische middelen) water ontspringt aan sediment of gesteente.
  Bron: aquo.nl

  13.

  5   6

  Bron


  Bron is een plaats in de gemeente Arvika in het landschap Värmland en de provincie Värmlands län in Zweden. De plaats heeft 64 inwoners (2005) en een oppervlakte van 20 hectare. De plaats wordt omringd door zowel landbouwgrond als bos. De plaats Gunnarskog (280 inwoners (2005)) ligt op ongeveer anderhalf kilometer afstand van Bron. De stad Arvika ligt ongeveer vijfentwintig kilometer ten zuiden van het dorp.
  Bron: nl.wikipedia.org

  14.

  7   8

  Bron


  openbaring, bron voor lichaam en geest. Vrouwelijke ontvankelijke levensenergie.
  Bron: alleshelder.nl

  15.

  5   7

  bron


  bron zn. ‘wel; oorzaak’ Onl. brunnon (datief mv.) ‘bronnen’ [10e eeuw; W.Ps.], burne, borne in de plaatsnamen Burnehen ‘Bornem (Antwerpen)’ [1108; Gysseling 1960, 167], Burne ‘Born (Limburg NL)’ [1125; Gysseling 1960, 167]; mnl. born [1236; CG I, 27]; vnnl. by een bronne ‘bij een bron’ [1584; WNT willekomen I]. Os. brunno, ohd. brunno (nhd. Brunnen ‘put’); ofri. burna (nfri. boarne); oe. burna, brunna; on. brunnr (met andere afleiding); < pgm. *brunna- ‘bron, wel’. Misschien verwant met Grieks phréār (genitief phréatos, phrētós) ‘put, fontein, waterbak, -reservoir’ uit ouder *phrẽwar < pie. *bhrēu-r-/-nt-, dat ook in Armeens ałbewr ‘bron’ (< ałbiwr) zit. De nultrap hiervan, *bhru-n[t], zit misschien in het Germaanse woord. De tweede -n- zou uit de zwakke verbuiging kunnen stammen. Verder is ook Oudiers tipra ‘bron’ (< *toess-bher-ī) verwant. Deze vormen worden wel herleid tot de wortel pie. *bhreu- ‘wild bewegen’ (gezien het wild bewegende, opborrelende water van de bron). De bron zou dus genoemd kunnen zijn naar het wild bewegende, opborrelende water. Alleen het Germaans vertoont echter deze nasaalinfix: *brenw- > *brenn-. EWgsV denkt aan pie. *gwher- ‘warm worden, branden’ waarbij ook Latijn formus ‘warm’ hoort, zie → thermo-. Het zou gaan om een -nw-presens. Het is dan echter niet duidelijk hoe de labiovelaar zich heeft ontwikkeld. Gezien de verwanten in het Latijn en Iers, de nasaalinfix en het betekenisveld moet aan een substraatwoord worden gedacht. In het Middelnederlands was de vorm met metathese van de -r-, born(e), gebruikelijk, net als nog steeds in het Fries. De Nieuwnederlandse vorm staat onder invloed van Duits Brunnen. In de 17e eeuw raakt born in de schrijftaal verdrongen door bron [1638; WNT].
  Bron: etymologiebank.nl

  16.

  4   6

  Bron


  Willekeurig type hardware (bijv. modem of printer) of software (bijv. een toepassing, bestand of spelletje) dat gebruikers kunnen delen via een netwerk.
  Bron: support.usr.com

  17.

  5   7

  bron


  De oppervlaktebronnen hebben hun aanvoer van water door wateraders die naar de bron toe stromen. Vergeleken met de thermische blinde bron en de blinde bron stroomt het water in de meeste gevallen vlak onder de oppervlakte van de aarde. In enkele gevallen komen ze van grote diepte. De wateraders nemen vitale energie op waardoor het water wordt opgeladen met energie. De bronnen hebben een links- of rechtsdraaiende kwaliteit. Er zijn natuurlijke bronnen, maar ook door de mens opengelegde bronnen (sprengen), zoals in Sonsbeek bij Arnhem. (horizontaal water)
  Bron: geomantie.nl

  18.

  7   9

  Bron


  Bron, v. (-en), (oudt. BORN), natuurlijke opwelling (meest van water), uit den grond, wel; gezondheidsbron; water aan of uit de - putten; de -kuur gebruiken, de gezondheidsbronnen bezoeken, het water er van drinken; oorsprong eener rivier; de -nen van den Nijl, van den Ganges; dit is de - van al mijn lijden; eene - van vreugde; (fig.) oorsprong; werken die men raadpleegt, waaruit men put; die schrijvers waren mijne -en. Zie HULPBRON. *-ADER, v. (-s, -en),
  Bron: dbnl.org

  19.

  7   10

  Bron


  Bron is een Afrikaanse jongensnaam en betekent "Zoon van een donkere man".
  De naam stamt af van Bruno.
  Bron: betekenis-babynamen.nl

  20.

  7   10

  bron


  grondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt
  Bron: aquo.nl

  21.

  4   7

  bron


  het systeem dat de in te winnen grootheden levert.
  Bron: aquo.nl

  22.

  3   6

  bron


  historische bron

  zijn op objecten,uit het verleden
  zoals muurschilderingen.
  anoniem op 2016-06-18

  23.

  3   8

  bron


  oorsprong van een emissie.
  Bron: aquo.nl


  Betekenis van bron toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << brancard Branch >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen