Betekenis besluit

Wat betekent besluit? Hieronder vind je 15 betekenissen van het woord besluit. Je kunt ook zelf een definitie van besluit toevoegen.

1.

0   0

besluit


zelfstandig naamwoord - aan het einde van iets
Voorbeeld: tot besluit gingen we lekker uit eten
de keuze om iets te doen
Voorbeeld: neem nu het besluit om uw auto te verkopen
synoniem: beslissing
Bron: www.muiswerk.nl

2.

0   0

besluit


 • een vastgestelde keuze Er moet een besluit genomen worden of het nieuwe bedrijvenpark gebouwd moet worden.
 • enkelvoud tegenwoordige tijd van besluiten
 • gebiedende wijs van besluiten
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 3.

  0   0

  besluit


  bijzonder, afgesloten kamer of zaal
  Bron: home.planet.nl/~dumon002/

  4.

  0   0

  besluit


  (bestuursrecht) schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan dat een publiekrechtelijke rechtshandeling inhoudt.
  Bron: juridischwoordenboek.com

  5.

  0   0

  besluit


  onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
  Bron: aquo.nl

  6.

  0   0

  Besluit


  In een document vastgelegde beslissing van een persoon, groep personen of organisatie.
  Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

  7.

  0   0

  Besluit


  Een besluit is in de Nederlandse wetgeving een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. De Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarin de term een kernbegrip is, definieert "besluit" in haar artikel 1:3. Deze wet geeft regels voor de voorbereiding, de motivering en de bekendmaking van besluiten, en voor bezwaar en beroep tegen besluiten. Om een ontvankelijk bezwaar in te dienen tegen een overheidsbeslissing, dient er sprake te zijn van een besluit in de zin van de Awb. Onder dit begrip vallen beschikkingen en besluiten van algemene strekking. Een beschikking is een overheidsbeslissing in een concreet geval, bijvoorbeeld een beslissing op de aanvraag van een vergunning. Indien de beslissing het element van rechtshandeling mist, door bijvoorbeeld een afwijzing te zijn van een op een besluit van algemene strekking gerichte aanvraag, dan is het geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Een besluit van algemene strekking is daarentegen een beslissing die niet is gericht op een individu of een concreet geval, maar gevolgen heeft voor een groep gevallen. Voorbeelden van besluiten van algemene strekking zijn een verordening of een bestemmingsplan. Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, die een publiekrechtelijke rechtshandeling inhoudt (art. 1:3 lid 1 Awb). Mondelinge beslissingen en tekens zijn dus geen besluiten. (Wél kan een mondelinge beslissing (kort) daarna op schrift gesteld worden, zodat alsnog een besluit ontstaat.) Een stempel kan daarentegen wel weer een besluit zijn. De woorden “publiekrechtelijke rechtshandeling” houden in, dat er sprake moet zijn van een beoogd publiekrechtelijk rechtsgevolg. Hierbuiten vallen: beslissingen tot het verrichten van een niet op rechtsgevolg gerichte handeling. feitelijke uitvoeringshandelingen. bekendmaking en mededeling als zodanig (individueel en algemeen.) Aan een besluit gaat in veel gevallen een aanvraag vooraf (art. 1:3 lid 3 Awb geeft de definitie): “een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen.”
  Bron: nl.wikipedia.org

  8.

  0   0

  Besluit


  Besluit kan verwijzen naar: Een beslissing in het algemeen, waar men na een overweging toe komt. Een juridisch document, zie voor Nederland Besluit (Algemene wet bestuursrecht) Koninklijk Besluit Een verdrag of resolutie van een officiële instantie. Het einde van een boek, een toneelstuk, etc., zie slotwoord, slotstuk of epiloog De conclusie van een overweging
  Bron: nl.wikipedia.org

  9.

  0   0

  BESLUIT


  handeling vastgesteld door de regering of door één of meer ministers teneinde de tenuitvoerlegging van een wet, een decreet of een ordonnantie mogelijk te maken ; de besluiten kunnen nooit de wet (het decreet of de ordonnantie) wijzigen of schorsen of vrijstelling van uitvoering ervan verlenen.
  Bron: parlbruparl.irisnet.be

  10.

  0   0

  besluit


  Een conclusie waarmee men een proces van overdenking of overleg afsluit en waaraan men voor de toekomst gevolgen verbindt (b.v. actie).
  Bron: kennisconsult.nl

  11.

  0   0

  besluit


  bijzonder, afgesloten kamer of zaal
  Bron: dumont-andre.nl

  12.

  0   0

  Besluit


  Schriftelijke beslissingen van een bestuursorgaan dat wettelijk bevoegd is tot het nemen van besluiten. Een besluit leidt tot wijziging in de rechten en plichten van burgers. Het kan gelden voor een individuele burger, maar ook voor een bepaalde groep burgers (bijvoorbeeld de inwoners van een gemeente).
  Bron: eppa.nl

  13.

  0   0

  besluit


  bijzonder, afgesloten kamer of zaal
  Bron: home.planet.nl

  14.

  0   0

  besluit


  bijzonder, afgesloten kamer of zaal
  Bron: computergenealogie.org

  15.

  0   0

  Besluit


  Besluit, o. (-en), einde, slot; beslissing; dekreet; konklusie; een - nemen; een - trekken. *-ELOOS, bn. en bijw. onzeker. -HEID, v. gmv. *-EN, bw. ong. (ik besloot, heb besloten), omsluiten, omvatten; (fig.) eindigen; - tot iets, een besluit nemen; wat besluit gij? *-ING, v. gmv.
  Bron: dbnl.org


  Betekenis van besluit toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << Bel20 Belá >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen