Betekenis apostel

Wat betekent apostel? Hieronder vind je 13 betekenissen van het woord apostel. Je kunt ook zelf een definitie van apostel toevoegen.

1.

7   0

apostel


 • elk van de voornaamste twaalf leerlingen van Jezus en eerste verkondigers van het christendom
 • verkondiger van een nieuwe leer
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 2.

  2   0

  Apostel


  Jezus Christus · Christelijke theologie · Apostelen · Koninkrijk · Evangelie · Christelijke gemeenschap: parochie of gemeente Oude Testament · Nieuwe Testament · Boeken · Canon · Canonvorming van het Nieuwe Testament · Apocriefen van het Oude Testament · Apocriefen van het Nieuwe Testament · Septuagint · Tien geboden · Geboorte · Dood en wederopstanding · Bergrede · Bijbelvertaling Kerst(mis) · Goede Week · Pasen · Hemelvaart · Pinksteren Drie-eenheid (Vader, Zoon, Heilige Geest) · Theologie · Apologetiek · Schepping · Zondeval · Wet · Verlossing · Aanbidding · Kerk · Sacramenten Eerste christenen · Algemene geschiedenis van het christendom · Concilies · Geloofsbelijdenis · Marcionisme · Christelijk kloosterwezen · Missie · Grote schisma · Kruistochten · Reformatie · Grote geloofsafvallen · Opwekking · Restaurationisme · Thomisme · Congregationalisme Oosters-orthodox · Oriëntaals-orthodox · Syrische Kerken · Oosters-katholiek · Koptische Kerk Westers katholicisme (RKK) · Protestantisme · Calvinisme · Lutheranisme · Evangelicalisme · Remonstrantisme · Mennisme (Doopsgezinden) · Anglicanisme · Fundamentalisme · Vrijzinnig · Pinksterbeweging Zevendedagsadventisten · Jehova's getuigen · Heiligen der Laatste Dagen (Mormonisme) Bewegingen · Denominaties · Oecumene · Homilie/Preek · Gebed · Christelijke muziek · Kerkmuziek · Kerkgebouw · Liturgie · Kalender · Symboliek · Kritiek Paulus · Petrus · Kerkvaders · Heiligen · Constantijn · Athanasius · Augustinus · Anselmus · Aquino · Palamas · Luther · Calvijn · Arius · Marcion van Sinope · Paus Portaal   Christendom Een apostel (van het Griekse woord ἀπόστολος, apóstolos "gezondene") is iemand die gezonden wordt om een boodschap over te brengen. De term wordt in de christelijke traditie met name gebruikt voor iemand die door Jezus is uitgezonden om het evangelie te verspreiden.
  Bron: nl.wikipedia.org

  3.

  1   0

  apostel


  bode
  Bron: dumont-andre.nl

  4.

  1   0

  apostel


  bode
  Bron: computergenealogie.org

  5.

  2   1

  Apostel


  Apostel, m. (-s, -en), gods-, kruisgezant, geloofsbode; voortplanter, verdediger (eener leer enz.); (zeew.) boegstuk; de handelingen der -en, een der boeken van het Nieuwe Testament; (fig.) ruige -, lichtmis, losbol; (ook) onbeschoft mensch; met -paarden, te voet; (fig.) daar komen mijne -, mijne jongens, knapen. *-AMBT, o. (-en). *-DOM, o. gmv. *-SCHAP, v. en o. (v. het ambt, o. al de apostelen te zamen), gmv. *-ZALF, v. (...ven), zekere geneeskrachtige zalf. *...TOLISCH, bn. en bijw. apostelachtig; van de apostelen, tot het apostelschap behoorende; zijne -e Majesteit, titel van den keizer van Oostenrijk; -e kamer, beheer van 's pausen inkomsten te Rome; -e stoel, het pauselijke hof.
  Bron: dbnl.org

  6.

  1   0

  Apostel


  Let op: Spelling van 1858 gezant, leergezant. Apostolische, van eenen apostel afkomstig. Apostolische stoel, pauselijke waardigheid. Apostolische Koning, titel des Konings van Hongarije
  anoniem op 2016-02-17

  7.

  1   1

  apostel


  zelfstandig naamwoord - leerling van Jezus
  Voorbeeld: Jezus had twaalf apostelen
  Bron: www.muiswerk.nl

  8.

  0   0

  apostel


  bode
  Bron: home.planet.nl/~dumon002/

  9.

  0   0

  apostel


  uitdrager van de gedachten van Jezus (12)
  Bron: blaucapel.nl

  10.

  1   1

  Apostel


  Een aan het Grieks ontleend woord, dat 'gezondene' betekent.
  Bron: jongerenbijbel.nl

  11.

  0   0

  apostel


  bode
  Bron: home.planet.nl

  12.

  0   0

  apostel


  Oog- & oorgetuigene van de opgestane christus
  anoniem op 2015-05-26

  13.

  0   0

  apostel


  leider van de geloven
  levensgenieters
  ninja,s
  ninji,s
  anoniem op 2017-06-15


  Betekenis van apostel toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << apocriefe boeken arbeid in ruime zin >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen