Betekenis PDD-NOS

Wat betekent PDD-NOS? Hieronder vind je 4 betekenissen van het woord PDD-NOS. Je kunt ook zelf een definitie van PDD-NOS toevoegen.

1.

1   0

PDD-NOS


Pervasive developmental disorders not otherwise specified; stoornissen die problemen veroorzaken op het gebied van sociale contacten en communicatie, maar die niet voldoen aan alle criteria voor een autistische stoornis.
Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl

2.

0   0

PDD-NOS


PDD-NOS, voluit pervasive developmental disorder - not otherwise specified (Nederlands: Pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet anderszins omschreven, afgekort POS-NAO), is een restgroep voor ontwikkelingsstoornissen, die voldoen aan criteria voor pervasieve ontwikkelingsstoornisen, maar niet voldoende kenmerken bezitten van een specifieke pervasieve ontwikkelingsstoornis. PDD-NOS (ook in het Nederlands taalgebied wordt overwegend deze Engelse afkorting gebruikt) maakt deel uit van het autismespectrum. Doordat het een 'restgroep' is, zijn de onderlinge verschillen tussen mensen met PDD-NOS extra groot en kunnen verschillende kenmerken op de voorgrond staan. PDD-NOS is geclassificeerd en vastgelegd in het handboek DSM-IV-TR. Met de invoering van de DSM-5 in mei 2013 kwam PDD-NOS als separate diagnose te vervallen; alle ontwikkelingsstoornissen (klassiek autisme, het syndroom van Asperger, atypisch autisme, het syndroom van Rett en desintegratiestoornis van de kinderleeftijd en PDD-NOS) werden samengevoegd tot één categorie: autismespectrumstoornis. In Nederland wordt ook de meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis (McDD) hierbij gerekend (McDD staat niet apart beschreven in de DSM). Omdat de ontwikkelingsstoornissen binnen de categorie PDD-NOS veel van elkaar verschillen en de symptomen van de afzonderlijke aandoeningen in vorm en intensiteit uiteenlopen, zijn er geen aanvullende criteria bepaald om deze stoornissen specifieker te definiëren (wat ook blijkt uit de toevoeging 'niet anders omschreven'). Om te bepalen of de stoornis binnen de categorie PDD-NOS valt, hanteert de DSM-IV de volgende criteria: er is een duidelijke achterstand of beperking in de sociale interactie; daarbij bestaan er tekortkomingen in de (non-)verbale communicatievaardigheden of is er sprake van stereotiep gedrag en interesse. In de differentiaaldiagnose moet worden uitgesloten dat er sprake is van een andere pervasieve ontwikkelingsstoornis. Ook moet, met name bij volwassenen, worden uitgesloten dat de symptomen het gevolg zijn van schizofrenie, schizotypische persoonlijkheidsstoornis of ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. ↑ Wijzigingen ingevoerd in DSM-IV-TR onder meer voor PDD-NOS: “This category should be used when there is a severe and pervasive impairment in the development of reciprocal social interaction associated with impairment in either verbal and nonverbal communication skills, or with the presence of stereotyped behavior, interests, and activities, but the criteria are not met for a specific Pervasive Developmental Disorder, Schizophrenia, Schizotypal Personality Disorder, or Avoidant Personality Disorder.”
Bron: nl.wikipedia.org

3.

0   0

PDD-NOS


PDD-NOS is een afkorting voor Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. Het is een ontwikkelingsstoornis. Bij deze groep kinderen is het grootste probleem contact maken met anderen. Zij kunnen zich niet goed inleven in de andere persoon. Ook contact met leeftijdsgenoten lukt meestal niet goed. Daarnaast hebben deze kinderen vaak meerdere achterstanden op emotioneel, sociaal en motorisch gebied.
Bron: deleerladder.be

4.

0   0

PDD-NOS


pervasive developmetal disorder not otherwise specified. dat is de afkorting. in het Nederlands betekend het pervasieve ontwikkelings stoornis. pervasief betekend: doordringend
rachel  op 2017-01-24


Betekenis van PDD-NOS toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< PDD PDF >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen