Betekenis Mark

Wat betekent Mark? Hieronder vind je 24 betekenissen van het woord Mark. Je kunt ook zelf een definitie van Mark toevoegen.

1.

17   1

Mark


Mark is een Latijns-Amerikae jongensnaam en betekent "zoon van Mars".
De naam stamt af van Marcus. Op betekenis-babynamen.nl hebben 65 Mark's hun eigen naam gewaardeerd met 4.5 sterren(van de 5). Zeer tevreden dus!
Bron: betekenis-babynamen.nl

2.

28   12

Mark


Mark betekent een hele coole gast, die het erg goed doet bij de vrouwen.. Wat een succes, dat moet een mark zijn.
Jos op 2013-01-22

3.

16   3

Mark


Latijnse jongensnaam. Betekenis: Latijnse naam die waarschijnlijk verband houdt met de Romeinse oorlogsgod Mars en dus wijst op krijgshaftigheid
Militant, hamer, verdediger
Bron: allebabynamen.nl

4.

7   3

Mark


jongensnaam Betekenis: Verkorting van Marcus. Het kan ook een eenstammige verkorting zijn van een Germaans naam met mark- (vergelijk Markward) of een vleivorm van Marre.
Bron: meertens.knaw.nl

5.

4   3

Mark


gewichtseenheid voor het wegen van goud, zilver en edelgesteenten. Niet overal even zwaar, maar meest 230,4 gram, en dan genoemd mark-troys, naar de stad Troyes in Frankrijk. Er zijn verschillende onderverdelingen: 1 mark (fijns) = 12 penningen = 24 karaat = 288 grein = 4920 milligram; 1 mark = 8 once = 16 lood = 64 quent = 160 engels = 5120 ase; 1 mark = 10 mat. Ook in de geneeskunde was de mark een gewichtseenheid. De onderverdeling was daar: 1 mark = 8 oncen = 64 drachmen = 192 scrupel = 3840 grein. GM4: 1 mark = 16 lood = 288 grein.
Bron: historici.nl

6.

2   1

Mark


Een mark is een grensgebied in het Karolingische rijk. Dit gebied werd beheerd door een markgraaf.
Bron: nl.wikipedia.org

7.

3   3

mark


 • (mannelijk) ( numismatiek ) munteenheid tot vóór de invoering van de euro in Duitsland in gebruikt Ik heb nog een paar oude markjes bewaard.
 • (vrouwelijk) / (mannelijk) ( leenstelsel ) een leen dat grensde aan het gebied van een ander rijk, meestal bestuurd door een markgraaf of markies De naam Denemarken maakt duidelijk dat dit gebied een mark was aan de grens met de Franken.
 • (vrouwelijk) / (mannelijk) een ongecultiveerd stuk land in gemeenschappelijk bezit
 • merkteken
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 8.

  3   3

  Mark


  mark (de; v(m); meervoud: marken) grensgewest
  mark (de; m; meervoud: marken) (historisch) vroegere munteenheid van Duitsland en Finland
  Bron: vandale.nl

  9.

  4   4

  Mark


  Mark was de koning van Cornwall in de Bretonse mythe van Tristan en Isolde (ook bekend als Iseult). Hij was de voogd van zijn neef Tristan en de echtgenoot van de Ierse prinses Isolde. Hij was jaloers op Tristan en Isolde, maar droeg hen toch geen kwaad hart toe. Toen hij hen slapend aantrof met Tristans zwaard tussen hen in, doodde hij hen niet. Hij verving het zwaard door zijn eigen zwaard en wekte hen niet. Beschaamd door zijn betoon van genade keerde Isolde bij Mark terug, terwijl Tristan naar Bretagne vertrok. Het verhaal van Tristan en Isolde is een van de tragische liefdesverhalen uit de Keltische mythologie. Een andere is die van koning Arthur, sir Lancelot en Guinevere. Driehoeksverhoudingen komen vaak voor in de Ierse mythologie. Ze lopen overigens zelden goed af.
  Bron: histoportal.nl

  10.

  2   4

  Mark


  Mark is in het Oudnederlands marka en het Middelnederlands ma(e)rke, merke en betekent dan grens. Deze betekenis vinden we nu nog terug in de toponymie. Zo loopt de kleine Markbeek (voornaamste bijbeek van Dender; oorsprong: gemeente Mark, monding: Geraardsbergen) volgens de ene auteur op de grens tussen Romaans en Diets taalgebied; volgens de andere vormt zij de grens tussen Herne- en Markgebied; volgens een derde als grens tussen Brabant en Henegouwen.
  Bron: nl.wikipedia.org

  11.

  2   4

  Mark


  De Mark (Frans: Marcq) is een zijriviertje van de Dender dat ontspringt in het bos op de grens tussen de Henegouwse gemeenten Opzullik en Edingen, vervolgens door de Vlaams-Brabantse gemeenten Herne en Galmaarden en het Oost-Vlaamse Viane (Geraardsbergen) stroomt om in het Henegouwse Twee-Akren (Lessen) uit te monden in de Dender. De naam Mark wijst er ook op dat het riviertje door een oud grensgebied stroomt (gotische marka betekent: een grens, een limiet). Ook het dorpje Mark bij Edingen is naar de rivier genoemd. De Mark stroomopwaarts nabij Twee-Akren Molen op de Mark in Herne
  Bron: nl.wikipedia.org

  12.

  2   4

  mark


  mark zn. ‘grensgebied, landstreek’ Onl. marka, gelatiniseerd marca, marcha ‘grensstreek’ [675 en 751-775; ONW], ‘aan het markgenootschap toebehorende gronden’ [1200; ONW]; mnl. marc, marke ‘begrensd, afgebakend gebied’ in frantsoise stichten ... umb uore marke burge uiere ‘de Fransen staken de burchten in ons gebied in brand’ [1220-40; VMNW], marke ‘grens, grensmarkering’ [1240; Bern.], in alle marchen ende lande ‘in alle landstreken en landen’ [1265-70; VMNW], ‘onverdeeld land, eigendom van de gemeenschap die er woont’ in een hoeve landts, die gelegen is in der marc ten Weyen [1335; MNW], ook de vorm merc, merke, in westwairts tot die mercken ‘westwaarts tot de grensmarkeringen’ [1434; MNW]; zie ook → markgraaf. Erfwoord, dat oorspr. ‘(grens)teken’ betekende en in de meeste Germaanse talen bij overdracht ‘gebied dat afgebakend wordt door grenstekens, district’, maar anderzijds ook algemener ‘teken ter markering’. Uit die laatste betekenis ontstond ‘merkteken, waarmerk’, zie → merk, en ook ‘gewichtsteken, gewichtseenheid’ en bij overdracht ‘staaf edelmetaal met gewichtsteken, gewaarmerkte munt’, waaruit de naam van verschillende middeleeuwse munteenheden voortkwam, ook de naam van de vroegere Duitse munteenheid Mark. Het is ook mogelijk dat de betekenis van de Proto-Indo-Europese wortel, ‘afscheiden’, reeds leidde tot zowel de betekenissen ‘grens’ en ‘district’ als tot ‘teken ter markering’, ‘waarmerk’ en ‘gewichtseenheid, munteenheid’. Os. marka ‘grens’ (mnd. mark ‘district’ en ‘merkteken’); ohd. marca, marha ‘grens, district’ (mhd. marc, marke ‘half pond zilver of goud’, nhd. Mark ‘district’ en ‘munteenheid’, Marke ‘merk’); oe. mearc, merc (ne. mark ‘startstreep; doel’ en ‘merk’; via Oudfrans march ‘grensgebied’); ofri. merke ‘grens’, merk ‘gewicht’ (nfri. mark ‘grens, grensakker’, merk ‘merkteken’); on. mörk ‘bos; gewichtseenheid’ (nzw. mark), mark ‘merkteken’; got. marka ‘grens’; < pgm. *markō- ‘grens’, afleiding van *mark- ‘segment, afgescheiden deel’. Pgm. *markō- is verwant met Latijn margō ‘rand, grens’, zie → marge; Oudiers mruig ‘grensstreek’; Welsh bro < *mrogi- ‘streek, regio’; Perzisch marz ‘landstreek’; < pie. *morǵ-/mroǵ- ‘grens, gebied’ (IEW 738). Het Germaanse woord is ontleend in het Frans en Italiaans, zie → markant en → markies 1. Lit.: Boutkan 2005, s.v. merk
  Bron: etymologiebank.nl

  13.

  0   2

  mark


  zie marker (1).
  Bron: gerritspeek.nl

  14.

  1   4

  Mark


  Origin: Latin-America
  Meaning: warlike
  Bron: baby-names-and-stuff.com

  15.

  1   4

  Mark


  De Mark is een beek en stroomafwaarts een rivier, die door de provincies Antwerpen (België) en Noord-Brabant (Nederland) stroomt.
  Bron: nl.wikipedia.org

  16.

  0   3

  Mark


  Mark is een mannelijke voornaam. De naam wordt ook in andere talen gebruikt in verschillende vormen: Marc, March, Marco, Marcus, Marek, Márk, Markie, Marko, Markó, Markos, Markus, Márkus, Marks, Marq, Marque, Marquette, Marx en Marky. De voornaam Marcellus is een Latijnse vleivorm van Marcus. Zie: Marcellus en Marcel. De naam is zeer populair in de gehele westerse wereld. Dit kan verklaard worden door de evangelist Marcus. De Italiaanse vorm van de naam was in Venetië populair omdat Marcus van Alexandrië, die volgens de traditie dezelfde was als de schrijver van het Evangelie volgens Marcus, begraven ligt in deze stad onder de Basilica di San Marco, aan het Piazza San Marco. De naam Mark, Marco enz. komt van de Latijnse voornaam Marcus. Zie ook: Marcus (praenomen). De naam Marcus is waarschijnlijk een afleiding van de naam van de Romeinse god Mars. De Latijnse genitief van Mars is Martis, men kan dus aannemen dat er een t in de naam is geweest. De afgeleide vorm luidde in het Oudlatijn (pre-klassieke Latijn) vermoedelijk Marticos, daarna Martcos en tenslotte Marcos. Deze drie vormen zijn niet schriftelijk opgetekend, maar gereconstrueerd. De betekenis zou dus zijn: "de Marsachtige", "zoon van Mars", "aan Mars toebehorend" enz.
  Bron: nl.wikipedia.org

  17.

  0   3

  Mark


  Mark (Frans: Marcq) is een dorp in de Belgische provincie Henegouwen en deelgemeente van de faciliteitengemeente Edingen. Het telt ongeveer 1380 inwoners. Het dorp heeft de naam 'Mark' te danken aan het aldaar ontspringende riviertje de Mark. Het dorpje Labliau is een gehucht van Mark. Het Waalse dorpje nabij de grens met Vlaanderen was van oorsprong een Nederlandstalige gemeente, met een Franstalige minderheid, deel uitmakend van het graafschap Henegouwen. Momenteel is Mark grotendeels verfranst, met een Nederlandstalige minderheid. In de recente verkavelingen wonen opnieuw meer Nederlandstaligen. De Sint-Martinuskerk met romaanse toren is bijzonder merkwaardig.
  Bron: nl.wikipedia.org

  18.

  0   3

  Mark


  Mark is een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Sedgemoor, in het Engelse graafschap Somerset met 1.349 inwoners.
  Bron: nl.wikipedia.org

  19.

  0   3

  Mark


  Mark, o. zek. goud- en zilvergewigt (= 245 wigtjes); gewigt voor edelgesteente (= 1200 karaat); zek. ingebeelde munt (te Hamburg enz.). *-, v. (-en), teeken, merk, aanwijzing; grond. *-, *-E, v. landstreek, omgrensde strook grond. *-BOEK, o. (-en), register eener marke. *-EVERDEELING, v. (-en).
  Bron: dbnl.org

  20.

  0   4

  Mark


  Its source is Marcus, a Latin name meaning "Dedicated to Mars."
  Bron: babynamer.com

  21.

  0   4

  Mark


  Origin: Latin
  Gender: Male
  Meaning: Warlike
  Bron: babynames.com

  22.

  0   4

  mark


  Duitse geldeenheid
  Bron: ondernemersunited.nl

  23.

  0   4

  Mark


  Een type van pariteit, waarbij het pariteitsbit altijd 'H' is, onafhankelijk van de data.
  Bron: vego.nl

  24.

  1   10

  Mark


  Mark is een meisjes naam en betekend waardevol
  Ella op 2013-04-10


  Betekenis van Mark toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << Marit Marloes >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen