Betekenis Liefde

Wat betekent Liefde? Hieronder vind je 17 betekenissen van het woord Liefde. Je kunt ook zelf een definitie van Liefde toevoegen.

1.

11   4

liefde


Als je het elke dag intens kan voelen, geven en ontvangen van iemand die jouw de echte liefde kan laten voelen voor altijd in goede en slechte dagen. Behandel elkaar zoals je graag zelf behandeld wil worden, geef om te mogen ontvangen elkaar echte intense liefde.
 Ronald op 2013-08-19

2.

7   4

liefde


 • uiting of gevoel van grote genegenheid en/of het zich aangetrokken voelen Mijn liefde voor hem. Een liefde voor Frankrijk.
 • uiting of gevoel van grote rechtstreekse betrokkenheid Liefde voor het bouwen.
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 3.

  5   2

  Liefde


  Liefde, v. gmv. genegenheid; vriendschap, toegenegenheid; (fig.) ijver, warmte; liefdadigheid; weldadigheid; (dicht.) de minnegod, Cupido; - tot den naaste; vaderlands-; werken der -, vrome werken; kind der -, natuurlijk kind; ouderlijke -, liefde der ouders voor hunne kinderen; kinderlijke -, liefde der kinderen voor hunne ouders; (fig.) zij is een middel (of remedie) tegen de -, zij is zoo leelijk als de nacht; ter - van u, om uwentwille; de -, is blind (let op niets). *-BAND, m. huwelijksband. *-BEELD, o. beeld van den minnegod. *-BRAND, m. vuur der liefde. *-DAAD, v. (...aden), *-DIENST, v. (-en), weldaad, vrome daad. *-DICHT, o. (-en). *-DRANK, m. (-en), minnedrank. *-FEESTEN, o. mv. (oudh.) Cupido-feesten. *-GAAF, *-GAVE, v. (...aven), *-GIFT, v. (-en), aalmoes. *-LOOS, bn. en bijw. (...zer, -st), zonder liefde, onmededoogend, onbarmhartig. -HEID, v. *-MAALTIJDEN, bn. mv. (der eerste christenen). *-PIJL, m. (-en). *-RIJK, bn. en bijw. (-er, -st), liefdadig, weldadig, zeer minzaam. *-SHALVE, bijw. uit liefde. *-SMART, v. (-en), pijn -, verdriet door de liefde veroorzaakt. *-TAAL, v. uitdrukkingen van een minnend hart. *-VLAAG, v. (...agen), voorbijgaande hevige liefde. *-VLAM, v., *-VUUR, o. minnevlam, - vuur. *-WAARDIG, bn. waard bemind te worden.
  Bron: dbnl.org

  4.

  7   4

  Liefde


  Ik hou van jou kun je makkelijk zeggen.Maar weten wat dat inhoud het laten zien is vaak een gemis vooral als jezelf het zo graag wil geven maar niet de juiste persoon naast je hebt en liefde wil leren kan het gemis ook pijn geven LIEFDE is Beminnen, Koesteren, Eerlijkheid, Vertrouwen, Lachen en Huilen en Getroost worden en een intens warm gevoel bij aanraking Strelen , Aaien Genot Soulmates"zijn alleen in elkaars ogen kijken en begrijpen Begrip tonen Communiceren Vergevingsgezind zijn Harmonieus en Respect tonen .En elkaar in eigen waarde laten ook in je eigen leven je dingen laten ontplooien en Trots zijn en Dankbaar een klein Complimentje is maken kan Steunen en Leunen op elkaar en samen dingen doen maar ook eigen hobby's /werk geappriceerd worden blijk van waardering Passie en Geluk voelen en tintelingen voelt tijdens vrijen de liefde bedrijven en weten voor elkaar bestemd bent en lief hebt ook voor je minder goeie kanten die heeft de ander ook dus geven en nemen en verras elkaar eens met iets onverwachts een spontane aktie zodat het niet saai wordt houdt beetje balans en zal de Liefde tussen elkander Geborgenheid en Saamhorigheid vinden!!!
  Liefs Sindy
  anoniem op 2015-01-23

  5.

  5   3

  liefde


  De volgende goden en wezens zijn gerelateerd tot liefde in de mythologie: Egyptisch: Bastet Germaans: Freya Frigg Keltisch: Achtland Aine Aonghus Klassiek: Amor Anteros Aphrodite Cupido Eros Venus Oosters: Aizen-Myoo Astarte Astoreth Astlik Inanna Indra Istar Sauska Diverse: Alalahe Alpan Erzulie Semara Thran Turan
  Bron: histoportal.nl

  6.

  4   2

  liefde


  liefde zn. ‘genegenheid’ Mnl. lieuede ‘genegenheid’ [1291-1300; VMNW], vrouwen, maechden, die ye na rechter liefde yaechden ‘vrouwen, meisjes die ooit naar echte liefde streefden’ [1470-90; MNW-R]. Afleiding van → lief ‘bemind’ met hetzelfde achtervoegsel als in → diepte. Bij dit woord is de oude -d- van het achtervoegsel bewaard gebleven. Mnd. levede, lefde; mhd. liebde (nhd. Liebde); ofri. liāfte (nfri. leafde); < pgm. *leub-idō- ‘genegenheid’. Daarnaast met een ander achtervoegsel pgm. *leub-ī(n)- ‘id.’, waaruit: mnl. lieve; mnd. leve; ohd. liubi (nhd. Liebe).
  Bron: etymologiebank.nl

  7.

  4   2

  Liefde


  Het is geen papier voor lieve woordjes, maar voor wie houdt van inkt.
  Bron: nl.canson.com

  8.

  5   3

  Liefde


  (of liefdevolle vriendelijkheid): De wens dat voelende wezens
  Bron: maitreya.nl

  9.

  5   4

  liefde


  Liefde wordt gekenmerkt door een streven naar persoonlijke verbondenheid, door een gevoel van eensgezindheid en saamhorigheid. Liefde is een eigenschap van het vermogen om te voelen, als dat volledig tot ontwikkeling is gebracht binnen een zelfverwerkelijkte geest. Liefde is de meest verheven uiting van het voelen van een geest, waarin alle vermogens als een eenheid van met elkaar samenhangende en elkaar aanvullende tegendelen werkzaam zijn. Doordat denken en voelen elkaars tegendelen zijn, geldt dat in het bijzonder voor de wijsheid, de meest verheven vorm van het ontwikkelde denken. Liefde is het voelen van een geest, die ook door wijsheid wordt gekenmerkt. Liefde is de meest verheven gemoedstoestand. Vanuit deze gemoedstoestand van de geest wordt de wilskracht aangezet tot onbaatzuchtige inzet enbelangeloze toewijding voor de ander, met wie de geest zich door liefde verbonden voelt. Daardoor wordt een band gevormd en gevoed tussen twee geesten, wat in wezen de goddelijke toestand is. God zelf wordt namelijk gekenmerkt door alliefde, doordat alle menselijke geesten algeestvonken zijn, die door verdichting van Gods eigen licht en warmte zijn gevormd, en daardoor eeuwig met God verbonden blijven.
  Bron: geestkunde.net

  10.

  3   2

  liefde


  Liefde (lees: het kunnen liefhebben met al je hart) is iets dat sommigen hen nog aan moeten leren, maar gelukkig is het niet onmogelijk. Door de juiste doelen te stellen en je te allen tijde hiernaar te gedragen zorg je…Lees meer ›
  Bron: volkabulaire.nl

  11.

  2   2

  Liefde


  Liefde betekent de diepe genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander; soms ook voor een dier, zaak of voorwerp. De betekenissen die er aan gegeven worden zijn sterk cultureel en maatschappelijk geïnspireerd.
  Bron: nl.wikipedia.org

  12.

  5   5

  Liefde


  Oorsprong en Wezen van God.
  In IEDER MENS aanwezig
  T.kersbergen op 2016-06-23

  13.

  5   5

  Liefde


  Liefde is warme genegenheid, een gevoel van toewijding voor iemand anders. Liefde kan zich ook richten tot een dier of een voorwerp. Wat liefde is en hoe het zich uit kan per cultuur verschillen. De christelijke traditie spreekt in de bijbel het meest van een puur gevende liefde. In het Grieks wordt dit met agape aangeduid. Dat is liefde die gevend is zonder dat er iets voor teruggegeven hoeft te worden. Een andere Griekse definitie is metta, onvoorwaardelijke liefde, of charitas dat gericht is op het helpen van iets of iemand. De liefde heeft dus meerdere betekenissen en is niet onder &eacute;&eacute;n noemer te vangen. Liefde is een gevoel, een emotie. In het spraakgebruik komt het woord liefde veel voor: iemand de liefde verklaren, de liefde bedrijven of met liefde iets doen zoals bijvoorbeeld je werk.
  Bron: ensie.nl

  14.

  4   4

  Liefde


  De onzelfzuchtige, belangeloze naastenliefde waarmee de gemeenteleden elkaar
  Bron: jongerenbijbel.nl

  15.

  2   3

  Liefde


  liefde is onvoorwaardelijke genegenheid en warmte voor een medemens of dier, zorgzaam en zonder hebzucht, de ander volledig vrijlatend, en strevend naar diens geluk
  rita op 2016-08-08

  16.

  2   3

  liefde


   lief·de de; v -s, -n 1 warme genegenheid: tussen die twee was het ~ op het eerste gezicht; (de) ~ bedrijven seks hebben 2 oprechte en warme belangstelling; het prijs stellen op: ~ voor de kunst 3 voorwerp van liefde: zijn eerste ~
  Bron: vandale.nl

  17.

  3   5

  Liefde


  ‘Onze genezingen zijn genezingen door liefde,’ merkte Freud meer dan eens op (Nunberg & Federn, 1962, 30-1-1907 en in de brief aan Jung van 6-12-1906). Dit betekent dat de hechting aan de analyticus, de overdracht (en de duiding daarvan), het instrument van de kuur vormen en soms de kuur zelf. Freud benadrukte dat liefde niet kan worden losgemaakt van seksuele drift. Ter nuancering, om duidelijk te maken dat love niet enough is, een citaat van Winnicott: ‘Feitelijk “geneest” liefde niet in maatschappelijk werk of in psychoanalyse. Therapie van een dergelijke eenvoudige soort is alleen van toepassing als wij pleegouders zijn of huismoeders, en wij hebben niet dat type werk gekozen, noch zijn wij daar (waarschijnlijk) geschikt voor. In maatschappelijk werk (evenals bij psychoanalyse) komt door bepaalde factoren, zoals betrouwbaarheid, objectiviteit over een bepaalde periode, een gespecialiseerde omgeving tot stand, waarin heel complexe interne factoren in het individu en tussen de verschillende individuen in de cliëntgroep herschikt kunnen worden. Dat “goede” (of ik zou zeggen “goed-genoeg”) klimaat stelt een cliënt in staat zijn relatie te herzien tot omgevingen die niet goed (of goed-genoeg) waren of leken te zijn’ (Winnicott, 1987, 141). Zie ook Psychotherapie.
  Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl


  Betekenis van Liefde toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << Lief livedo >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen