Betekenis Functie

Wat betekent Functie? Hieronder vind je 32 betekenissen van het woord Functie. Je kunt ook zelf een definitie van Functie toevoegen.

1.

6   3

Functie


Werking, taak
Bron: www.dokterdokter.nl

2.

9   8

functie


werk dat je moet doen
Voorbeeld: welke functie heeft zij [..]
Bron: www.muiswerk.nl

3.

4   3

functie


Een actie of bewerking die door een script wordt uitgevoerd. Een functie kan een waarde of ander resultaat retourneren.
Bron: office.microsoft.com

4.

3   2

functie


position, job
Bron: utwente.nl

5.

4   4

functie


ambt, bediening
Bron: home.planet.nl/~dumon002/

6.

2   2

Functie


De fysiologische of mentale eigenschap van het menselijk organisme (WHO, 2002).
Bron: vmtv.be

7.

2   2

functie


taak
Bron: collegenet.nl

8.

2   2

functie


func·tie (de; v; meervoud: functies) 1ambt, taak, beroep2werking: de functie van de maag3(wiskunde) grootheid die in haar veranderlijkheid afhangt van een of meer andere
Bron: vandale.nl

9.

2   2

Functie


Let op: Spelling van 1858 functio, Lat., de ambtsverrigting, bediening, post, het ambt. Functionnaire, zie fonctionnaire. Functionneren, een ambt waarnemen
anoniem op 2016-02-17

10.

3   3

functie


Def.: de bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. Toelichting: Functie oppervlaktewater. Bij BPN wordt onderscheid gemaakt in 17 functies (bijv. waterkeren,hoofdtransportas), WB kent één functie (bereikbaarheid).
anoniem op 2016-02-17

11.

5   5

Functie


Functie wat is de betekenis & definitie. Een functie is de taak die iemand uitoefent of de werking van iets. Het gaat hierbij dus zowel om de functie van personen als van gebruiksvoorwerpen. Een functie van een persoon houdt verband met het beroep dat die persoon uitoefent.
Yanniek westdijk op 2017-12-05

12.

2   3

functie


 • doel of taak binnen een geheel van een systeem of apparaat De functie van de antenne is om het radiosignaal te ontvangen. ( informatica ) onderdeel van de Systeem Ontwikkelings Methodologie is een rapport dat bestaat uit een volledige beschrijving van de functies van het informatiesysteem
 • positie , ambt of betrekking binnen ee [..]
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 13.

  2   3

  Functie


  (Engels: Function) taak
  Bron: ziekenhuis.nl

  14.

  2   3

  Functie


  In functie van is in die betekenis standaardtaal in België. In de standaardtaal in het hele taalgebied zijn er tal van synoniemen, bijvoorbeeld op grond van, op basis van, in verhouding tot, volgens.
  Bron: taaladvies.net

  15.

  2   3

  functie


  de bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen.
  Bron: aquo.nl

  16.

  2   3

  Functie


  het doel waarvoor een voorwerp gebruikt wordt.
  Bron: scholieren.com

  17.

  2   3

  Functie


  In de wiskunde drukt een functie een afhankelijkheid uit van één element van een ander. Meestal wordt het begrip gebruikt in de traditionele context waarin deze elementen getallen zijn. Een functie f is dan een afbeelding van getallen, die voorschrijft wat de functiewaarde f(x) is van het argument x. De functie f(x) = 2x bijvoorbeeld bepaalt van [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  18.

  2   3

  Functie


  Een functie (ook: positie, rol, beroep) is een standaard verzameling van taken, rechten en plichten voor een persoon binnen een bepaald domein, bijvoorbeeld binnen een instantie zoals een bedrijf of vereniging, maar ook bijvoorbeeld binnen een project. Iemands functie bepaalt een deel van zijn sociale status, omdat deze bepaalt hoeveel invloed hij [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  19.

  2   3

  Functie


  Een functie in de sociologie is het effect van een sociaal verschijnsel op andere verschijnselen. Meer specifiek wordt hierbij gekeken naar de bijdrage van het verschijnsel in een sociaal systeem. Dit wordt vooral gebruikt binnen het functionalisme en het structureel functionalisme, een van de hoofdstromingen binnen de sociologie. Als er sprake is [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  20.

  2   3

  Functie


  De bijdrage die van een medewerker wordt verwacht voor het behalen van de ondernemingsresultaten.
  Bron: van-osch.com

  21.

  2   3

  functie


  functie zn. ‘ambt; taak; afhankelijke veranderlijke (in de wiskunde)’ Vnnl. functie ‘ambt’ [1652; WNT], ‘specifieke werkzaamheid of taak van een levend organisme’ in een stil-stant van alle animale functien ‘stilstand van alle niet-vitale functies’ [1678; WNT zinvang]; nnl. functie ‘specifieke werkzaamheid of taak van een werktuig [..]
  Bron: etymologiebank.nl

  22.

  2   3

  functie


  (1). Het geheel van noodzakelijk door te voeren activiteiten, gericht op het bereiken van de doelstellingen van een organisatie; (2). Een groep van met elkaar samenhangende werkzaamheden, gericht op het bereiken van een deeldoelstelling van een organisatie, die als taak kan worden toegewezen aan een organisatieonderdeel (b.v. productiefunctie, verk [..]
  Bron: kennisconsult.nl

  23.

  2   3

  functie


  ambt, bediening
  Bron: dumont-andre.nl

  24.

  2   3

  functie


  ambt, bediening
  Bron: home.planet.nl

  25.

  1   3

  Functie


  taak die door het milieu vervult wordt voor de samenleving. Van de minister moet je de volgende 4 kennen (en in vroegere eindexamens zijn ze vaak gevraagd): draag*- productie*, informatie*- en regulatiefunctie*.
  Bron: collegenet.nl

  26.

  1   3

  Functie


  taak die door het milieu vervuld wordt voor de samenleving. Van de onderwijs minister moet je de volgende 4 kennen ( en in oude eindexamens over de Nederlandse landschappen zijn ze vaak gevraagd): draag*-productie*-, informatie*- en regulatiefunctie*.
  Bron: collegenet.nl

  27.

  1   3

  Functie


  Een onderdeel van een programma dat losstaat van de rest van het programma. Een functie kan worden opgeroepen vanuit het programma. Functies vervullen meestal een specifieke taak. Je kunt ze zien als hele kleine programma's of scripts Zie ook: programma, script
  Bron: icer.nl

  28.

  1   3

  functie


  doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen delen daarvan is toegestaan;
  Bron: brabant.nl

  29.

  1   3

  functie


   func·tie de; v -s 1 ambt, taak, beroep 2 werking: de ~ vd maag 3 (wisk) grootheid die in haar veranderlijkheid afhangt van een of meer andere
  Bron: vandale.nl

  30.

  1   3

  functie


  (present) position
  Bron: tuxx.nl

  31.

  1   3

  functie


  Een baan die gewoonlijk op grond van een arbeidsovereenkomst wordt ingevuld.
  Bron: kennisconsult.nl

  32.

  1   4

  functie


  ambt, bediening
  Bron: computergenealogie.org


  Betekenis van Functie toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << funambulesque Functiebeschrijving >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen