Betekenis Armoedegrens

Wat betekent Armoedegrens? Hieronder vind je 5 betekenissen van het woord Armoedegrens. Je kunt ook zelf een definitie van Armoedegrens toevoegen.

1.

1   1

armoedegrens


is een bepaald inkomen dat men in een land op een bepaald moment als laagst aanvaarbaar beschouwd.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

2.

0   1

armoedegrens


Onder de zogenaamde armoedegrens verstaan we een Inkomensniveau waar beneden een individu of een huishouden als levend in armoede wordt beschouwd. Er bestaan verschillende soorten armoedegrenzen. Een absolute armoedegrens is een vast bedrag, dat bijvoorbeeld nodig is om een minimaal pakket goederen te kunnen aanschaffen. Bij de relatieve armoedegrens kijken we naar de relatie met een andere grootheid. Een goede indicator om mee te vergelijken is bijvoorbeeld het gemiddeld in een land verdiende inkomen. De OESO stelt de armoedegrens bijvoorbeeld gelijk aan 50 procent van het gemiddeld verdiende inkomen. De overheid stelt een armoedegrens vast om het beleid op te baseren. een voorbeeld is het in Nederland geldende sociaal minimum. De drie genoemde grenzen zijn objectieve maatstaven om te bepalen of een individu huishouden in armoede leeft, maar naast deze grenzen bestaat er ook nog een subjectief armoedebegrip: Arm zijn huishoudens die in een enquete aangegeven zichzelf als arm te beschouwen wat meestal voorkomt uit het kijken naar met name de luxe producten van anderen die normaal niet tot de levensbehoeften gerekend worden.
Bron: the-web-library.com

3.

0   1

armoedegrens


(CBS) ijkpunt gebruikt door het CBS en het SCP bij onderzoek naar armoede in Nederland.  Deze grens is gebaseerd op de koopkracht die een alleenstaande met een bijstandsuitkering had in 1979.  (4)  
Bron: home.wanadoo.nl

4.

0   1

Armoedegrens


Onder armoedegrens wordt meestal verstaan: het inkomen dat iemand nodig heeft om te kunnen voorzien in de basisbehoeften (minimale voorwaarden die nodig zijn om menswaardig te kunnen leven: kleding, goed drinkwater, voldoende voedsel, goede huisvesting, goed onderwijs en goede gezondheidszorg). Bij een inkomen gelijk aan de armoedegrens gaat het inkomen geheel op aan noodzakelijke uitgaven. Er is dan geen vrij te besteden inkomen ("discretionary spending") over. In feite is de armoedegrens de grens tussen armoede en welstand. Het is in eerste instantie een statistisch begrip, dat wordt gebruikt bij het maken van overzichten omtrent de inkomensverdeling in een land.
Bron: nl.wikipedia.org

5.

0   1

Armoedegrens


Als een gezin uit een arm land minder dan een dollar per dag te besteden heeft
Sexy lady op 2014-10-01


Betekenis van Armoedegrens toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< armoedebestrijding armoederisico >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen