Betekenis Achterstallig onderhoud

Wat betekent Achterstallig onderhoud? Hieronder vind je 3 betekenissen van het woord Achterstallig onderhoud. Je kunt ook zelf een definitie van Achterstallig onderhoud toevoegen.

1.

1   1

Achterstallig onderhoud


Voor het behoud van een monument is, net als voor ieder ander gebouw, goed onderhoud letterlijk van levensbelang. Daarvoor moeten onderdelen als goten regelmatig gecontroleerd worden. Een ontbrekende dakpan op een dakschild dat niet van beneden af te zien is, kan uiteindelijk rampzalige gevolgen hebben. Lekkage leidt tot houtaantasting. Ook andere bouwkundige problemen, zoals verzakkingen, moeten snel verholpen worden omdat de gevolgen van verwaarlozing vaak groter zijn dan men verwacht. Goedkoop is duurkoop: wie bezuinigt op onderhoud kan heel duur uit zijn. Achterstallig onderhoud - dat wil zeggen: te lang uitgesteld onderhoud - is zeker bij een monument niet te rechtvaardigen. Want wanneer dan eindelijk tot herstel overgegaan wordt, zal vaak oorspronkelijk materiaal zo aangetast blijken dat het vervangen moet worden. Daarmee gaat ook een deel van de monumentale waarde verloren. Wie zelf niet in staat is om zijn monument goed te inspecteren, kan hiervoor de Monumentenwacht inschakelen. Kleine reparaties worden dan bij het periodieke bezoek meteen op verantwoorde wijze uitgevoerd. Het is een goede ontwikkeling dat in het subsidiestelsel de aandacht voor onderhoud de laatste tijd is toegenomen. De beste restauratie is nog altijd die, welke niet plaats vindt, dankzij regelmatig onderhoud.
Bron: documentatie.org

2.

0   0

Achterstallig onderhoud


Achterstallig onderhoud betekent dat vastgoed op zo'n wijze (niet, te weinig of verkeerd) is onderhouden dat er schade is ontstaan. Indien het onderhoud langdurig achterwege blijft en er dus veel extra schade ontstaat zijn de mogelijkheden om de schade te herstellen beperkt, kostbaar en tijdrovend. Bijvoorbeeld: Door het (tijdig) uitvoeren van (het juiste) schilderwerk wordt hout beschermd. Als dat schilderwerk niet op tijd wordt bijgewerkt of vervangen, kan schade ontstaan aan het onderliggende hout. Dat hout kan gaan rotten. Er ontstaat dan schade die voorkomen had kunnen worden. Deze situatie heet "achterstallig onderhoud". Reparatie kan dan alleen maar door het hout te vervangen. Gevolg is een kostbare ingreep, een gebouw dat tijdelijk onbruikbaar is en overlast voor de gebruiker. Dit alles is veel meer werk en brengt veel meer kosten met zich mee, dan wanneer alleen maar schilderwerk hoeft te worden uitgevoerd. Tot op het moment dat de schade ontstaat is er sprake van een onderhoudsachterstand. Deze onderhoudsachterstand is omkeerbaar, zonder dat er schade is ontstaan aan andere zaken dan allen dat wat onderhoud nodig heeft. De onderhoudsachterstand en het achterstallig onderhoud kunnen goed in beeld worden gebracht met een inspectie (zie conditiemeting). Om een onderhoudsachterstand niet te laten doorschieten naar achterstallig onderhoud is het van belang om het vastgoed minsten een maal in de twee jaar aan een inspectie te onderwerpen en op basis van de inspecties een meerjaren onderhoudsplanning (MOP) op te laten stellen. Met de (juiste) conditiemeting kan een inschatting gemaakt worden wanneer een onderhoudsachterstand doorschiet naar achterstallig onderhoud.
Bron: nl.wikipedia.org

3.

0   1

Achterstallig onderhoud


Bij de begroting voor de baanverlenging is geen rekening gehouden met achterstallig onderhoud aan de bestaande baan. Een tekort van   € 3,6 mln. is weggepoetst. Dit komt onvermijdelijk aan het licht bij de aanbesteding. Bij de onderhandelingen over de financiering van de baanverlenging (mei 2003) heeft het Rijk geweigerd de maatregelen aan de bestaande baan (€ 3,6 mln.) te betalen omdat dit gezien werd als "achterstallig onderhoud en dat dient onderdeel te zijn van het normale businessplan". Zie ook: Brief VOLE aan Eerste Kamer der Staten Generaal, 2008 Raad van State zitting verslag 28-2-2008 Tijdstip staatssteun Eelde cruciaal, 2008 Kostenoverschrijding baanverlenging nu al meer dan € 10 miljoen, 2007 Brief aan fracties Provinciale Staten Drenthe en Groningen, 2007
Bron: vole.nl


Betekenis van Achterstallig onderhoud toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< Achterraam Geroseerde deur >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen