Betekenis ADR

Wat betekent ADR? Hieronder vind je 12 betekenissen van het woord ADR. Je kunt ook zelf een definitie van ADR toevoegen.

1.

4   1

ADR


Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Het "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route" is gesloten in de Europese Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE). De afkorting ADR wordt meestal gebruikt als aanduiding voor de bijlagen bij het verdrag, waarin de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen zijn vervat, bijv. inzake classificatie, verpakkingen en tanks, laden en lossen, constructie van de voertuigen, enz
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

2.

1   1

ADR


Alternatieve methode tot schaderegeling. Meest gekende vormen zijn mediatie en arbitrage 
Bron: lar.be

3.

1   1

ADR


ADR staat voor American Depositary Receipt en vertegenwoordigt aandelen in een niet-Amerikaanse onderneming die op de financiële markten van de VS noteren. Amerikaanse beleggers kunnen hierdoor in buitenlandse bedrijven investeren zonder grensoverschrijdende transacties. ADRs noteren in US dollar, keren een dividend uit in US dollar en worden verhandeld als om ’t even welke Amerikaanse beursgenoteerde onderneming.
Bron: deaandelenspeurder.eu

4.

1   2

ADR


De afkorting "ADR" betekent "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route; American Depositary Receipt".
anoniem op 2009-12-06

5.

0   1

ADR


Accident Data Recorder. Dit staat wel beter bekend als de Zwarte Doos. Dit elektronische onderdeel controleert en legt alle elektronische acties vast die in de F1-wagens gebeuren. Het is ook de naam van de data recorder die in alle wagens geïnstalleerd moet zijn. De Zwarte Doos is bedoeld om informatie te geven over mogelijke oorzaken van een ongeval, om zo de veiligheid te verbeteren. Het moet altijd uitneembaar zijn zonder dat er delen van de wagen moeten verwijderd worden.
Bron: f1-club.be

6.

0   1

ADR


Adverse Drug Reaction
Bron: cbg-meb.nl

7.

0   1

ADR


Average daily rate.
Bron: eventplannerspain.com

8.

0   1

ADR


See Alternative Dispute Resolution.
Bron: eurid.eu

9.

0   1

ADR


Vertaald is dit: bijwerking van een geneesmiddel.
Bron: dehelianthus-haarlem.nl

10.

0   2

Adr


Adr is een jongensnaamnaam en betekent "Hij die heerst als een adelaar".
Bron: betekenis-babynamen.nl

11.

0   2

adr


Afkorting van American Depository Receipt. Dit zijn Amerikaanse certificaten van Nederlandse aandelen. Bijvoorbeeld Philips en Koninklijke Olie worden in Amerika niet in de vorm van aandelen maar als ADR's verhandeld.Tegenover deze certificaten worden in het land van uitgifte aandelen in bewaring gegeven.
Bron: the-web-library.com

12.

0   2

ADR


ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route". Dit verdrag is gesloten in de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties te Genève (Zwitserland) op 30 september 1957. Het trad in werking op 29 januari 1968. 39 landen zijn toegetreden tot het verdrag, waaronder België en Nederland. De afkorting "ADR" wordt meestal gebruikt om de bijlagen bij het verdrag aan te duiden, waarin al de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen vervat zijn. Deze voorschriften worden door een commissie van deskundigen regelmatig (om de twee jaar) aangepast aan de stand van de techniek en de wetenschappelijke kennis; zo spreekt men van het ADR 2001, ADR 2003, ADR 2005... Vanaf 1 januari 2011 treedt een nieuwe set wijzigingen in werking. De voorschriften in het ADR zijn gebaseerd op de "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods", uitgegeven door de Verenigde Naties (ook bekend als "het oranje boek", naar de kleur van de omslag). Ze worden tevens zo veel mogelijk afgestemd op de voorschriften voor het transport per spoor (RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail) en op de binnenwateren (ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures). Dit is nodig daar bijvoorbeeld containers of opliggers van vrachtwagens niet alleen over de weg maar ook per spoor of over water vervoerd kunnen worden. De Europese Unie heeft bij Richtlijn 94/55/EG van 21 november 1994 het ADR in de Europese Unie ingevoerd. In België is deze richtlijn omgezet door het Koninklijk Besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen van 9 maart 2003. In Nederland vormt het ADR een bijlage van het VLG (reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen). Dit reglement valt onder de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Er zijn diverse wetten die zich bezighouden met het opslaan, transport en werken met gevaarlijke goederen, zie Wetgeving gevaarlijke stoffen
Bron: nl.wikipedia.org


Betekenis van ADR toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< adpendere Adrain >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen