Betekenis winst
Wat betekent winst? Hieronder vind je 28 betekenissen van het woord winst. Je kunt ook zelf een definitie van winst toevoegen.

1

14 Thumbs up   8 Thumbs down

winst


positief resultaat, valt toe aan de eigenaar.
Bron: scholieren.com

2

11 Thumbs up   6 Thumbs down

winst


Een onderneming verkoopt producten en behaald daarmee een bepaalde opbrengst, de omzet. Bij het maken van de producten worden kosten gemaakt. Het positieve verschil tussen omzet en kosten wordt bedrij [..]
Bron: finler.nl

3

9 Thumbs up   7 Thumbs down

winst


Het verschil tussen de omzet en de kosten.
Bron: scholieren.com

4

5 Thumbs up   6 Thumbs down

winst


bedrag dat je overhoudt na aftrek van de kosten
Voorbeel [..]
Bron: www.muiswerk.nl

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

winst


inkomen dat de eigenaren van bedrijven ontvangen.
Bron: scholieren.com

6

2 Thumbs up   3 Thumbs down

winst


het verschil tussen de omzet en de kosten.
Bron: scholieren.com

7

2 Thumbs up   3 Thumbs down

winst


beloning voor het ondernemersrisico
Bron: blaucapel.nl

8

2 Thumbs up   3 Thumbs down

winst


Baat, Baten, Boni, Debiet, Gewin, Meeval, Nut, Nuttigheid, Oogst, Opbrengst, Profijt, Provenu, Rendement, Resultaat, Utiliteit, Verdienste, Voordeel, Winstbedrag; Overwinning, Succes, Triomf, Victorie, Zege, Zegepraal
Bron: complete-encyclopedie.nl

9

1 Thumbs up   2 Thumbs down

winst


Winst kan verwijzen naar: Winst (onderneming), het positieve verschil tussen inkomsten en uitgaven Economische winst, het verschil tussen inkomsten en opportuniteitskosten Overwinst, het verschil tuss [..]
Bron: nl.wikipedia.org

10

1 Thumbs up   2 Thumbs down

winst


Winst is het positieve verschil tussen opbrengst en kosten. Is het verschil negatief, dan is er sprake van verlies. Doorgaans wordt de winst over een bepaalde periode gerapporteerd, bijvoorbeeld de ja [..]
Bron: nl.wikipedia.org

11

1 Thumbs up   2 Thumbs down

winst


winstzn v winst (-en mv) [wɪnst] 1 geld dat je overhoudt als je van de opbrengst de kosten aftrekt; verlies iets met winst verkopen
Bron: nl.thefreedictionary.com

12

1 Thumbs up   2 Thumbs down

winst


Uit het verschil tussen omzet en het totaal van de gemaakte kosten om die omzet te realiseren, ontstaat eerst de 'winst voor belasting': na betaling van belasting ontstaat de nettowinst. Wordt de winst gereserveerd, dan ontstaat er een toegenomen eigen vermogen. De winst kan ook worden geinvesteerd waardoor op langere termijn een beter rendement ka [..]
Bron: ru.nl

13

1 Thumbs up   2 Thumbs down

winst


Nettowinst
Bron: annualreport.heineken.com

14

4 Thumbs up   5 Thumbs down

winst


De omzet van een bedrijf minus alle kosten zoals rente, belastingen, afschrijvingen, reorganisatievoorzieningen ... .
Bron: beama.be

15

3 Thumbs up   5 Thumbs down

winst


het positieve verschil tussen opbrengsten (omzet) en kosten.
Bron: scholieren.com

16

3 Thumbs up   5 Thumbs down

winst


Een onderneming verkoopt producten en realiseert daarmee een bepaalde opbrengst, de omzet. Bij het vervaardigen van de producten worden kosten gemaakt. Het positieve verschil tussen omzet en kosten wordt bedrijfsresultaat genoemd. Na correctie van het bedrijfsresultaat voor overige baten en lasten (zoals rente) resulteert de winst voor aftrek van b [..]
Bron: ondernemersunited.nl

17

0 Thumbs up   2 Thumbs down

winst


De totale winst van de Groep vóór aftrek van het aandeel van derden.
Bron: annualreport.heineken.com

18

2 Thumbs up   4 Thumbs down

winst


De meetbare verbetering die het gevolg is van een eindresultaat dat door een of meer stakeholders als een voordeel wordt beschouwd.
Bron: kennisconsult.nl

19

0 Thumbs up   2 Thumbs down

winst


Toename van het eigen vermogen van een organisatie ontstaan als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten. Bedrijfseconomisch zijn er verschillende manieren om de winst te berekenen.
Bron: kennisconsult.nl

20

2 Thumbs up   5 Thumbs down

winst


datgene wat men meer heeft dan voordat men investeerde
Bron: nl.wiktionary.org

21

3 Thumbs up   6 Thumbs down

winst


Winst is opbrengst minus kosten: het positieve of negatieve financiële resultaat van een onderneming. Ondernemingsverliezen zijn negatieve winst.
Bron: financieel.infonu.nl

22

2 Thumbs up   5 Thumbs down

winst


kan gezien worden als de beloning voor de ondernemersactiviteit of het ondernemersrisico. Het is het verschil tussen de opbrengsten en kosten in een bepaalde periode.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

23

2 Thumbs up   5 Thumbs down

winst


verkoopopbrengst – alle kosten
Bron: scholieren.com

24

0 Thumbs up   3 Thumbs down

winst


als men na omzet - kosten een positief getal krijgt
Bron: scholieren.com

25

0 Thumbs up   3 Thumbs down

winst


Een positief resultaat op de resultatenrekening komt bij het eigen vermogen.
Bron: scholieren.com

26

0 Thumbs up   3 Thumbs down

winst


TW verschil tussen opbrengsten en kosten
Bron: scholieren.com

27

0 Thumbs up   3 Thumbs down

winst


Winst, v. (-en), het winnen, het gewonnene, voordeel, profijt. *-BEJAG, o. gmv. het zoeken naar winst. *-DERVING, v. het missen van winst. *-GEVEND, bn. voordeel opleverende. *-GIERIG, bn. -er, -st), [..]
Bron: dbnl.org

28

1 Thumbs up   5 Thumbs down

winst


De opbrengst minus de kosten in een bepaalde periode.
Bron: kerneconomie.nl

<< Winsor wippen >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen